Home

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství brno

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen bezdomovec).Předkládá se při uzavření manželství státního občana České. Matriční úřad Brno - Královo Pole je matričním obvodem i pro území městských částí Brno - Ivanovice, Brno - Jehnice, Brno - Medlánky a Brno - Útěchov. Žadatel vypíše žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství kde se uvádí nejenom jeho osobní údaje, ale rovněž údaje o snoubenci Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců od vydání. 23 . Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě. Stránky Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz . 24 . Související životní situace a návody, jak je řešit. 2

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců od vydání 23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Stránky Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz 24 Související životní situace a návody, jak je řeši Manželství - vydání Osvědčení k církevnímu sňatku Manželství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Jméno a příjmení - ženské příjmení Vydávání matričních dokladů - duplikáty Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor matrika, ÚMČ města Brna, Brno-střed Kontaktní osob

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v

 1. Právní způsobilost k uzavření manželství [DOC, 150 kB] (13.6.2019) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Příjmení po rozvodu manželství [DOC, 109 kB] (13.6.2019
 2. • Vysvědčení (doklad) o právní způsobilosti k uzavření manželství musí obsahovat: - jména a příjmení, datum a místo narození snoubenců - údaj o mís tě trvalého pobytu (adresa trvalého pobytu, která může být v domovském státě cizince nebo i v ČR
 3. 2. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství musejí mít i občané členských zemí Evroé unie. Vysvědčení (doklad) o právní způsobilosti k uzavření manželství musí obsahovat: Jména a příjmení, datum a místo narození snoubenc
 4. INFORMACE O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ S CIZINCEM Doklady, které potřebuje cizinec k uzavření manželství: 1) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Tento doklad vystaví Zastupitelský úřad příslušného státu v ČR nebo také příslušný úřad vmístě trvalého pobytu cizince v jeho domovském státě
 5. Strategie pro Brno; Územní plán; Urban centrum; doklad o registrovaném partnerství,vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství.které byly vydány orgány jednoho členského státu EU, přijaty orgány jiného členského státu EU.
 6. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 1. Základní informace k životní situaci. Snoubenec, který je státním občanem České republiky nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen bezdomovec) s povoleným pobytem na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před.

Úřad městské části města Brna, Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno . Odbor veřejných služeb - matrika. V Brně dne: Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. V souladu s ustanovením §§ 45, 46 zákona č. 301/2000Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některýc V případě uzavření manželství na příslušném zastupitelském úřadě ČR vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství, a to na předepsaném tiskopise (poskytne jej uvedený úřad), ke kterému předloží každý z nich doklad totožnosti, doklad o státním občanství, rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti.

Vydávají osvědčení k uzavření církevního sňatku, vystavují vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro použití v cizině, rozhodují ve věci změny jména a příjmení, provádí legalizaci a vidimaci, přijímají žádosti a vydávají výpis z Rejstříku trestů 500,- Kč - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině; V případě obsazených oddávacích termínů je možné po domluvě s matrikou povolit uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Užitečné odkazy Další užitečné informace z různých oblastí výkonu veřejné správy VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 3/3 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za vydání Vysvědčení se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Žádost o vydání Vysvědčení je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství . při uzavření manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině nebo před orgánem cizího státu vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vedené Úřadem městské části Brno - střed, která vede matriční knihy, do nichž se. Pro písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství není stanoven předepsaný formulář. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na závazně stanoveném tiskopisu, který je vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, ruština) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství i rodný list jsou za účelem uzavření manželství platné 6 měsíců od data vystavení příslušným českým úřadem. Při podávání žádosti tedy mějte na zřeteli fakt, abyste o tento doklad nepožádali v tak velkém předstihu, že v den konání svatby již. 500 Kč - Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Radou města (standardně) stanovená doba pro svatební obřady je každá první sobota v měsíci, úředně určenou místností je Obřadní místnost MÚ Nový Bydžov (bez poplatku) a Velká zasedací místnost Radnice (poplatek 1.200 Kč)

Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň Odbor majetkoprávní, matrika Jírova 2, 628 00 Brno Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Podle §45 zákona č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. Další činnosti Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (bezdomovce); předkládá se při uzavření manželství v cizině

207/2001 Sb

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. 4. Základní informace k životní situac vedení matriční agendy - manželství, narození a úmrtí, a vyhotovuje s tím spojené matriční doklady, vydává osvědčení k církevnímu sňatku, vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, rozhoduje ve věci změny jména a příjmení, zvláštní matrika Brno, výdej dokladů pro cizinu, vítání. K uzavření manželství státního občana ČR v cizině vystaví matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu tzv. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Tento doklad obsahuje mimo jiné rovněž údaje o osobním stavu, trvalém pobytu a státním občanství žadatele

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství ukrajina. Zdeavim vas, musi si vse viridit v Belgii, nebo se s vama vzit, ale i v tom pripade se musi prihlasit na cizinecke policiji v miste vaseho bydliste, pokud ma trvali pobyt v Belgii, nemel by byt problem , ale pokud je jeho vizum spatne, radim vam aby se moc nikde nic neokazavoal , napiste me na drapal10@seznam.czDobrý den. vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství doklad totožnosti - cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince ; Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR - to neplatí, jde-li o občana EU

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině; Zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině; Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupou do registrovaného partnerství v cizině; Povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně stanovenou dob Pro písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nejsou předepsané formuláře stanoveny. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na závazně stanoveném tiskopisu, který je vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, ruština); doporučujeme ověřit u příslušného úřadu v cizině, před. Uzavření manželství osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR. 3000 Kč. Uzavření manželství, kdy pouze jeden snoubenec má trvalý pobyt na území ČR. 2000 Kč. Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost. 1000 Kč. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření. V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven. Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč. Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu. Lhůty. Lhůty nejsou stanoveny. Další účastníci a činnosti. Další.

[perex] Vysvědčení o právní způsobilosti se vydává na žádost občana, který hodlá uzavřít manželství v cizině nebo s cizincem. [/perex] Občan, který uzavírá manželství v cizině, podá žádost o vysvědčení o právní způsobilosti podle místa trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu na území ČR Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen bezdomovec) snoubenec, který je cizincem dále předloží vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství přeložené úředním překladatelem do českého jazyka a opatřené příslušným vyšším ověřením, potvrzení z cizinecké policie o oprávněnosti pobytu na území České republiky, které nesmí být starší 7.

Manželství - uzavření manželství, Brno-stře

 1. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je dokladem o způsobilosti snoubence (občana ČR nebo osoby, která je osobou bez státního občanství, dále jen bezdomovec, jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů) k uzavření manželství v cizin
 2. o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství; o zápis do zvláštní matriky; o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně; o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru; o změnu jména nebo příjmení; o změnu příjmení za trvání.
 3. Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zadvystopravzpus.doc 25 kB: 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 500,- Kč. Hradí se v hotovosti při podání žádosti. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízen

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6 měsíců k datu sňatku a musí obsahovat informaci , že podle právního řádu, případně ústavy dotčeného státu je občan tohoto státu oprávněn uzavřít manželství Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit. Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 500 Kč - hradí se v hotovosti matričním úřadu, který jej vydal. 13 Uzavření manželství s cizincem a rozsah předkládaných dokladů se stanovuje individuálně dle mateřského státu snoubence. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydá matriční úřad dle trvalého pobytu žadatele po předložení dokladů a po zaplacení správního poplatku. Úmrt

Jednotný formulář není stanoven, ale lze využít formulář Městského úřadu Chodov - Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině. Žádost je též k dispozici na oddělení matriky. 12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradi Přijímá dotazníky k uzavření manželství, zpracovává občanské a církevní sňatky. Vystavuje osvědčení k církevním sňatkům a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraniční. Povoluje v rámci matričního obvodu uzavření manželství na jiném vhodném místě a mimo stanovenou dobu

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství případně ke vstupu do registrovaného partnerství je dokladem o způsobilosti uzavření manželství nebo vzniku partnerství podle českého práva a český státní občan jej předkládá při uzavření manželství v zahraničí náměstí ČSA 1/1. 737 01 Český Těšín. Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Žádám o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství ke sňatku v zahraničí Životní situace - Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Informace o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství . zde ke stažení. Informace o určení otcovství. zde ke stažení. Informace pro rodiče při souhlasném prohlášení o určení otcovství . zde ke stažení. Informace o vydávání matričních dokladů a jejich druhopisů. zde ke stažení. Sbírky listin. - Formulář Magistrátu města Zlín: žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Žádost je k dispozici v oddělení matrik a ověřování, resp. ke stažení zde

4. U rozvedených - oddací list s poznámkou o rozvodu či rozvodový rozsudek, u ovdovělých - úmrtní list manžela/manželky.. Poté je třeba dokumenty (rodný list +vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství) opatřit apostilou.; Pro získání apostily musí být oba dokumenty orazítkovány z magistrátu i krajského úřadu +420 321 456 987. info@domenaobce.cz. Klenčí pod Čerchove vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců od jeho vydání. Vysvědčení vydá na žádost občana nebo osoby bez státního občanství, resp. jejich zmocněnce d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem - 500,- Kč. Poznámky: Poplatek podle písmene a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců

Matrika: Brno - Žabovřesk

 1. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na závazně stanoveném tiskopisu, který je vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, ruština); doporučujeme ověřit u příslušného úřadu v cizině, před kterým bude manželství uzavřeno, zda u tohoto dokladu bude vyžadován úřední překlad do příslušného jazyka či nikoli
 2. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (bezdomovce); předkládá se při uzavření manželství v cizině
 3. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, případně ke vstupu do registrovaného partnerství, je dokladem o způsobilosti uzavření manželství nebo vzniku partnerství podle českého práva a český státní občan jej předkládá při uzavření manželství v zahraničí

Uzavření manželství s cizincem cicpraha

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. 4: Popis: Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen bezdomovec) s povoleným pobytem na území ČR podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství na - území cizího. Vydání vysvědčení o právní způsobilosti. Základní informace k dané životní situaci. Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen bezdomovec), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem. Vysvědčení vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého.

Brno - Potřebuji si vyřídi

 1. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství . Na základě žádosti občana ČR, který chce uzavřít manželství v cizině, vydá matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Platnost dokladu je 6 měsíců ode dne vydání
 2. Snoubenec také platí 500 Kč za vydání vysvědčení o jeho právní způsobilosti k uzavření manželství. Pokud by si snoubenci přáli uzavřít sňatek v jinou dobu či na jiném místě, než je úřadem stanoveno, je takové úřední povolení dodatečně zpoplatněno částkou 1000 Kč
 3. Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství ve státech EU Úřední hodiny matriky: pondělí a středa : 8,00 - 16,30 hod. s přestávkou od 11,00 - 12,30 (od 12.10 pracovní doba pondělí a středa od 8-10 a od 14-17
 4. Oficiální stránky Obce Železné. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Základní znění Rozšířené znění Úplné znění Rozšířené znění Úplné zněn
 5. Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě 1000,- Kč; Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, v cizině nebo s cizincem 500,- Kč . Bc. Soňa Kovaříkov
 6. K žádosti o vydání vysvědčení žadatel(ka) předložil(a) dle § 46 odst. 2 z. č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tyto doklady: 1) Žádost 2) Kopie vydaného vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 3) Rodný list žadatele(ky) 4) Oddací list 5) Úmrtní lis

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Soudní/úřední překlad vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Pokud plánujete svatbu v České republice a vaším nastávajícím není český občan, nebo se vy sami chystáte uzavřít manželství (s českým občanem/s cizincem) v zahraničí, budete si muset zařídit soudní/ověřené překlady dokumentů k uzavření manželství Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Občan ČR nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo před Zastupitelským úřadem ČR v cizině Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 186.79 KB Žádost o vydání vícejazyčného standardního formuláře k vysvědčení (pro jiný členský stát EU) 175.11 K Toto nařízení je zaměřené na oblast vydávání vícejazyčných standardních formulářů připojovaných k matričním dokladům (rodný, oddací a úmrtní list, doklad o registrovaném partnerství a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství anebo ke vstupu do registrovaného partnerství), díky kterým již. Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině 4. Základní informace k životní situac

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k

 1. Jde-li o sňatek snoubenců, z nichž jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, k těmto dokladům je nutno předložit doklad o státním občanství, potvrzení o bydlišti a stavu, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a průkaz totožnosti popř.další
 2. SUKULENT Brno; Lovčické ozvěny; Kulturní dům; Malé hřiště u lesa; Víceúčelové hřiště; Odpadové hospodářství; Vodovod a kanalizace. O Lovčické vodě Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
 3. Oficiální stránky Města Manětín. +420 373 392 258. posta@manetin.cz +420 373 392 25
 4. vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině: 500 Kč sňatek mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v ČR: 3000 Kč sňatek mezi snoubenci, z nichž jen jeden má trvalý pobyt v ČR: 2000 K
 5. Snoubenec, který je státním občanem České republiky, nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen bezdomovec), jíž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky v cizině také vysvědčení o právní způsobilosti.
 6. Cizinec předloží Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství + rodný list (tyto doklady musí být přeloženy soudním překladatelem do českého jazyka) Oba doklady musí mít příslušné ověření dle toho, jak se kterým státem má ČR uzavřenou smlouvu o výměně matrik
 7. Sňatek v zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí České

Video: Brno - Správní oddělen

 • Polo mk5.
 • Výuka hry na klarinet praha.
 • Bora.
 • Kombinované větrání.
 • Vodomil černý zajímavosti.
 • Železničář 2017.
 • Ctecka e receptu.
 • Program ods 2010.
 • Umělý ratan sedací soupravy.
 • Masterpiece max factor.
 • Egon bondy oblbenost.
 • Německé pexeso online.
 • Podání balíku online česká pošta.
 • Kožní praha 6.
 • Petr jablonský bydliště.
 • Mighty sounds brigáda.
 • Nejlepsi brankar fifa 19.
 • Volejbal přešlap.
 • Ford ranger motorizace.
 • Sauna praha 13.
 • Vzduchový kondenzátor.
 • Čnělka.
 • Nové město praha mapa.
 • Emg praha.
 • Bazoš malotraktory 4x4.
 • Yip man životopis.
 • Neymar sr.
 • Multitasking iphone.
 • Jak uplést síť na lezení.
 • Alenka v kraji divů a za zrcadlem kniha.
 • Čarodějnický styl.
 • Kalkulacka kalorii obezita cz.
 • Loituma ievan polkka.
 • Kienzle watch.
 • Plachta na střechu pergoly.
 • Postavení planet 2018.
 • Únikové hry pro rodiny s dětmi.
 • Jednoduchý chodník.
 • Řezy jehlanu procvičování.
 • Váček pod korunkou.
 • Cs go ibuypower.