Home

Přísudek a podmět

Podmět a přísudek spolu tvoří tzv. základní skladební dvojici. Nesou jádro informace obsažené ve větě. Podmět. Pro podmět platí: Je vždy v 1. pádě PODMĚT: PŘÍSUDEK: Vánoční básničky se nám velice líbily. Každý den zalévají zahradníci záhony. Po bouřce ležely na silnici vyvrácené stromy. Děti se vracejí ze školky až odpoledne. V zimě budou nad poli létat havrani. Přes města a obce jezdí řidiči opatrně. Za špatného počasí letadlo nestartuje Tvar přísudku je určen právě podmětem (závisí na něm), shoduje se s ním v osobě a čísle, někdy také ve jmenném rodu a životnosti. Přísudek vlastně přebírá od podmětu jeho osobu, číslo, případně i rod a životnost. To znamená, že podmět ovlivňuje přesnou podobu přísudku, nikoli obráceně Stála - přísudek. Podmět je rodu středního, koncovka je tedy -a. TA auta stál A. U středního rodu se chvilku zdržíme, protože by to nebyla čeština, aby neměla všude nějakou tu. VÝJIMKU!! Slova děti, oči a uši jsou sice rodu středního, ale v příčestí minulém píšeme Y

Je to moc těžké? Zkuste nejprve tato cvičení: Určování podstatných jmen. Rozbory: 2. úroveň. Podmět a přísudek. Rozbory: 1. úroveň. Určování slove Je‑li podmět rodu mužského, přísudek má nulovou koncovku, bez ohledu na životnost či neživotnost podmětu: Muž už na hrad nedošel. Petr byl velmi unaven. Hrad byl postaven na vysokém kopci. Příbytek šlechty krášlil široké okolí Podmět je jedním z nejdůležitějších větných členů. Spolu s přísudkem tvoří základní skladební dvojici.Patří tedy do základních větných členů. Jeho rod je důležitý pro správnou koncovku v přísudku u příčestí minulého a celkově vlastně ovlivňuje jeho tvar. Podmět také není závislý na žádném jiném větném členu, jiné větné členy ho ale mohou. Přísudek je základem tradiční a plnohodnotné české věty. Přísudek není závislý na jiném větném členu. Přísudek zpravidla vyjadřuje: co podmět dělá (vyjádření děje; např. Marek zpívá .) co se s podmětem děje (sám nic aktivně nekoná; např. Dítě roste .) jaký podmět je (vyjádření vlastnosti; např.: Dědeček je starý .

Přísudek - druhy přísudku a jak ho poznat ve větě. 24. 11. 2018. Včera plakali, dnes se uklidnili a zítra pojedou na dobrodružnou cestu. Nebo začnou přemýšlet o něčem ještě bláznivějším. Záleží na tom, co jim, sobě nebo jinému podmětu dovolíš. A to, co jim dovolíš, stane se ve větě přísudkem. #Makáme Podmět a přísudek. Podmět a přísudek jsou skladební dvojicí, která je vyjádřená skladebním vztahem shody (latinsky predikace). Znamená to, že se tyto dva členy shodují v osobě, čísle a ve jmenném rodě. Shoda nastává v okamžiku, kdy je jeden člen závislý na druhém (= řídícím) členu Podmět je v tomto případě velmi dobře určitelný dle slovesa, ke kterému patří (shoduje se podmět a přísudek). Například sloveso vařím jasně ukazuje, že se jedná o 1. osobu jednotného čísla, takže k němu patří zájmeno já OPAKUJEME PODMĚT A PŘÍSUDEK V 7. ROČNÍKU. 1. Ve větách podtrhni podmět a přísudek. Do tabulky urči jejich druh (Př - slovesný, jmenný se sponou, jmenný; Po - všeobecný, nevyjádřený) a typ (holý, rozvitý, několikanásobný)

Přísudek. Přísudek je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s podmětem a tvoří s ním základní skladební dvojici. Přísudek vyjadřuje, co dělá podmět, co se s ním děje nebo jaký je. Auto jede. Auto se vyrábí. Auto je červené. Bývá vyjádřen nejčastěji slovesem. Auto jede Přísudek (z lat. predikát) je základní větný člen přisuzující podmětu nebo samostatně vyjadřující činnost, stav nebo vlastnost, jako například prší ve větě Venku prší, či je zelený ve větě Strom je zelený.Zpravidla je to sloveso v určitém tvaru nebo pomocné (sponové) sloveso se jmenným nebo příslovečným tvarem..

Podmět a přísudek - Procvičování online - Umíme česk

Český jazyk: o přísudku v rozsahu nižšího středního vzdělávání (učební obory E a praktické školy jednoletá a dvouletá). Výukové texty najdete na webových str.. Podmět a předmět lze v mnohých větách zaměnit změnou slovesného rodu: Zahradník očesal jabloně. - Jabloně byly zahradníkem očesány. Předmět ani příslovečné určení nikdy nerozvíjíje podmět. Doplněk rozvíjí zároveň podmět i přísudek: Otec se zdál unavený. Odkaz

Podmět a Přísudek

 1. Přísudek Čeština ø 68.7% / 40505 × vyzkoušeno; Shoda přísudku s podmětem Čeština ø 83.7% / 11302 × vyzkoušeno; ČJ - Podmět, přísudek apod. Čeština ø 85.4% / 3688 × vyzkoušeno; Doplň do slov i nebo y Čeština ø 75.3% / 134071 × vyzkoušeno; Čeština - Je věta správně? Čeština ø 55.9% / 34902 × vyzkoušeno.
 2. Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 03b: Zobrazena cvičení 1-15 (15 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv
 3. podmět, přísudek, druhy podmětu a přísudku, stavba věty jednoduché, shoda přísudku s podmětem. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková velikost: 484,32 k

Co je to přísudek a jak ho poznám? - Moje čeština

Přísudek vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje nebo jaký je Pravopis I, y, skladba - podmět a přísudek. Typ cvičení Hledání podmětu, přísudku - Ve větě hledáme a kliknutím označujeme podmět nebo přísudek (podle volby) Podmět a přísudek. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti Podmět a přísudek patří k sobě; dle nich určuje i pravopisnou shodu přísudku s podmětem. Přísudek se s podmětem shoduje v osobě, čísle a často i v rodě a životnosti. Shoda je mezi nimi téměř vždy, jen v mimořádných a ustálených případech nikoli (např. Žába hop do vody). Podmět a přísudek tvoří tzv. základní skladební podmět a přísudek. základní skladební dvojice. pokyny k práci s prezentací.

Slovosled v oznamovacích větách. V oznamovacích větách se nachází sloveso (nebo pomocné sloveso) vždy na 2. pozici ve větě.Podle pozice podmětu se dále rozlišuje mezi přímým a nepřímým slovosledem ve větě oznamovací.. Přímý slovosled ve větě oznamovací. O přímý slovosled v oznamovací větě se jedná v okamžiku, kdy je podmět uveden na 1. pozici ve větě Podmět a přísudek jsou základními větnými členy ve větě dvojčlenné. Podmět (subjekt) je ten člen věty, který není na žádném jiném členu mluvnicky závislý. Přísudek (predikát) tvoří s podmětem základní skladební (syntaktickou) dvojici a mluvnicky na něm závisí (shoduje se s ním) Podmět. Podmět je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s přísudkem a tvoří s ním základní skladební dvojici. Podmět vyjadřuje někoho nebo něco, co provádí děj, případně nese nějakou vlastnost či stav. Žena mluví. Nebe se červená. Ráno je studené

Kámoši jménem Podmět a Přísudek - Škola Zvesel

 1. PODMĚT A PŘÍSUDEK Podmět a přísudek jsou základní větné členy. V základní skladební dvojici se můžeme zeptat jedním členem na druhý. Ve větě najdeme sloveso v určitém tvaru a jím se ptáme na podmět otázkou kdo? co?. Pak se ptáme, co podmět dělá nebo jaký je. Základ podmětu (holý podmět) a základ přísudk
 2. Podmět společně s přísudkem tvoří základní skladební dvojici (jejich skladební vztah se nazývá predikací = shodou, protože oba větné členy se shodují v osobě, čísle a jmenném rodě). Podmět může být vyjádřen podstatným jménem (například: Kočka běhala po zahradě.), zájmenem (například: Všichni na mě zírali
 3. Přísudek je na podmětu mluvnicky závislý, shoduje se s ním. (odtut výraz shoda) Podmět je ve větě uveden před přísudkem. V pravidlech shody několikanásobného podmětu platí tato přednost: rod mužský životný (i) -› rod mužský neživotný nebo rod ženský (y) -› rod střední (y) -› rod střední v množném čísle.
 4. Téma hodiny Podmět, přísudek Označení VY_32_INOVACE_14_Podmět, přísudek Vyučující Mgr. Michal Oblouk Pracovní list slouží k procvičení podmětu a přísudku. Žáci podtrhávají podmět a přísudek. Mohou pracovat na interaktivní tabuli, popř. samostatně s vytištěným pracovním listem

Podmět a přísudek (2

Podmět a přísudek Author: Petra Cemerková Golová Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: PC Created Date: 9/13/2010 5:41:00 AM Other titles: Podmět a přísudek Urči podmět a přísudek ve větě Pozn.: piš malými písmeny a v tom pořadí, jak je např. přísudek psán ve vět podmět druh podmětu přísudek druh přísudku 1. jabloň vyjádřený je strom jmenný se sponou 2. ( vy ) nevyjádřený seznamte se slovesný 3. Alena vyjádřený se stala pomocnicí jmenný se sponou 4. nátěr vyjádřený nevydrží slovesný 5. ( já ) nevyjádřený jsem nemohla usnout slovesný 6

Procvičování - podmět a přísudek 1. Podtrhni a označ podmět a přísudek 2. Urči druh přísudku (slovesný, jmenný se sponou, jmenný beze spony) Raněný ležel delší dobu nehybně v zákopech. Čas jsou peníze. Zítřejší počasí bude příznivé Podmět a přísudek - opakování 1) Vyhledej podměty a urči, jakým slovním druhem jsou vyjádřeny Každý se mohl přijít podívat na představení. Podezřelý byl umístěn do vyšetřovací vazby. Zvonění bylo slyšet po celé vesnici. Píp, píp bylo slyšet z kosího hnízda. Na stromech v sadu dozrávaly sladké třešně Podmět a předmět lze v mnohých větách zaměnit změnou slovesného rodu:Zahradník očesal jabloně. - Jabloně byly zahradníkem očesány. Předmět ani příslovečné určení nikdy nerozvíjí podmět. Doplněk rozvíjí zároveň podmět i přísudek: Otec se zdál unavený Větný člen přísudek je základní větný člen, společně s podmětem tvoří základní skladební dvojici.; Vyjadřuje, co podmět dělá, co se s ním děje, jaký podmět je. Ptáme se: Co dělá podmět? Co se říká o podmětu? Přísudek se shoduje s podmětem v rodě a čísle Přísudek jmenný se sponou Náš vedoucí je v zadní místnosti - podmět je 'vedoucí', a přísudek 'je v místnosti'.Potřeboval bych zkontrolovat jestli je to správně. Pokud si to dobře pamatuji, tak se tu jedná o přísudek jmenný se sponou, a ke sponovému slovesu 'být' se přidává i podst jm. 'v místnosti'

Internetová jazyková příručka: Shoda přísudku s podmětem

ČJ - Přísudek a podmět (19.5. -26.5.) Dobrý den žáci, v minulé hodině jsme si zopakovali učivo věta jednoduchá a souvětí. V tomto týdnu si osvojíme učivo Přísudek a podmět. Jedná se o novou látku, tak prosím studujte pečlivě Víme, že věta jednoduchá obsahuje jen jedno sloveso v určitém tvaru Správné odpovědi - holý, rozvitý a několikanásobný podmět a přísudek . 1. Ve větách najdětě podměty a určete, zda jsou holé, rozvité nebo několikanásobné: Co se ti v noci zdálo. - holý. Bohužel se nám nepodařilo vyhrát. - holý. Jana a Irena si hrály na zahradě. - několikanásobn

PODMĚT A PŘÍSUDEK, slovní druhy, ml. kategorie (4) Další materiály, které by vás mohly zajímat: Určování slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen a slove Podmět a přísudek: Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem: 01b: Zobrazena cvičení 1-1 (1 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Podmět, přísudek a předmět. Pracovní listy Podmět, přísudek a předmět 2. Pracovní listy Větné členy - test. Školní testy Kvíz - Neohebné slovní druhy. Interaktivní kvízy Opakování z českého jazyka. Školní testy Pololetní diktát (7. třída). shoda podmět přísudek i-y . Popis stránky * • Shoda přísudku s podmětem psaní - i y • - online diktát - vyberte správná písmena. Posunout na obsah. home » diktaty » shoda podmet prisudek i y Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky. Test podmět a přísudek. jsou základní skladební dvojicí . věta obvykle obsahuje základní větné členy podmět a přísudek. podmět a přísudek tedy mohou tvořit (a většinou tvoří) větu. jedním členem se můžeme zeptat na druh PŘÍSUDEK. tvoří s podmětem základní skladební dvojici (podmět + přísudek: Ilona háčkuje); s podmětem se shodu je v osobě, čísle a rodě (Jarda četl - 3.os., č.j., r.m.); vyjadřuje, co podmět dělá (Jana vykřikla), co se s ním děje (škola se opravuje) nebo jaký je (tato učebnice je nová A KAŽDÁ věta, naprosto každá !!! má podmět a přísudek. Vyvětli mu to takhle, očividně v tom má guláš a nepochopil podstatu, chůdě - nestresuj ho popros někoho, aby mu to vysvětlil. Odpovědět. Průběh diskuze (44 názorů) Zobrazit vše: Prosím o pomoc - podmět a přísudek

Co je to podmět a jak ho poznám? - Moje čeština - Čeština

 1. Podmět Přísudek Správné odpovědi - přísudek Holý, rozvitý a několikanásobný podmět a přísudek Přívlastek Předmět 7. B 7. C Kontakt. Mgr. Soňa Richterová. Kabinet zeměpisu - 2. patro. s.richterova@zstgmivancice.cz.
 2. Podmět, přísudek a předmět 2. Pracovní listy Větné členy - test. Školní testy Kvíz - Neohebné slovní druhy. Interaktivní kvízy Opakování z českého jazyka. Školní testy Pololetní diktát (7. třída) Pracovní listy Cvičný diktát Pololetní diktát (7. třída).
 3. Re: Prosím o pomoc - podmět a přísudek Děkuju moc a než ho zabiju, prosím ještě jednu radu : Lišky se domu raději vyhnuly a vyhýbaly se mu i v příštích dnech , aby lákavé vůně nedráždily jejich nosy
 4. Vyhledej ve větách přísudek a urči, zda je slovesný nebo jmenný a) Roman byl kvůli neúspěchu nešťastný. (přísudek jmenný se sponou) b) Moje sestra studuje na střední škole. (přísudek slovesný) c) Výstup na horský hřeben byl pro nás namáhavý. (přísudek jmenný se sponou) d) Strýc se stal řidičem
 5. Podmět a přísudek, větné vzorce souvětí. 150,00 K č do košíku. Kompletní soubor celého 4. ročníku za zvýhodněnou cenu.

Jak se určuje přísudek? Naučíme vás to! PRAVIDLA

PODMĚT HOLÝ, ROZVITÝ, NĚKOLIKANÁSOBNÝ, NEVYJÁDŘENÝ Podmět a přísudek jsou základní větné členy.. PODMĚT A PŘÍSUDEK- základní skladební dvojice 1. Urči, zda jsou výroky správné, správnou odpověď zakroužkuj: Věta se skládá ze slov. ano - ne Základní skladební dvojici tvoří podmět a přísudek. ano - ne Při určování základní skladební dvojice vyhledáváme nejprve. Obsahuje-li několikanásobný podmět podstatná jména různého rodu, píšeme koncovku příčestí činného takto: 1. Je-li v několikanásobném podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného - píšeme koncovku i Maminka a tatínek šli do kina. 2

Klikni na šipku v okýnku a vyber správně druh podmětu. Stiskni pak KONTROLA podmět, přísudek, škola, učení, doučování, vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný, jmenný se sponou, beze spony, holý, rozvit Jedná se o tak zásadní věc jako překlopení přísudku do množného čísla, když je podmět několikanásobný a stojí před přísudkem. Tohle pravidlo říká, že následuje-li přísudek až po podmětu a tento podmět je několikanásobný, přísudek musí být v množném čísle Otázky na podmět V tomto článku bych Vás rád upozornil na rozdíly mezi otázkami předmětnými a podmětnými, tedy mezi těmi, které se ptají na předmět, a které se ptají na podmět. Tvoření tzv. podmětných otázek je ve skutečnosti velice snadné, mnohdy si však student neuvědomí, o jakou otázku se jedná a otázku.

Přísudek - druhy přísudku a jak ho poznat ve větě - Pančelčin

 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - KBELY adresa: Albrechtická 732, 197 00 Praha 9 - Kbely GPS: 50.1344778N, 14.5449100E Motto škol
 2. Podmět a přísudek. Úvodní stránka Angličtina Český jazyk Abeceda Hlásky Párové souhlásky Podmět a přísudek Předpony Přípony Slova a slabiky Slovní druhy Velká písmena Věta a souvětí Vyjmenovaná slova LITERATURA ČTENÍ Sloh.
 3. Přísudek jmenný se sponou je jedna z forem, kterou ve větě má přísudek. V úvodu si zopakujeme základní údaje o přísudku. Co je přísudek. je jedním ze dvou členů základní skladební dvojice (podmět - přísudek)
 4. Přišel domů - chlapec, bratr apod. - podmět nevyjádřený - poznáme z tvaru slovesa. - 3. os. č. j. loveso může být v 1. nebo 2. osobě - Myslím to dobře. Zavři to okno. Jestliže je sloveso ve 3. osobě, poznáme z kontextu, ze souvislosti . jak jsem uvedla. .-----Psali to v novinách - všeobecný
 5. Podmět a přísudek. Součástí většiny vět je základní skladební dvojice. Tvoří ji dva základní větné členy - podmět a přísudek.Shodují se v rodě a čísle a jsou nezávislé na jiných větných členech. Tvoří tzv
 6. Na podmět se ptáme otázkou 1. pádu (kdo? co?). Přísudek je základní větný člen. Vyjadřuje, co podmět dělá, co se s podmětem děje nebo jaký podmět je. Přísudek bývá nejčastěji vyjádřen slovesem - přísudek slovesný - někdy jménem - přísudek jmenný. Jmenný přísudek bývá připojen k podmětu sponovým.

Video: Podmět

Podmět - Větnéčleny

a přísudek, podmět nevyjádřený, podřadí pojem podmět pojmu základní větný člen. V pátém postupném ročníku se při opakování látky o větě učivo o pod­ mětu zopakuje. Poučka zůstává nezměněna, žáci si však mají uvědomit, že podmět bývá v prvním pádě a jsou poučeni o větách s několika podmět Podmět a přísudek Podmět je to základní větný člen spolu s přísudkem tvoří základní skladební dvojici ptáme se na něj: kdo? co? Podtrháváme ho rovnou čarou Čím může být vyjádřen? Pavel přišel do školy pozdě. podstatné jméno Nepořádní dostali trest. přídavné jméno Toto tady nemá být. zájmeno První. Podmět a přísudek je hra, při které žák vybírá z vět základní skladební dvojice. Za každé správné řešení získá dukát do prasátka. Pokud za celou hru neudělá žádnou chybu, našetří dostatek dukátů na let balone

Učírna - Skladba - Přísudek

Co je podmět a přísudek: Podmět je větný člen označující původce děje nebo činnosti, stavu či vlastnosti.Podmětem je nejčastěji jméno, zejména podstatné jméno nebo zájmeno. Může být nevyjádřený nebo rozvitý. Podmět se shoduje s přísudkem v osobě, čísle, popř. i rodě Podmět a přísudek hra. Podmět stojí za přísudkem. Shoda podle smyslu. Podmět stojí za přísudkem. Mít + příčestí trpné. Přísudek jmenný se sponou. Přístavek (apozice) Leckdo tvrdil, že celá epidemie je jen hra médií, že o nic nejde, že nás stát chce vlastně jenom oškubat PODMĚT. PODMĚT - více cvičení, snadné. PODMĚT - jakým slovním druhem je vyjádřený. PODMĚT - nevyjádřený. PODMĚT - všeobecný a nevyjádřený. DRUHY PODMĚTU. PŘÍSUDEK - holý, rozvitý, několikanásobný. PŘÍSUDEK - více cvičení. DRUHY PŘÍSUDKU - více cvičení. DRUHY PŘÍSUDKU 1. DRUHU PŘÍSUDKU 26. základní škola Plzeň Skupova 22 301 00 Plzeň 378 028 631 606 027 587 skola@zs26.plzen-edu.c Podmět a přísudek 4. ročník Vzorec souvětí Předpona Vlatní jména Podstatná jména Slovesa 5.ročník Matematika 4. ročník 5. ročník Prvouka Vlastivěda 4. ročník Dějiny českého národa Naše vlast 5. ročník Přírodověda 4. roční

Přísudek - Wikipedi

Nejprve vyhledejte podmět a přísudek (graficky znázorněte v té větě, rovnou čárou a vlnovkou, přidejte zkratky pro podmět - Po a pro přísudek Př, poté určete, zda se jedná o větu J, nebo D) a poté větu vyjádřete a přepište. Pracujeme do školního sešitu VY_32_INOVACE_CJ4_4_14 1 Skupinová práce Procvi čování: podm ět a p řísudek věta holá a rozvitá shoda p řísudku s podm ětem Učitel rozdá do skupin již rozst řihané líste čky (viz. druhý pracovní list). Dále žáci pracují ve skupinkách. 1. Přiřaďte k sob ě významov ě správné dvojice (podm ěty a p řísudky) a nalepte je na zvláštní papír

PODMĚT A PŘÍSUDEK. Dvojice slov ve vété, která patri k sobé, se nazývá skladebni dvojice. Slovùm ve skladebni dvojici tikáme vëtné Cleny. Základní skladebni dvojice vétných je podmét a piisudek. Piísudek je základní vétný Je to sloveso v urtitém tvaru je vždy v 1. pádè 3. Přísudek jmenný- spojení jména v přísudku s podmětem nemusí být vyjádřeno sponou - takový jmenný přísudek je pak vyjádřen beze spony. Např. Mladost radost. Nebo se shoduje s podmětem v čísle, a pokud možno i v rodě (a životnosti) a i v pádě (1.p. Objednávejte zboží Podmět a přísudek / Shoda přísudku s podmětem (karta) v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Graficky přehledné objasnění pojmů podmět (vyjádřený, nerozvitý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný, jmenný se sponou), základní skladební dvojice, vše s příklady. Přehled odvození shody přísudku s podmětem v obrázku, s pomůckou, včetně příkladů Podmět a přísudek/ + Shoda podmětu s přísudkem (karta) Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karet je zpravidla zmenšeným provedením nástěnných výukových obrazů a slouží také k připomínání přehledu učiva mimo třídu

Opakování teorie - podmět a přísudek, PODMĚT. Je to větný člen, který vyjadřuje původce děje, nositele vlastností, stavu či činnosti. Je jím nejčastěji podstatné jméno či zájmeno, nicméně může jím být i libovolný slovní druh či neslovní výraz Páteční ráno - holý podmět a holý přísudek (základní skladebnídvojice) Cestou do školy - přísudek slovesný jednoduchý a složený, přísudek jmenný se sponou Geometrie - podmět vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný Hudební výchova - rod a číslo podmět

Přísudek slovesný a jmenný se sponou 1. Podtrhni podmět a přísudek: Nad zahradami ve výši poletují ptáci. Závodíte ve všech disciplínách? Klády dopravují dělníci na přívěsném vozíku. Příště už se budu více snažit. Zralé hrušky, třešně a broskve ležely v bednách. Veverka jen snášela a ukládala zásoby Podmět a přísudek tvoří základní skladební dvojici. Vypiš z vět podmět a přísudek: Nemocné děti musí občas jezdit do lázní. Velcí kormoráni plení každou zimu naše řeky. Cizinci z Kostariky si prohlíželi pražské památky Podtrhnout podmět a přísudek a pokud bude podmět nevyjádřený, děti ho zkusí nahradit vhodným zájmenem. Pokud nebudou vědět jak, podtrhnou ve větě pouze přísudek. 12.11.2020. Kontrola D.Ú. PS str.16/1,2 Podmět a přísudek. Podmět a přísudek jsou skladební dvojicí, která je vyjádřená skladebním vztahem shody (latinsky predikace). Znamená to, že se tyto dva členy shodují v osobě, čísle a ve jmenném rodě. Shoda nastává v okamžiku, kdy je jeden člen závislý na druhém (= řídícím) členu

Shoda přísudku s podmětem - kolíčkové karty

a) mají přísudek slovesný - Slunce svítí. b) přísudek jmenný se sponou - Čas jsou peníze. c) přísudek jmenný bez spony - Mladost radost. Věta jednočlenná nemá základní větnou dvojici, ale jen jeden větný člen - není to podmět, ani přísudek. Jsou a)slovesné - Prší. Sněží. Bolí mě v zádech. Je mi smutno Prezentace Skladba - podmět a přísudek (1. část) je určena pro výuku českého jazyka v 6. ročníku ZŠ. Žáci si připomenou informace, které získali v mluvnici v 5. ročníku o základních větných členech. Díky názornosti jednotlivých kroků zjistí, že skladba věty jednoduché má svůj řád, do kterého mohou proniknout pomocí správně formulovaných otázek (ii) Přísudek jmenný se sponou // Přísudek sponově-jmenný, tj. p. tvořený syntaktickou konstrukcí, která typicky obsahuje sponu být (viz ↗spona) a podstatné jméno: Tatínek je nekuřák (viz ↗přísudek sponově-substantivní); n. sponu být a přídavné jméno (Tatínek je unavený); viz ↗přísudek sponově-adjektivní Podmět a přísudek Podmět vyjádřený a nevyjádřený Básnička Podmět - procvičování 2. června Procvičování 8. ROČNÍK Jazykový rozbor 1 Sloh - souhrnně Souvětí souřadné a podřadné Řešení Funkční styly Souvětí souřadná a podřadná Sloh (20. dubna) Druhy souvětí Souvětí Tvůrčí psan

Shoda podmětu s přísudkem/ Podmět a přísudek - SEVTPodmět, přísudek a předmět 2 | datakabinetSlovní druhy - dominoGeometrické tvary a tělesa - spinnerSlovní druhy - Škola Zvesela

Má-li věta podmět vyjádřen GEN, VV nebo INF, forma predikátoru vyjadřuje pouze kategorie predikační (Pět chlapců odchází odešlo / odejde / odchází). Pouze kategorie predikační vyjadřuje predikátor také v jednočlenných větách. Predikátor zde má formu inkongruentní (neosobní). 1.1 Přísudek slovesn Shoda podmětu s přísudkem/ Podmět a přísudek. Předchozí obrázky Další obrázky. Cena s DPH 15,00 Cena bez DPH 12,40 Kč. podmět, přísudek: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.cz 800 880 990 potůčky. Všechna práva vyhrazena © 2002-2020 KamiNet© 2002-2020 KamiNe

 • Modni peklo inspirace.
 • Asimina triloba prodej praha.
 • Smrt z vyčerpání.
 • Vývoj dítěte 12 let.
 • U dřeváka menu.
 • Rapavý.
 • 2. polovina 19. století dějepis.
 • Štítná žláza léčba.
 • Pražená dýňová semínka recept.
 • Soutěž o plastiku prsou 2018.
 • Jan pavel ii hrob.
 • Https csfd film 439777 punisher prehled.
 • Black friday tally weijl.
 • Batoh vans recenze.
 • Konotace význam.
 • Canon 5d mark iii vs 5d mark iv.
 • Elektronická cigareta škodlivost 2018.
 • Gelové nehty ceník.
 • Léčba nehojících se ran.
 • Ms atletika 2017 vysledky.
 • Povolenka na ryby 2018.
 • Alverde make up recenze.
 • Hala rondo kapacita.
 • Amatérský triatlon 2018.
 • Jak casto zalevat kokos.
 • Všechno nejlepší k narozeninám japonsky.
 • Vojenská patrová postel.
 • Pavel batěk advokát.
 • Winamp lite download.
 • 1950 čsr.
 • Ms atletika 2017 vysledky.
 • Tetování hradec králové.
 • Mona lisa price.
 • Haiku basne.
 • Rychlý stripes natáčení.
 • Dýhy praha.
 • Růže z ubrousku návod.
 • Gastrin hormon.
 • Socha panny marie fatimské prodej.
 • Bojová hvězdice.
 • Geko nůžky na plastové trubky.