Home

Astrální dimenze

ASTRÁLNÍ DIMENZE A ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU. 26.05.2020. Vážení Milovaní, dnes se ponoříme ještě více do hloubky Vzestupu. Zažíváme velmi dualistické úrovně, a proto chci mnohem hlouběji otevřít další pravdy. Dnes o astrální dimenzi čili 4. dimenzi a její více vrstvách. Vzhledem k tomu, že je odhalováno velmi. Astrální dimenze je nejbližší dimenze k dimenzi fyzické. Překrývá a prostupuje svět jako obrovská síť vědomí, zachycuje a zachovává všechny myšlenky. Její obsah je vytvářen kolektivním vědomím celosvětové mysli. Obsahuje myšlenky, vzpomínky, fantazie a sny každé žijící bytosti na světě

Astrální světy, nadpozemské dimenze a energetická informační pole. 9.2.2015 22.11.2020 Rebeka Sprinncov. Astrální dimenze je o několik frekvencí vyšší než naše. Je tvořena naší vědomím, manifestací našich snů, strachů, myšlenek i nadějí. Existují bytosti všech možných druhů, které obydlují tuto planetu a když se naučíte soustředit energii dostatečně dlouho, můžete tuto realitu prožít

ASTRÁLNÍ DIMENZE A ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU :: Lenka Sykorov

 1. Chtěl bych se dostat do astrální dimenze,není to jednoduché,ale mám strach že se už zpátky nevrátím.A vy,riskovali by jste to Doplňuji: No,vy ste trollové:Dsprávně je to astrální cestování,je o tom hodně článků,jde o to,že se vaše duše oddělí od těla a je volná viz.google.co
 2. Astrální vesmír je subtilní dimenze stvoření. Doslovný překlad slova astrální znamená to, co září jako hvězdy. Astrální svět je tajný paralelní vesmír, který přesahuje všechny naše omezené..
 3. Astrální tělo v době spánku opouští tělo a jde do 4. dimenze, kde pochopí a vnímá zbytek (95%), a díky tomu dokážeme malé chyby harmonizovat (na to slouží astrální tělo, když ho posloucháme
 4. Informace o astrálních rovinách Čte: Matěj Sasín Máte možnost zažádat o videočlánek ne přání :) Čte: Tomáš Surý, Rok výroby: 2014
 5. Astrální dimenze je nejblížší dimenze k dimenzi fyzické. Překrývá a prostupuje svět jako obrovská síť vědomí, zachycuje a zachovává všechny myšlenky. Její obsah je vytvářen kolektivním vědomím celosvětové mysli. Obsahuje myšlenky, vzpomínky, fantazie a sny každé žijící bytosti na světě
 6. Při vědomé projekci do astrální dimenze se můžete naladit na jakoukoliv její část a cestovat do odlišných realit, jiných snových jezírek nebo do jejich směsi. Na to existují různé techniky, ale všechny vyžadují nějakým způsobem dezorientovat podvědomí a přinutit jej, aby vás přeneslo do jiné Astrální reality

Astrální dimenze :: HledamOdpoved

Astrálni dimenze-sféra-Hodina v Astrální dimenzi vypadá jako pár minut ve fyzickém světě V této dimenzi je nekonečné množství realit, rovin, říší a snových jezírek. Buddhická dimenze-sféra-Je to.. ♥ ASTRÁLNÍ cestování ☼ :) Pravda o něm jaké skutečně je, a kdo v ním také je :) A Jeho Dimenze :) ♥ :) ♥ Na vlnách Života :) Opravdová Harmonie už čeká na Vás :

Astrální cestování, které stojí na předpokladu, že kromě fyzického těla, máme ještě tělo nehmotné, se těší stále větší oblibě. Astrální cestovatelé tvrdí, že jejich duchovní já může navštěvovat ostatní lidi, procházet časem, nebo dokonce vstoupit do jiných dimenzí Astrální dimenze je tvořena astrální látkou, která je výstižně popsána jako hmota mysli. Je neobyčejně citlivá na myšlenku a může se zformovat do jakéhokoliv tvaru nebo formy. Tyto výtvory mohou být natolik dokonalé, že jsou nerozeznatelné od skutečnosti Astrální dimenze & zákon příčiny a následku. 06.02.2020 | Výzva bytostí druhé dimenze. Milé lidské bytosti, skončil náš čas radosti, poslání naše smysl ztrácí, možnost kontaktů se též vytrácí. My pečujeme o váš hmotný svět, však dávno není nám co závidět.. Astrální bytosti Musíme začít okamžikem smrti. Odkládáte své hmotné tělo a vstupujete do jiné dimenze bytí - astrálu. Nejprve stanete před světelnou bytostí a po zhodnocení uplynulého života odcházíte do té vrstvy astrálu, která vám duchovně náleží. Astrální tělo potřebuje pouze pro pobyt v duchovním světě Jakmile astrální tělo vstoupí do astrální dimenze, musí být z čaker dobře zásobováno astrální energií, aby mohlo v této dimenzi interagovat. Jasná astrální paměť závisí velkou měrou na přísunu energie. Protože je astrální dimenze přirozenou sférou astrálního těla, nevymizí odtud kvůli nedostatku energie

Ten sloup, který jste tam spatřili stál v letech 1750 až 1938, což bylo 188 let, za tu dlouhou dobu vryl otisk svého tvaru do astrální dimenze kde zůstal. Lucidní snění jak už název napovídá je vlastně astrální cestování během snu Astrální dimenze . Projekce do virtuální reality . Akashické záznamy . Mentální dimenze . Buddhická dimenze . Átmická dimenze . Smrt Potom, co fyzické tělo usne, astrální tělo se promítá do fyzického světa. Jakmile energetické tělo expanduje, astrální tělo volně plyne a vznáší se nad fyzickým tělem, ale v rámci.

Astrální tělo v době spánku opouští tělo a jde do 4. dimenze, kde pochopí a vnímá zbytek (95%), a díky tomu dokážeme malé chyby harmonizovat (na to slouží astrální tělo, když ho posloucháme) Astrální tělo má globální (periferní a velmi rozšířené) vidění, noční opuštění těla je nevědom Astrální cestování a pátrání po původu lidstva Váš kontaktér na druhé straně dimenze se bude usmívat a budete si s ním povídat, tak ať jsi vědec, skeptik, archeoastronaut, laik či filozof, pochopíš, že ta stěžejně hledaná pravda je tak blízko

Astrální dimenze :: Astrální projekc

Dnes o astrální dimenzi čili 4. dimenzi a jejích více vrstvách. Vzhledem k tomu, že je odhalováno velmi mnoho, také dnešní téma astrální roviny je v současné době na místě, protože mnozí se ztrácí v astrálních vrstvách iluzí, vytvářejíc spokojenost s opilou blažeností Napadá-li Vás nová otázka do příštích dotazníků, položte ji směle do diskuze... Děkuji!Dotazníky nejsou určeny k recenzím na zboží... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Astrální cestování funguje na principu no jak bych to řekla.....napolohujeme naše těla na určitou jinou realitu(svět)a díky magnetickému poli rozředíme naše fyzická těla na jemnohmotná a gravitace té jiné dimenze(jiného světa)nás automaticky vytáhne tam kam chceme letět.Gravitace nás protáhne tunelem,černou(červí.

Astrální dimenze je o několik frekvencí vyšší než naše. Je tvořena naší vědomím, manifestací našich snů, strachů, myšlenek i nadějí. Existují bytosti všech možných druhů, které obydlují tuto planetu a když se naučíte soustředit energii dostatečně dlouho, můžete tuto realitu prožít Astrální bytosti a projevy; Jihlavské podzemí, svítící chodba a průchod do jiné dimenze. Jihlava, hlavní město Vysočiny, ukrývá pod svým povrchem kolem 25 km podzemních chodeb. Starobylé katakomby klikatící se pod městem ukrývají mnoho tajemství. Nejzajímavější a nejzáhadnější část chodeb je dokonce. Astrální cestování je pojem, který se používá pro jev, kdy dojde k separaci fyzického a spirituálního těla (vaší duše). Často používaný termín je i mimotělní zkušenost. Když k astrálnímu cestování dojde, dostáváte se za pomyslný závoj, který dělí fyzickou a spirituální realitu Astrální cestování Třetí dimenze představuje pole pevných přesvědčení, se souborem pravidel a omezení, a v páté dimenzi jdeme s proudem, žijeme v souladu se svým srdcem. Závěr. Pomocí výše uvedených metod se můžete pokusit navázat spojení se světelnými bytostmi. Pokud se vám to podaří, respektujte je a jejich.

astrální dimenze - Psychologie chaos

Astrální světy, nadpozemské dimenze a energetická

Všechny tyto husté energie, které jsou to jediné, co nám brání v postupu do vyšších dimenzí, budou jednoduše vymazány z našeho prostoru. Náhle budete moci sebe naleznout na nižší úrovni čtvrté dimenze, označovaná jako astrální svět či svět snů, kde se shromaždují veškeré myšlenky, které pocházejí z 3. Dimenze V astrální dimenzi nejsme ve fyzickém těle a do astrálního světa odchází jen naše duše. V astrále je mnoho duší a i astrální dimenze je rozdělena na poddimenze, podle úrovně vibrací, které si ona energie(duše) nese. To je stejné jako na Zemi -viz síto a písek

Astrální cestování: otázky a odpovědi Radostné zpráv

 1. Kolem Země, ale i ostatních hmotných a polohmotných planet se nacházejí vývojové prostory - astrální dimenze. Pulzují na vyšších frekvencích než dimenze hmotné. Prostupují naši hmotnou Zemi, tvoří kolem ní tisíce kilometrů široký obal, rozdělený do sedmi atmosférických kruhů, do nichž dočasně či natrvalo.
 2. Co je to astrální dimenze. Astrální dimenze je nejbližší dimenze k dimenzi fyzické. Překrývá a prostupuje svět jako obrovská síť vědomí, zachycuje a zachovává všechny myšlenky. Její obsah je vytvářen kolektivním vědomím celosvětové mysli. Obsahuje myšlenky, vzpomínky, fantazie a sny každé žijící bytosti na světě
 3. Astrální parazité přežívají skrze ty, kteří je živí svými destruktivními energiemi nejrůznějšího druhu. Destruktivní entity si takto skrze lidské bytosti realizují své cíle, resp. plní úkoly a cíle svých vůdců - PSEUDOTVŮRCŮ. Archonti 2.díl: Vetřelci z nižší dimenze
 4. Čtvrtá dimenze => astrální rovina. Čtvrtá dimenze je šedá, polarizovaná rovina obývaná silami Světla a Temnot. Zde začíná boj mezi dobrem a zlem. Když Kristus pravil: Nejste-li se mnou, jste proti mně., sdílel čtyřdimenzionální perspektivu. V astrální rovině formy přecházejí zcela přirozeně jedna ve druhou
 5. Rozhodně v autohypnóze neulítnete do jiné astrální dimenze, či se z vás nestane oběť. Pokud se dostavily nepříjemné prožitky, přinesla je jen fantazie a odezní jako sen. Ano, odezní to jako sen. Vše odezní v závislosti na tom, nakolik rozumíte hypnóze. To je však v Česku obtížnější, protože zde jen výjimečně.
 6. 2. dimenze Astrální postupujeme do astrálního - tedy bez omezení prostoru a částečně času v závislosti na prostoru, 3. dimenze Mentální / Ducha dále do mentálního - bez plného omezení času, a stále vyšších, kdy postupně ztrácíme veškeré pojmy a zůstává pouhé vědomí, které se již ani nechce účastnit.
 7. ut v dimenzi fyzické, což záleží na tom, v jaké části astrální dimenze se nacházíte

Může se stát,že se nevrátím z astrální dimenze? Odpovědi

Může se stát,že se nevrátím z astrální dimenze? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Může se stát,že se nevrátím z astrální dimenze?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Astrální tělo je projektováno do astrální dimenze, kde jsou věci zcela odlišné od reálného světa. Čas je zdeformovaný a rozpínavý, tzn. hodina v astrální dimenzi může být jako pár minut v dimenzi fyzické, což záleží na tom, v jaké části astrální dimenze se nacházíte. Realita je pohyblivá a proměnlivá

Jaké je to poznávat astrální sféry? Na život po smrti se lze zcela, opravdu zcela reálně připravit pomocí astrálního cestování. Vystupujeme duší z těla na Onen svět či do čtvrté dimenze. Cestování duší je bezpečné a zcela tak poznáte, že takový člověk, kterého nazýváme astrálním cestovatelem, má velké. Třetí dimenze Možná si myslíte, že Třetí dimenze odkazuje na věci, které vidíte, jako je dům, strom , zvíře . V tomto dimenzionálním kontextu se na tyto věci pohlíží jako na součást formy, která má tvar, hmotnost, strukturu a váhu. Kvůli plynulé povaze času a prostoru ve čtvrté dimenzi se naše astrální formy. Astrální tělo se rozprostírá se do vzdálenosti 15-30 cm od těla. Velká část vztahů mezi lidmi a vzájemných vazeb probíhá na astrální úrovni. Nadaní lidé vidí velké barevné skvrny různých forem, jak se prudce ženou místností od člověka k člověku TOUŽILI JSTE NĚKDY LÉTAT, procházet zdmi, cestovat okolním vesmírem, zkoumat exotické planety a říše, navštěvovat své přátele a blízké, prožívat duchovní dimenze nebo jen tak si dopřávat vzrušující dobrodružství mimo omezení vašeho fyzického těla? Pokud ano, pak je tahle kniha určena právě pro.

ASTRÁLNÍ TĚLO - Jogín

 1. Astrální svět je tvořený živlo­vými energiemi. To je ta rovina, kam člověk odchází po fyzické smrti poté, co se energeticky transformuje do podoby astrálního ducha. Aby brzy poté přešel do oddělené posmrtné dimenze. V astrální rovině existují i další bytosti, které mohou určitým způsobem zasahovat do našeho života
 2. Astrální dimenze jsou velkou neznámou, ale oblíbeným námětem pro hororové scénáře :)..
 3. Astrální dimenze je dále tvořena jistou látkou, jež bývá popisována jako hmota mysli. Ta je neobyčejně citlivá na myšlenku a může se transformovat do libovolného tvaru. Tyto výtvory mohou být tak dokonalé, že je obtížné je rozeznat od skutečnosti
 4. Když duše přijde do světa jiné dimenze, nemusí se bát, nezůstane nikdy sám. Potkává se se svými blízkými, kteří odešli již dříve před ním. Potkává se s těmi, s kterými se již setkal, které má rád. A nejen se zemřelými lidmi, ale i se svými miláčky, zvířátky, kteří ho doprovázeli předtím na Zemi
 5. Zdroj Dvanáctá dimenze je nepopsatelná. Numerologicky je číslo dvanáct spojením 1 a 2. To představuje fúzi Jednoty (1) a Duality (2). V duchovním smyslu je to Bůh. Mnohé starobylé kultury charakterizovaly tohoto Boha jako slovy nepopsatelného a činily tak právem. Dvanáctá dimenze zahrnuje a přesahuje celé nekonečno
 6. ulost a přítomnost prý vlastně neexistuje. Nebo, že zlo je jen nedostatek lásky. Aby toho nebylo málo, tak konáním dobra prý podporujeme zlo a pácháním zla zase dobro
 7. Přál jsem si, abych se i já přes tento astrální projekt přenesl do jiné zábavnější dimenze. Astral umožňuje fanouškům amerických dramat kabelové televize slyšet některé známé herce mluvit se svým rodným anglickým přízvukem. Film je takové žánrové cvičení , které nepřináší nic nového

MUDr. Mikuláš Štefa

Je tu doopravdy průchod do jiné dimenze? Přichází tudy bytosti odjinud? Jsou zde snad duchové či astrální bytosti? Souvisí to s nějakou dramatickou a tragickou událostí, která se zde udála? Přečtěte si další informace: Jihlavské katakomby Tato jezírka jsou nazývána astrální oblastí, astrálními světy, rovinami a mají své pod roviny astrálního světa.A všehno to je astrální dimenze, je tvořena energiemi astrální roviny o určitých frekvencích a barevných složení, té které bytosti astrální cestování astrální tělo jiné dimenze Dalibor Vrána 23.10.2019 Astrální tělo má být údajně naší hypotetickou energetickou součástí, která se prý za určitých podmínek dokáže odpoutat od našeho fyzického těla Hráč coby člen policejní jednotky Neuron musí řešit invazi nepřátelských Chimér ve futuristickém městě The Ark. V metropoli se totiž začaly objevovat brány do astrální dimenze, ze které právě chiméry lezou

Astrální Cestování - Astrální Dimenze - YouTub

vampiregirl - Astrálno - Asrální dimenze

Zbytek prostoru je rozdělen na dvě poloviny: levá je astrální dimenze, pravá reálny svět, ty kytičky jsou tvoji ochráncové, máš tři v reálném světě a čtyři v astrální dimenzi. Ochráncové v dolní polovině by ti měli být známí, v horní polovině neznámí. V astrální dimenzi máš v horní polovině hodně velké. Čtvrtá dimenze, (astrální rovina), se sbližuje se všemi ostatními dimenzemi a realitami do jedné reality. V Co to je Světelné tělo, Archanděl Ariel mluví o tom, že se sbíhají všechny dimenze a paralelní reality, a mnoho dalších zdrojů o tom také mluví. To nutně patří k dění u každého vzestupného procesu Astrální Cestování - Astrální Dimenze. Dejte FB Like tomuto videu 0 343. Přidal redakce 11.12.2016. Informace o astrálních rovinách Čte: Matěj Sasín Máte možnost zažádat o videočlánek ne přání . 3 dimenze astrálního světa. Astrální bytost, larva, slabší démon, který v hmotném světě ničí věci, stěhuje nábytek, kvílí jako siréna, klepe a dělá různé jiné alotrie. Pokud si jí nikdo nevšímá, postupně vyplýtvá svou energii a zanikne

Astrální putování - vnitřní bariéry

Astrální dimenze :: impenetrat

 1. astrální cestování - Tak za prvé, co to je astrál?Astrál je jiná dimenze, své jméno dostal podle Vërtülfa von Büruge, který se jako jeden z prvních okultistů někdy kolem roku 1700 snažil propagova
 2. ⬇ Stáhnout Astrální tělo levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock fotografií, snímků a obrázků
 3. Objevte skryté dimenze za hranicemi vašeho běžného vnímání. Naučte se silnému nástroji pro poznání sama sebe a svého vědomí. Získejte pocit neohroženosti, vnitřní síly a důvěry v život. Tato metodika vychází z vědeckého výzkumu a duchovních tradic, které vám pomohou orientovat se v tomto nezvyklém stavu, abyste se cítili bezpečně a mohli praktikovat i doma.

Astrální tělo má být údajně naší hypotetickou energetickou součástí, která se prý za určitých podmínek dokáže odpoutat od našeho fyzického těla. K tomuto zvláštnímu stavu má docházet samovolně například při velkém šoku, během spánku nebo v ohrožení života Astrální světy, nadpozemské dimenze. Důležité věci se záměrně lidstvu nesdělují. BLACK GOO. Uzemnění. Vědomé astrální putování se může navodit i skrze indukci, během prožívání transu, v šamanském tanci či hyperventilací. Pokud jsou praktikované v rámci některé duchovní cesty, musí se tyto zkušenosti nacházet pod přímým vedením duchovního mistra, protože prudce vyvolané stavy astrálního putování mohou vést k. Astrální dimenze . Projekce do virtuální reality . Akashické záznamy . Mentální dimenze . Buddhická dimenze . Átmická dimenze . Smrt. Potom, co fyzické tělo usne, astrální tělo se promítá do fyzického světa. Jakmile energetické tělo expanduje, astrální tělo volně plyne a vznáší se nad fyzickým tělem, ale v rámci. Jinak ty hlavy, jak jsi o nich psala - to jsou asi prostě astrální bytosti ne ? Astrální těla.. Mezi dimenzí 3. a 12. je dimenze 4., 5. až 11. už nevím, kdo se ptal.. Přičemž s každou dimenzí se zvyšují vibrace = energie je jemnější a jemnější.. proto třeba je pro duchy těžké pohnout nějakým předmětem nebo se.

Čtvrtá dimenze - astrální rovina Čtvrtá dimenze je šedá, polarizovaná rovina obývaná silami Světla a Temnot. Zde začíná boj mezi dobrem a zlem. Když Kristus pravil: Nejste-li se mnou, jste proti mně., sdílel tyřdimenzionální perspektivu. V astrální rovině formy přecházejí zcela přirozeně jedna ve druhou Co se tedy stalo? Byly jste v astrální dimenzi. Ten sloup, který jste tam spatřili stál v letech 1750 až 1938, což bylo 188 let, za tu dlouhou dobu vryl otisk svého tvaru do astrální dimenze kde zůstal. Lucidní snění jak už název napovídá je vlastně astrální cestování během snu. Možná se vám už několikrát stalo. Dimenze jsou jakoby jiné reality, něco, co přirozeně existuje, ale my nejsme schopni to běžným pozorováním vnímat. Přesto na nás tyto jiné reality působí, nejvíce ovšem ta nejblíže nám - astrální sféra. Dimenze jsou ostře ohraničeny a jsou jakoby v sobě...nikam není potřeba cestovat Astrální cestování se těší stále větší popularitě. Není tedy divu, že se to na internetu jenom hemží návody na to, jak se oprostit od hmotného těla. Co je podle esoteriků nutné udělat, než se pustíte na astrální pouť? Nejsou zážitky z domnělého astrálního cestování jen velmi živými sny? Chce to kli Astrální 4d dimenze je přechodová dimenze s lineárními časovými osami spojenými s kvantovými událostmi. Je to dimenze, kde se odehrává, a to doslova, největší část války o vědomí, do níž jsme..

Dimenzie - Temna magia - Google Site

 1. 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze; 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka; 55B. Procesy probíhající během fyzické smrti člověka; 55C. Nadzemská posmrtná úroveň a její úloha v novém vývoji; 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy.
 2. Až 2015-2020, kdy čtvrtá dimenze/hustota plně pojme naší planetu. Některá proroctví tvrdí, že koncový posun do 5 dimenze nastane o 100-150 let později - což se stane velmi rychle v relativním měřítku, jelikož vnímání času v čtyřdimenzionální realitě se dost změní ( zrychlení času )
 3. Civilizace odsunuté mimo hmotu do 5. dimenze nejsou ve vyšším stádiu evoluce, ale ve skutečnosti nezvládly svůj vývoj ve hmotě. Cestou přes astrál se nemůžeme dostat k samotnému Stvořiteli tohoto Vesmíru a jednotlivých forem života v něm. Dosavadní duchovní orientace lidstva na astrální rovinu je zásadním omylem
 4. Jak mi říkal kamarád, existuje spoustu přirozených ochran, které chrání jednak vás před astrální dimenzí [abstrakce], a současně obyvatele astrální dimenze [abstrakce] před vámi. Nedostanete se dál, než na co jste již připraveni [známá poučka, trošku teorie]
Nezařazené – Psychologie chaosuPsychiatrie kouzla zbavená aneb nenechme už ze sebe dělat

Jestliže jste zcela v astrální dimenzi, jde důležité pochopit sférické vidění. Především pak, projektujete-li se v reálném čase blízko fyzické dimenze. Sférické vidění často způsobí dojem, že jste v zrcadlovém obraze nebo obrácené kopii reality. To znamená, že například Váš dům bude vypadat obrácený zezadu. Fontána Astrální cestování - Techniky a cvičení pro opouštění hmotného těla - Bruce Goldberg Ostatní knihy Jak ovládnout umění interdimenzionálního cestování, roztáhněte křídla a vzneste se. Osvoboďte se od omezení pozemské roviny a zákonů prostotu a času

Přímo neuvěřitelné! Jeden z novějších experimentůMagie života

Astrální cestování může být nebezpečné. Američanka Erin Pavlina varuje před lehkomyslným poletováním v astrálním světě. Je to zajímavá zkušenost, ale každý na to nemá. Erina odpovídá na nejčastěji kladené otázky ohledně vědomého vystupování z těla Objednávejte knihu Astrální cestování v praxi v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Astrální cestování - Diskuze Omlazení.cz (10) Portál pro ženy. Diskuze, články, soutěže, bazar, wiki, poradny. Plastická chirurgie, dermatologie.

Vedené MEDITACE: Manifestuj s fázemi Měsíce! | Vedené Meditace

Astrální choroba je způsobená napadnutí astrálu nemocného materiálním objektem ze stejné dimenze v jaké se nachází astrál nemocného.To mohou tedy být vlivy Boží, andělů jako pomocníků Boha, Satana a jeho pomocníků, astrálů jiných osob ať zijících nebo zesnulých Zahnat žízeň a uhasit horko - projít pouští a dořešit problémy - a dostanu se do Shambally - předúrovně 5D, čili poslední úrovni 4D - astrální posmrtné sféry. Ta vyprahlá poušť je oblast, či sféra, skrze kterou nyní projdu a než dojdu do té úrodné oázy - dimenze Shambally - dořeším za sebou ve fyzické. Pakliže má vědomí dostatek vyšší duchovní energie, zrychlí a jde do čtvrté - astrální dimenze, kde nastupují počáteční astrální zkušenosti, a dále pokračuje vzhůru dimenzionálním žebříčkem nejméně do 8. úrovně (úroveň naší tzv. nad-duše). Takže, když usneme, naše vědomí každou noc cestuje Pokud máte doma bytostné, astrální bytostné (duše), nebo duchy, pak zkuste následující zjednodušený postup: 1) Zaujměte pro Vás příjemnou polohu. Nyní ve své mysli vytvořte klid.. V tomto stavu prožijte nejkrásnější pocity, jako jsou láska, přátelství, radost je to na Vás Toužili jste někdy létat, procházet zdmi, cestovat okolním vesmírem, zkoumat exotické planety a říše, navštěvovat své přátele a blízké, prožívat duchovní dimenze nebo jen tak si dopřávat vzrušující dobrodružství mimo omezení vašeho fyzického těla? Pokud ano, pak je tahle kniha určena právě pro vás! Autor Robert Bruce vám v tomto mistrně rozvedeném vydání.

-Ve filmu vidíme vládce Dream Dimension (Snová dimenze), Nightmare. Nejčastěji je vyobrazen jako jeden z hlavních nepřátel Doctor Strange anebo Ghost Rider. Je schopen vytáhnout a přenést astrální formu lidí ve spánku do jeho dimenze, kde své oběti mučí a čerpá z nich potřebnou energii (bez ní by neexistoval) Astrální dimenze pulzují na vyšších frekvencích než hmotná dimenze. Prostupují naši hmotnou planetu a tvoří kolem ní tisíce kilometrů široký obal, rozdělený do sedmi atmosférických kruhů, z nichž každý je tvořen rovněž sedmi sférami. Země je mudrci označována jako oblast nevědomosti, astrální sféry, které.

Náhle budete moci sebe naleznout na nižší úrovni čtvrté dimenze, označovaná jako astrální svět či svět snů, kde se shromaždují veškeré myšlenky, které pocházejí z 3. dimenze. Vidíte, že myšlenky jen tak nezmizí, I když si myslíme opak. Žijí v nižší úrovni čtvrté dimenze se specifickou strukturou. Tato dimenze pořád rozděluje situace na dobré a špatné a myšlenky se tu naplňují rychleji než ve 3D. Vědomí 4D rozlišuje nižší astrální tělo, které tvoří 3D strachy a potlačené emoce, kterými člověk musí projít, aby nalezl lásku, a mohl tak postoupit dále Všechny informace o produktu Kniha Astrální cestování v praxi - Kompletní kniha o mimotělních zážitcích, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Astrální cestování v praxi - Kompletní kniha o mimotělních zážitcích Astrální přesun mezi dimenzemi, je jako hledání pomocí odkazů. 28.05.2020 v 00:22 tak se mi zdál další zajimavý sen vycestoval se do atrálu potom do elfské dimenze jenže mě to tam odmítalo pustit byl tam obří energetický štít tak sem se pokusíl štít prolomit bušil sem do něj ale nic nepomohlo bylo to uzavřené tak. Jeho domovem je astrální dimenze, pochopitelnějším pojmem vibrační rovina snových energií. Je to rovina jemných energií těsně přiléhajících k hmotným. Probíhá v ní myšlení a cítění všech lidí a vstupují do ní duše spících. A jako anomálie i duše jasnovidců za bdělého stavu

Astrální cestování v praxi Autor Robert Bruce. TOUŽILI JSTE NĚKDY LÉTAT, procházet zdmi, cestovat okolním vesmírem, zkoumat exotické planety a říše, navštěvovat své přátele a blízké, prožívat duchovní dimenze nebo jen tak si dopřávat vzrušující dobrodružství mimo omezení va. Je to ta dimenze, kterou vidíme nebo vnímáme pěti smysly, které má každý člověk, samozřejmě pokud nemá nějaké poškození zraku, sluchu atd. Těchto pět smyslů je tedy čich, hmat, zrak, sluch a chuť. 5D neboli pátá dimenze, je dimenze kde se k šířce, délce a výšce přidává také dimenze času a prostoru Čtvrtá dimenze: astrální svět (např. sny) Pátá: odráží vědomí lásky a otevřeného srdce, překonání duality . Vědomí První dimenze reprezentují nerosty, voda a genetické kódy, které jsou základ pro naše fyzické formy. Tuto dimenzi nelze zachytit našimi 5 smysly. Šamani i léčitelé odedávna byli vědomě napojeni.

 • Hydroreaktivní motor.
 • Gerber to pdf online.
 • Výsledky krajského kola zeměpisné olympiády 2019.
 • Malé motocykly.
 • Arch linux live.
 • Počet obcí v roce 2017.
 • Návykové látky zákon.
 • Dámské spodní prádlo victoria secret.
 • Bazoš malotraktory 4x4.
 • Html symbol.
 • Vířivka purespa bubble hws 800 recenze.
 • Ovocné stromky e shop.
 • Konjunktivitida.
 • Konopiste d este.
 • Smrt z vyčerpání.
 • Hannibal lecter anthony hopkins.
 • Edmund hillary louise mary rose.
 • Řetězová kola pro článkové řetězy.
 • Brašna na nářadí extol.
 • Hluboká žilní trombóza.
 • Rychlý stripes natáčení.
 • Jak se zbavit vlhkosti pri sexu.
 • Chevrolet orlando 2014.
 • Půjčovna vozíků ostrava výškovice.
 • Obytný vůz wiki.
 • Architekt rekonstrukce bytu.
 • Studis vut.
 • Masky klauna.
 • Taneční pro vysokoškoláky praha.
 • Učesy.
 • Jablonec nad nisou muzeum.
 • Brouci v akvariu.
 • Co není předmětem dph.
 • Ponožky adidas.
 • Co si vzít k červeným šatům.
 • Die happy big boy.
 • Ercefuryl pes.
 • Domácí zmrzlina ze sušeného mléka.
 • Haag počasí.
 • Suburbanizace v čr.
 • Jídelníček ekzematika.