Home

Sulfid amonný vzorec

PPT - Škola pro děti PowerPoint Presentation, free

Sulfidy - Wikipedi

Sulfid antimonitý, 1kg, AKCE!! - pkchemie - kovyachemie

 1. dusičnan amonný: ammonium nitrate: N H 4 N O 2: dusitan amonný: ammonium nitrite (N H 4) 2 S 2 O 6 (O 2) peroxodisíran amonný: ammonium peroxodisulfate (N H 4) 2 S O 4: síran amonný: ammonium sulfate (N H 4) 2 S: sulfid amonný: ammonium sulfide (N H 4) 2 S O 3: siřičitan amonný: ammonium sulfite: N H 4 V O 3: vanadičnan amonný.
 2. 73. chlorečnan amonný 74. dihydrogenarseničnan hlinitý 75. sulfid olovnatý 76. rhodanid manganatý 77. chloristan kademnatý 78. germaničitan železitý 79. chlornan amonný 80. seleničitan draselný 81. teluran kobaltnatý 82. kyanid rtuťný 83. dusnan rubidný 84. molybdenan měďný 85. hydrogenuhličitan amonný Výsledky: 1. Ag2CO3, 2
 3. Vzorec Systematický název; alumen (kamenec) KAl(SO 4) 2 · 12 H 2 O: dodekahydrát síranu draselno-hlinitého: anhydrit: CaSO 4: síran vápenatý: antimonit: Sb 2 S 3: sulfid antimonitý: argentit: Ag 2 S: sulfid stříbrný: arzenik (otrušík, utrejch) As 2 O 3: oxid arzenitý: auripigment: As 2 S 3: sulfid arzenitý: baryt (těživec.
 4. : hydroxyla
 5. Vzorec trisulfid. Mohl by mi prosím někdo vysvětlit jaký bude vzorec pro trisulfid arsenitý? Vyučujíci nám řekl, že je to As2(S3)3 , ale nechápu proč. bílý sulfid amonný a polysulfid amonný - žlutý sulfid amonný, ve kterém se rozpouštějí některé sulfidy analytické skupiny 2b na komplexní polysulfidy
 6. Sumárny vzorec (NH 4) 2 SO 4: Synonymá Sulfát amónny Vzhľad biele kryštáliky alebo prášok Fyzikálne vlastnosti: Molekulová hmotnosť: 132,1 u Molárna hmotnosť: 132,141 g/mol Teplota rozkladu: 235 °C Hustota: 1,768 7 g/cm³ (20 °C) 1,769 g/cm³ (50 °C) Rozpustnosť: vo vode: 70,21 g/100 ml (0 °C) 75,16 g/100 ml (20 °C) 80,83 g.

Sulfid amonný: výroba, hydrolýza, aplikac

 1. Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov
 2. amonný kation) odvodíme píslušný vzorec hydroxidu. U hydroxid prvk s oxidaním íslem > I je nutné uvádt skupinu OH v závorce. Nap. hydroxid sodný NaI(OH)-I NaOH hydroxid amonný (NH ) (OH)-I 4 NH 4OH hydroxid vápenatý Ca OH-I 2 Ca(OH) 2 , nikoliv CaOH 2 hydroxid hlinitý Al OH-I 3 Al(OH) 3, nikoliv AlOH 3 Tvoení názvu hydroxi
 3. 4 Vzorec ˘ázev Na 3H2IO 6 dihydrogenjodistan trisodný Ca(HCO3)2 hydrogenuhličitan vápenatý NaH 2PO 2 dihydrogenfosfornan sodný (NH 4)3HNb 2O8 hydrogenperoxodiniobičnan amonný EuS 2O4 dithioničitan europnatý Sm 2(S 2O7)3 disíran samaritý Ca(H 3P2O7)2 trihydrogendifosforečnan vápenatý Yb(NO 3)3·5H 2O pentahydrát dusičnanu ytterbitého Na 2SO 3·7H 2O heptahydrát siřičitanu.
 4. a) Sulfid antimoničný se rozpouští v polysulfidu na tetrathioantimoničnan Sb 2 S 5 + 3S x-2 --› 2SbS 4-3 + 3(x-1)S b) Sulfid antimoničný se rozpouští v polysulfidu amonném na tetrathioantimoničnan amonný Sb 2 S 5 + 3(NH 4) 2 S x--› 2(NH 4) 3 SbS 4 + 3(x-1)S: 21
 5. Kontakt. Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00 Tel.: 224 142 312 Tel.: 224 142 517 E-mail: JTP@JTPunion.org NÁVŠTĚVNÍ DOBA: pondělí a středa 13.00 - 17.
 6. Hydrogensulfid amonný je sůl složená z amonného kationtu a hydrogensulfidového aniontu.Jeho chemický vzorec je NH 4 HS. Sůl je bezbarvá, rozpustná ve vodě. Roztok hydrogensulfidu amonného lze připravit průchodem sulfanu koncentrovaným roztokem amoniaku

PbS - sulfid olovnatý; P 3 N 5 - nitrid fosforečný; CsO 2 - superoxid (hyperoxid) cesný; N 2 O - oxid dusný; CO - oxid uhelnatý; I 2 O 5 - oxid jodičný; Ti(HS) 4 - hydrogensulfid titaničitý; NH 4 I - jodid amonný; LaF 3 - fluorid lanthanitý; CdO - oxid kademnatý; As 2 S 3 - sulfid arsenitý; 2. Správné vzorce solí hydrid 3. Jodid amonný 4. Sulfid hlinitý 5. Kyanid manganatý 6. NaCl 7. HgS 8. HgCl2 9. Hg2Cl2 Hydrogen soli 1. Hydrogensulfid sodný 2. Hydrogenfluorid draselný 3. Hydrogendisulfid vápenatý 4. Hydrogenuhličitan draselný 5. Hydrogensíran vápenatý 6. KHPO4 7. CaHS 8. K(HS)3 9. Ca(HSO3)2 VÝSLEDKY Dusičnan amónny, triviálnym názvom liadok amónny či amóniumnitrát, je chemická zlúčenina (dusičnan amoniaku) s chemickým vzorcom N H 4 N O 3.Pri izbovej teplote a štandardnom tlaku je to biela kryštalická látka. Je bežne používaný v poľnohospodárstve ako hnojivo s vysokým obsahom dusíka, a takisto sa používa aj ako oxidačné činidlo vo výbušninách, vrátane fugasu

sulfid amonný - Ontol

 1. SOLI - Řešení:názvosloví Pojmenuj sloučeninu nebo utvoř vzorec sloučeniny: AgNO 3..... siřičitan hlinitý.. MnS
 2. -diaquanikelnatý, jodid hexaaquastříbrný, tetrahydridozinečnatan draselný, dijodo-tetrakyanomanganatan sodn
 3. Víceatomové kationty, např. amonný (NH 4) I+, se uvádějí jako poslední ve skupině kationtů, které mají stejné oxidační číslo. Počet jednotlivých kationtů můžeme vyjádřit pomocí číslovkových předpon. V testování se tento způsob nepoužívá. V názvech se jednotlivé kationty od sebe oddělují pomlčkami. Vzorec
 4. Nejprve napíšeme vzorec odpovídající kyseliny - kyselina trijodičná. Napíšeme značky prvků HI 3 O (protože je v názvu trijodičná , tři atomy jodu ). Vyznačíme ox.čísla H I I V 3 O-II (-jodičná - ox.číslo I je V) Určíme počty vodíků a kyslíků, aby byl součet ox.čísel 0
 5. Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý sulfid hlinitý oxid chlorečný jodovodík kyselina dusitá kyselina trihydrogen boritá kyselina chloristá hydroxid hlinitý kyselina dichromová peroxid barnatý kyanid sodný thiokyanatan hořečnatý hydrid sodný fosfan tellan kyselina sírová.
 6. Sulfid draselný strana 2 z 5 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 Látky Chemický název Obsah v % Identifika ční čísla Klasifikace Koncentra ční limity Sulfid železnatý - CAS: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 Aquatic Acute 1: H400; EUH031 R31;N,R50 - Klasifikace a zn ění použitých H, R-vt viz bod 16. 3.2 Sm ěsi 4
 7. Sulfid antimonitý - surma Síran amonný, 100g Kód: NH4SSO4100. Síran amonný, vzorec (NH4)2SO4 , krystalická látka bílošedé barvy, dusíkaté hnojivo s obsahem síry s protimechovým účinkem. Skladem 14 Kč 11,60 Kč bez DPH.

znamená přídavné jméno amonný - viz první vzorec. Menší. nedostatky byly v doplnění textu, proto prosím překontrolujte a opravte. Opakování - sulfidy. Doplňte text: Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry. Starší název je sirníky. Atom síry v sulfidech má oxidační číslo -II. Napište vzorce a názvy: (NH. 4) 2. koncovka Obecný vzorec příklad OXIDY (-II) sulfid amonný sulfid cíničitý sulfid antimonitý sulfid barnatý sulfid hlinitý sulfid měďnatý (NH 4) 2 S SnS 2 Sb 2 S 3 BaS Al 2 S 3 CuS . SULFIDY tvorba názvu ze vzorce - procvičován. vzorec název P2O5 oxid fosforečný CuS sulfid měďnatý OsO4 oxid osmičelý SO3 oxid sírový CaO oxid vápenatý (NH4)2S sulfid amonný K2S sulfid draselný Al2O3 oxid hlinitý SiO2 oxid křemičitý ZnS sulfid zinečnatý CO oxid uhličitý SO3 oxid sírový Fe2S3 sulfid železitý CO2 oxid uhličitý P2O5 oxid fosforečný Na2S. Název: Vzorec: bromid strontnatý sulfid měďnatý jodid amonný oxid měďný hydroxid zlatitý oxid barnatý jodid sodný oxid xenonový bromid boritý hydroxid cesný sulfid stříbrný hydroxid vápenatý oxid chromitý jodid lithný hydroxid hlinitý sulfid hlinitý oxid osmičelý sulfid cínatý fluorid arsenitý heptahydrát. název vzorec vzorec název oxid boritý B 2 O 3 Hg 2 S SULFID RTUŤNÝ sulfid měďnatý CuS PbCl 4 CHLORID OLOVIČITÝ chlorid stříbrný AgCl BaO 2 PEROXID BARNATÝ peroxid vápenatý CaO 2 SnO OXID CINIČITÝ ( PEROXID CÍNATÝ) FeI 2 2 NiBr BROMID NIKELNATÝ oxid arzeničný As 2 O 5 NH 4 F FLUORID AMONNÝ sulfid fosforitý P 2 S 3 SeO 3.

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

Napište vzorec sulfidů: sulfid vápenatý, sulfid manganistý, sulfid chromitý, sulfid lithný, sulfid železitý, sulfid nikelnatý, sulfid chromový 7. Roztřiďte následující látky na oxidy, sulfidy a halogenidy, určete oxidační čísla a napište vzorec (název) těchto látek: HClO 3, oxid uhličitý, hydroxid amonný.. Vzorec kyseliny Název kyseliny Možné anionty Název aniontu; H 2 S: kyselina sirovodíková (sulfanová) HS-hydrogensulfid: S 2-sulfid: H 2 SO 3: kyselina siřičitá: HSO 3-hydrogensiřičitan: SO 3 2-siřičitan: H 2 CO 3: kyselina uhličitá: HCO 3-hydrogenuhličitan: CO 3 2-uhličitan: H 3 PO 4: kyselina fosforečná: H 2 PO 4.

Molybdenan amonný vzorec. Molybdenan Sodný. Mo. Rodina Mo (Molybden). CAS registry number 10102-40-6. Vzorec Na2MoO4.2H20. Detail produktu + molybdenan amonný okyselený HNO3 → žlutá sraženina komplexního molybdáto-fosforečnanu amonného Důkazy aniontů: fosforečnany: vzorec molybdáto - fosforečnanu amonnéh vzorec se tvoří stejným způsobem jako u oxidů. Příklad: oxid draselný K 2O oxid měďnatý CuO sulfid draselný K 2S Fosforenan amonný (NH 4) 3 PO 4 bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě, běžně krystalizuje jako trihydrát nazev vzorec fluorid chromnatý CrF2 jodid rtuťný HgI fluorid dusitý bromid ciničitý Chlorid-fluorid barnatý BaClF tetrachlorid síry chlorid palladičitý sulfid vápenatý CaS sulfid draselný sulfid křemičitý sulfid sodno-draselný NaKS sulfid dikřemičnatý selenid lithný tellurid nikelnatý NiTe oxid wolframový oxid rhenist (NH 4)2S sulfid amonný NH 4OH hydroxid amonný (NH 4)2CO 3 uhli čitan amonný Ti(MoO 4)2 molybdenan titani čitý Cr(SbO 3)6 antimoni čnan chromový (NH 4)2Cr 2O7 dichroman amonný NH 4H2PO 4 dihydrogenfosfore čnan amonný (NH 4)2HPO 4 hydrogenfosfore čnan amonný KAl(SO 4)2 síran draselno-hlinitý Pb 3O4 oxid olovnato-olovi čitý PbO 2. Oxidy, sulfidy, halogenidy Název projektu: ŠKOLA21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_3/33 jméno autora DUM: Tomáš Korelus datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen / ověřen při výuce: duben/3.4. 2012 ročník, pro který je DUM určen:osmý vzdělávací oblast (vzdělávací obor) - dle požadavků.

E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid antimoničný Sulfid arsenitý Fluorid vápenatý Jodid draselný Oxid berylnatý Oxid uhličitý Sulfid amonný Oxid boritý Fluorid olovnatý Sulfid lithný Cvičení č. 2. Název sloučeniny Vzorec sloučeniny SnO2 NO2 NI2O MgS NaCl K2O PbS OsO4 CS2 SbI3.

Chlorid amonný - Wikipedi

 1. Pokud je ale u názvu i vzorec, máme půl hotovo. Zde je pár vzorců i s českým překladem: čísla znamenají dolní indexy, pokud před nimi není tečka. (NH4)2SO4 síran amonný, síran diamonný, Ac2S3 sulfid aktinit.
 2. vzorec. název. použití. NH4Cl. chlorid amonný. v suchých článcích, při pájení (NH4)2SO4. síran amonný. průmyslové hnojivo. NH4NO3. dusičnan amonný. průmyslové hnojivo (směs s CaCO3 = vápenatoamonný ledek), výroba třaskavin (NH4)2CO3. uhličitan amonný. součást kypřících prášků (NH4)2S. sulfid amonný
 3. Sulfid hořečnatý Sulfid olovnatý má vzorec: PbS. PbS2. Pb2S3. Oxid titaničitý se používá k: výrobě malířské běloby. výrobě plastů. výrobě fotografických materiálů. Skleníkový efekt způsobuje hlavně: CO. CO2. SO2. K výrobě fotografických materiálů se používá: Bromid stříbrný. Chlorid sodný. Sulfid amonný
 4. vzorec: název: použití: NH 4 Cl: chlorid amonný: v suchých článcích, při pájení (NH 4) 2 SO 4: síran amonný: průmyslové hnojivo: NH 4 NO 3: dusičnan amonný: průmyslové hnojivo (směs s CaCO 3 = vápenatoamonný ledek), výroba třaskavin (NH 4) 2 CO 3: uhličitan amonný: součást kypřících prášků (NH 4) 2 S: sulfid.
 5. a) sulfid železitý, chlorid hlinitý, kyanid rtu natý, bromid olovnatý, jodid cesný, chlorid cíni itý, hydrogensulfid st íbrný, hydrogensulfid barnatý, fluorid vápenatý, b) dusi nan zine natý, síran kademnatý, dusitan amonný, seleni itan strontnatý, chroman olovnatý, bromi nan draselný, jodistan železitý, molybdenan m natý

VZOREC Z NÁZVU: • vzorec tvoří (zleva): a) chemická značka kationtu (oxidační číslo odpovídá koncovce v názvu) b) chemická značka aniontu (oxid O-II, sulfid S-II) Al 2 O 3 Al 2 +III O 3-II oxid hlinitý Fe 2 +II S FeS 2 sulfid železnatý-II Na 2 S Na 2 +I S 1-II sulfid sodný oxid draselný K 2 +I O 1-II K 2 3 je vzorec dusičnanu hlinitého D. Fe(NO 2) 3 je vzorec dusičnanu železitého 7) Vyberte chybně vytvořený vzorec: A. Ca(HSO 4) 2 B. Al 2 (SO 4)3 C. KH 2 SO 4 D. (NH 4) 2 SO 4 8) Vyberte pravdivé tvrzení: A. Chroman draselný má vzorec KCrO 4 B. Kyselina heptahydrogenjodistá má vzorec H 5 IO 6 C. Hydrogenfosforečnan amonný má. Stáhněte si tabulku chemické odolnosti pro materiál PE. Při určování oolnosti je třeba brát v úvahu médium, jeho koncentraci, teplotu, dobu trvání zatížení a průtok média. {phocadownload view=fi.. Oxid železitý má vzorec: a) FeO b) FeO 2 c) Fe 2 O 3 4. Kyselé deště způsobuje především: a) Oxid křemičitý b) Oxid uhličitý c) Oxid siřičitý 5. Sloučenina se vzorcem MgO se nazývá: a) Oxid hořečnatý b) Oxid hořečný c) Sulfid hořečnatý 6. Sulfid olovnatý má vzorec: a) PbS b) PbS 2 c) Pb 2 S 3 7

Příklady: Na2O2 peroxid sodný ZnS sulfid zinečnatý BaO2 peroxid bárnatý As2S3 sulfid arsenitý KO2 hyperoxid draselný Mg3N2 nitrid horečnatý KO3 ozonid draselný XeF4 fluorid xenoničilý NH4I jodid amonný SF6 fluorid sírový HYDROXIDY Názvy hydroxidů mají stejná zakončení oxidačních čísel jako oxidy Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; Síran hlinito-amonný dodekahydrát: NH 4 Al(SO 4) 2.12H 2 O: 7784-26-1: Bezpečnostní list: Objednací číslo Kvalita Obsah Balení Dostupnost Cena Objednat; 30162-AP0-G0250-1: p.a. min. 99 %: 250 g: 1-2 týdny 208 K

Chlorid amonný - Salmiak, sypký prášek čistoty min. 99,5%. Popis produktu . Chlorid amonný - vzorec NH 4 Cl , Salmiak, pájecí sůl, sypký prášek čistoty min. 99,5%, bílá krystalická látka, nezapáchající.. CAS: 12125-02-9. Specifikac 19. sulfid kademnatý 20. kyselina hexahydrogen telurová 21. uhličitan amonnohořečnatý 22. oxid chloričitý 23. kyselina trihydrogenarseničná 24. chlornan vápenatý 25. chlorid lanthanitý 26. chlorečnan amonný 27. manganistan sodný 28. dichroman draselný 29. kyanid zlatitý 30. sulfid arsenit dusitan amonný - NH 4 NO 2 - amonii nitris x dus ičnan vápenatý - Ca(NO 3 ) 2 - calcii nitras V případě, že kationt může být přítomen ve dvou oxidačních číslem, přidává se do názvu kationtu s nižším oxidačním číslem zakončení -os- Název Vzorec sulfid chromitý IF 7 chlorid fosforečný KBr jodid olovnatý SnCl 4 fluorid osmičelý CuS sulfid sodný SF 6 5B.Doplň Název Vzorec jodid ruťnatý AgCl fluorid osmičelý CCl 4 sulfid železitý síran amonný - Cu Br 2 -.

Todini Chemicals je přední mezinárodní distributor produktu sulfid molybdeničitý, molybdenum disulfide. Zákaznické a garantované specifikace pro CAS 1317-33-5 jsou k dispozici na vyžádání chemický vzorec • je zápis za sulfid hořečnatý selenid sodný tellurid cíničitý sulfid vápenatý selenid fosforečný sulfid rtuťný tellurid chromitý • • • • • • • • amonný. postup při tvoření názvu a vzorce u amonných solí je obdobný jako u ostatních solí Cvičení 14:. sulfid (HS)-I hydrogensulfid Např. SnI4 jodid cíničitý (NH4)2S sulfid amonný Soli kyslíkatých kyselin Tvoření vzorce solí kyslíkatých kyselin Jejich vzorec odvodíme od vzorce příslušné kyseliny náhradou vodíků v kyselině prvkem nebo skupinou s kladným oxidačním číslem První žák obdrží tabulku číslo 1 a k názvu vytváří vzorec nebo naopak(může vpisovat do prázdné tabulky číslo 3). BaI2 chlorid fosforečný Cu2O sulfid zinečnatý NaOH oxid osmičelý FeI3 oxid křemičitý Fe2S3 hydroxid amonný SO2 fluorid vápenatý MgO sulfid antimonitý Al(OH)3 hydroxid vápenatý SF6 oxid sírový PbS. Příprava dichromanu amonného. Dichroman amoný připravíme neutrlizací oxidu chromového roztokem amoniaku. Následnou rušenou krystalyzací vypadnou krystalky oranžového dichromanu amoného

Strukturní vzorec - říká, jak jsou atomy uspořádané v molekule a znázorňuje..mezi nimi 5. Napište strukturní vzorce vody a ethanu. hydroxid amonný h. hydroxid berylnatý a. sulfid rutheničit. PP : Informace: Prosíme kontaktuje Pipelife, pokusíme se najít vhodný materiál pro tuto aplikac Sulfid antimonitý Tenzidy - laurethsulfát, cocamidopropyl betain Thiosíran sodný (disodný), pentahydrát Titanová běloba, oxid titaničitý Síran amonný Síran draselný 92,4 % Síran hořečnatý, hořká sůl Tetraboritan sodný, borax Obchodní podmínky O nás. Napište vzorec síranu draselného: 1. síran je s ůl od kyseliny sírové H 2SO 4, aniont kyseliny SO 4 2−(síranový aniont) 2. K+SO 42-3. K+ 2 SO 4 2-Napište vzorec fosfore čnanu barnatého: 1. fosfore čnan je s ůl od kyseliny fosfore čné H 3PO 4, aniont kyseliny PO 43-(fosfore čnanový aniont) 2. Ba 2+ PO 43-3. Ba 2+ 3 (PO 4) 3.

V každé jsou na odpovídajících místech vzorec a název (např. síran vápenatý - CaSO4). Každý žák obdrží jednu tabulku. Žák 1 vytváří ve své tabulce buď vzorec k názvu, nebo naopak. (NO3)2 MgSiO3 siřičitan hlinitý Li2CO3 síran barnatý fluorid železnatý dusičnan amonný KIO4 sulfid železnatý Na3BO3. Ke každé látce uveď název, vzorec. Dále uveď které kyseliny je to sůl (název i vzorec) Jedná se o soli kyseliny, která se připravuje ve třech krocích, přičemž posledním krokem je reakce vody a oxidu jedné látky. Dotyčná látka (v této kyselině se vyskytuje s oxidačním číslem VI.) se v přírodě může vyskytovat jak Název neutrálních a kationtových ligandů se používá beze změny (mají tedy stejné pojmenování jako příslušná sloučenina, resp. kation či atomová skupina), přišemž k zápisu organických ligandů do vzorců koordinačních sloučenin se často využívá názvoslovných zkratek, diskutovaných v kapitole 4.2.7. Výjimku tvoří ligandy H2O, NH3, NO a CO (nazývají se.

Názvosloví - seznam sloučenin s názv

Dusičnan amonný NH4NO3 - používá se dále na výrobu bezpečnostních výbušnin (hliníkový amonal) a průmyslového hnojiva ledku vápenato-amonného. Sulfidy amonné NH4HS a (NH4)2S - ve vodě tvoří bezbarvé roztoky, které se na vzduchu oxidují na tzv. žlutý sulfid amonný, obsahující polysulfidy (NH4)Sx, kde x je 2 až 7 vzorec: český název: anglický název: Na N H 2: amid sodný sulfid amonný: ammonium sulfide: Sb 2 S 5: sulfid antimoničný uhličitan amonný: ammonium carbonate: Ba C O 3: uhličitan barnatý. sulfid olovnatý Pb 2 IIS 2-II PbS 1 1 sulfid hlinitý Al 2 IIIS 3-II Al 2 S 3 sulfid měďný Cu 2 IS 1-II Cu 2 S sulfid titaničitý (titan = Ti) Ti 2 IV S 4-II TiS 2 1 2 ŘEŠENÍ - Cvičení č. 2 Tvorba názvu ze vzorce sulfidu vzorec odvození název př. Ag sulfid médný Cu2S uhliätan vápenatý caC03 uhliätan draselný dusiénan vápenatý Ca(NO ) bromid stilbrný AgBr 4 2 93, 103 98 91 AgN03 + KBr Agar + KNO . NÅZEV SOLI vzorec soli NaC1 caS04 podstatné jrnéno odvozeno od aniontu kyseliny Chlorid cr síran S04 amonný, moöovina, dusiönan amonný HNOJIVA PRÜMYSLOVÁ jednosložková. název: kation: hydrogen anion: křížové pravidlo pokud lze,krátí se: vzorec : výsledný vzorec: 1. dihydrogen difosforečnan amonný: NH 4 +1: H 2 P 2 O 7-

Triviální názvy - Tiscali

Utvoř vzorec alkenu a polyenu podle zadaného názvu. Urči průběh elektrofilní adice na alken podle Markovnikova pravidla. Napiš rovnici výroby ethanolu, ethylchloridu z ethylenu a vody nebo chlorovodíku. Napiš rovnici polymerace ethylenu a propylenu. Použití ethylenu, propylenu a 1,3butadienu. Význam izoprenu. Alkiny, napsat vzorec. NÁZEV CHEMIKÁLIE VZOREC ČISTOTA CENA BEZ DPH Síran měďnatý pentahydrát CuSO 4 ∙ 5H 2 O p. a. 220,-/kg Síran nikelnatý NiSO 4 č. 360,-/kg 50,-/100 g Síran sodný bezvodý Na 2 SO 4 p. a. 100,-/kg Síran železnato-amonný hexahydrát (NH 4) 2 Fe(SO 4) 2 ∙ 6H 2 O p. a. 500,-/kg 60,-/100 g Síran železnatý heptahydrát FeSO 4. Hliník, chemický prvek Al. Popis, chemické vlastnosti a reakce. Výskyt v přírodě, nejrozšířenější kov na Zemi, minerály, izotopy. Elekrolytická i karbotermická výroba hliníku, praktické využití, slitiny a sloučeniny vzorec Charakteristická koncovka hydroxid amonný h) hydroxid berylnatý i) hydroxid paladnatý sulfid rutheničitý b) tellurid bismutitý c) jodid chromitý d) sulfid cíničitý e) chlorid manganatý f) tellurid sodný g) sulfid lanthanitý h) jodid arsenit pojmenování hydroxidu, známe-li vzorec: NaOH = skupina OH- má náboj 1-. Proto sodík musí mít náboj 1+, což nám udává koncovku -ný pro sodík. Bude se tedy jednat o hydroxid sodný. známe název hydroxidu, chceme vytvořit vzorec: hydroxid železitý = víme, že se sloučenina bude skládat z Fe a OH

Vzorec trisulfid - Ontol

Síran amónny - Wikipédi

vzorec název Použití NH 4Cl (NH 4)2SO 4 NH 4NO 3 NH 4CO 3 (NH4)2S chlorid amonný síran amonný dusi čnan amonný uhli čitan amonný sulfid amonný při pájení, v suchých článcích, v léka řství pr ůmyslové hnojivo příprava NO a t řaskavin, pr ůmyslové hnojivo prášky na kyp ření t ěst Sůl od kyseliny sulfonové (sirovodíkové) = SULFID Doplň název soli od kyseliny kyanovodíkové = _____ Názvy solí od kyslíkatých kyselin se tvoří koncovkou Pokud tvoříte vzorec kyseliny, musíte nejprve znát vzorec kyseliny, od které je sůl odvozena. Příklad 1: Napiš vzorec soli - DUSIČNAN SODNÝ Dusičnan amonný. Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; Síran železito-amonný dodekahydrát: NH 4 Fe(SO 4) 2.12H 2 O: 7783-83-7: Bezpečnostní list. 07; Objednací číslo Kvalita Obsah Balení Dostupnost Cena Objednat; 09731G0500: p.a. min. 99 %: 500 g: 1-2 týdny 372 K

sulfid amonný: ammonium sulfide: Cu 2 S: sulfid měďný: copper(II) sulphide: Pb S: sulfid olovnatý: lead(II) sulfide: Hg S: sulfid rtuťnatý: mercury(II) sulfide: Na 2 S: sulfid sodný: sodium sulfide: Ag 2 S: sulfid stříbrný: silver(I) sulphide: Au 2 S: sulfid zlatný: gold(I) sulphide: Fe S: sulfid železnatý: ferrous sulfide: K O 2. C) chlorid amonný D) sulfid sodný 70. Vyberte nejsilnější zásadu: D A) NH 4 OH B) Mg(OH) 2 C) Ca(OH) 2 D) KOH 71. Síla kyseliny je charakterizována: C A) látkovou koncentrací kyseliny B) hmotnostním zlomkem kyseliny C) disociační konstantou kyseliny K A D) molekulovou hmotností 72 vzorec název Použití NH4Cl (NH4)2SO4. NH4NO3. NH4CO3 (NH4)2S chlorid amonný. síran amonný. dusičnan amonný. uhličitan amonný. sulfid amonný při pájení, v suchých článcích, v lékařství. průmyslové hnojivo. příprava NO a třaskavin, průmyslové hnojivo. prášky na kypření těsta. v analytické chemi

Sulfid amonný (NH4)2S Vodný roztok Nasycený + + + 1 1 1 1 . Amylacetát . CH3COO(CH2)4CH3 Technicky čistý 100% + + + 4 2 4 3 . Amylalkohol . CH3(CH2)3CH2OH 100% + + / 2 2 2 1 Vzorec °C Poznámka °C . HDPE. 20 20 °C 40. 20. 60 NBR EPDM °C FPM 20 SBR Koncentrace Trubky a tvarovk Platina, chemický prvek Pt. Popis, fyziklání a chemické vlastnosti, reakce a sloučeniny. Výskyt v přírodě, platinové rudy, aktuální cena platiny. Výroba platiny a její využití dichroman amonný: ammonium dichromate: N H 4 B F 4: tetrafluoroboritan amonný: ammonium fluoroborate: N H 4 O H: hydroxid amonný: ammonium hydroxide: N H 4 N O 3: dusičnan amonný: ammonium nitrate: N H 4 N O 2: dusitan amonný: ammonium nitrite (N H 4) 2 S O 4: síran amonný: ammonium sulfate (N H 4) 2 S: sulfid amonný: ammonium sulfide.

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace. Studijní materiály pro studenty SPŠ chemické Brn Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

III, sulfid železitý (OH)- vázané na kationty kovu (popřípadě na amonný kation NH4) - vznikají reakcí vody s oxidem, který je tvořen kovem s elektronegativitou ≤ 1. Vzorec: MOH (M = značka druhého prvku, OH = značka hydroxidové skupiny ) z názvu vzorec. hydroxid sod. ný. Zbytek po sušení obsahuje 29,14 % Na, 40,45 % S a 30,41 % O. Vypočítejte stechiometrický vzorec hydrátu sloučeniny. /Na 2 S 2 O 3.5H 2 O/ Dokonalým spálením 0,29 g organické látky obsahující C a H vzniklo 0,88 g CO 2 a 0,45 g H 2 O. Určete empirický a molekulový vzorec látky, je-li M r =58,12 Popis stránky * • Názvy sloučenin a modifikací • - Triviální, technické a jiné názvy vyberte správná data. Posunout na obsa

jodid olovnatý chlorid cíničitý kyanid draselný sulfid amonný chlorid železitý - z názvu vzorec: a) lehčí varianta 1. bromičnan draselný - najdeme původní kyselinu bromičnou a doplníme oxid. čísla 2. HIBrVO-II - doplníme rovnost 3. HIBrVO Hydroxidy = sloučeniny, které ve vodě odštěpují OH- OH-. Hydroxidový anion Žíraviny, leptají (některé) LOUHY Sodný, draselný, amonný, vápenatýBezpečnost při práci: ochranné pomůcky - nebrat do ruko - Vícejaderné: - Triviální názvy • Kation amonný NH4+ oxoniový • Anionty: H3O+ - Název se tvoří úpravou názvu kyseliny, ze které daný anion vznikl odštěpením vodíkového kationtu, změnou zakončení na -anový - Příklad: • Anion dusičnanový NO3• Anion fosforečnanový PO43• Anion.

Chemické názvosloví - anorganik

Chlorid amonný NH 4 Cl neboli salmiak je bílá pevná látka, rozpustná ve vodě. Používá se sulfid olovnatý), sfalerit (ZnS - sulfid zinečnatý), rumělka (HgS - sulfid rtuťnatý), argentit (Ag 2 S - sulfid stříbrný), pyrit (FeS 2 - disulfid železa). Procvičování: doplň tabulku vzorec název název vzorec Au 2 S 3. sulfid zinečnatý NaOH oxid osmičelý FeI 3 oxid křemičitý Fe 2 S 3 hydroxid amonný SO 2 fluorid vápenatý MgO sulfid železitý Al(OH) 3 hydroxid vápenatý SF 6 oxid sírový PbS hydroxid zinečnatý MgBr 2 jodid draselný V 2 O 5 sulfid draselný Fe(OH) 2 oxid sodný MnCl 7 oxid chloristý HgS hydroxid draselný NH

Síran amonný, vzorec (NH4)2SO4 , krystalická látka bílošedé barvy, dusíkaté hnojivo s obsahem... Cena na vyžádání . Měděný prášek - pudr, 500g Sulfid antimonitý, 500g, AKCE!! Sulfid antimonitý - Surma, jemný tmavě šedý až černý prášek MO č.11 - Milan Haminger - BiGy. p3-prvky-pentely-V.A skupina. prvky s valenčními elektrony v orbitalech . s & p. orbital . s je valenčními elektron Chlornan hlinitý vzorec Chlornany - Wikipedi . Chlorid hlinitý má chemický vzorec AlCl3. Chlorid hlinitý je zpravidla snadno rozpustnývodného roztoku, dochází k úplnému rozpuštění 44,38 gramů látky v 100 gramech vody při teplotě 25 ° C.

Vzorec kationtu Neznalost amonného kationu je považována za zločin! Tak ještě jednou: NH 3 je plynný amoniak, postaru čpavek. NH 4 + je amonný kation. kation sodný Na + kation draselný K + kation hořečnatý Mg 2 A toto je konečný vzorec oxidu sodného. Podobně například oxid : • železnatý FeO • železitý Fe2O3 • křemičitý SiO2 • osmičelý OsO4 Pokud bychom však chtěli vytvořit název ze vzorce musíme postupovat Jodid amonný 4. Sulfid hlinitý 5.. Podíváme se na vzorec Ba(OH) 2. Z něj vidíme, že hydroxoskupiny jsou dvě, z.

Reakce síry - zadání rovnic i s řešení

Název Vzorec Vzorec Název Chlorid uhličitý GeS 2 Sulfid fosforečný HCl Kyselina bromičná KOH Oxid manganatý H 3 PO 4 Kyselina jodovodíková SnS 2 Peroxid vodíku Mn Oxid jodistý HMnO 4 Hydroxid amonný FeF 3 Bromid dusičný H 2 SO 3 5) Na e-mail sinkulova@zsnepomuk.cz mi pošli vypracovanou tabulku a úkol PS 44/15. Tip na. 7) Napište vzorec (2 body): peroxid vodíku H2O2 8) Napište název chemické sloučeniny (2 body): SnO2 oxid cíničitý 9) Napište vzorec (2 body): kyselina monohydrogenboritá HBO2 10) Napište název chemické sloučeniny (2 body): Na2S sulfid sodný 11) Napište vzorec (3 body): hydrogensiřičitan amonný NH4HSO d) kyselina pentahydrogenjodičná, sulfid antimoničný, fluorid chloritý, fluorid hydrogendraselný 27. Určete alternativu, ve které jsou uvedeny správné názvy sloučenin: Li2HPO 4, CaH 2, Cr(OH) 3, NH 4NO 2. a) hydrogenfosforečnan lithný, hydroxid vápenatý, oxid chromitý, dusitan amonný

JTP - Překládáme chemické názvy

5) Vytvořím vzorec oxidu sodného: Na2O. 6) Snažím se vyčíslit. 4 Na + O2 → 2 Na2O. H) PÍŠEME JEDNODUCHÉ ROVNICE. 1) UHLÍK REAGUJE S KYSLÍKEM _____ 2) HOŘČÍK REAGUJE S CHLOREM _____ 3) SÍRA REAGUJE S VÁPNÍKEM ____ Napiš chemický vzorec: Fluorid boritý: kation boritý B+III anion fluorid: F-ke kationtu přidám anion a porovnám jejich náboje: B+III F- pro srovnání + a - nábojů použiji křížové pravidlo: B+III F-3 → BF3. Kyanid amonný Dusičnan draselný - draselný ledek, CAS: 7757-79-1, ES: 231-818-8, technický. Další názvy: salnytr draselný, sanytr draselný, sanitr draselný Balení: 1 kg v PE či PET Použití. Hnojivo: je vynikající draselné hnojivo např. pro jahody. Odstraňování pařezů: Do 30 cm. pařezu se navrtají nebo motorovou pilou nařežou díry, do nich se nasype celkem 300 g dusičnanu.

Hydrogensulfid amonný - Wikipedi

Kategorie: Chemie, Profi práce Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce přináší soupis charakteristik více než 250 chemických prvků a sloučenin.Uvádí vzorce, molekulové relativní hmotnosti, teploty tání a varu a informace o vlastnostech, výrobě a užití prvků a sloučenin, jejichž podrobný výpis naleznete v.

 • Norsko oslo.
 • Halspulsådern ont.
 • Akr na m2.
 • Pila na porfix.
 • Opruzeniny u dívek.
 • Zásnubní prsten bez kamínku.
 • Jak vykopat spawner.
 • Faerské ostrovy počasí srpen.
 • Výskyt žraloků v chorvatsku.
 • Příprava na vyučovací hodinu anglického jazyka.
 • Blog šichtařová.
 • David baszucki.
 • Rektalni rourka krev ve stolici.
 • Lancaster.
 • Kousnutí do vnitřní tváře.
 • Doba odezvy internet.
 • Heřmánek na oči.
 • Best booking calendar for wordpress.
 • Dum na konci ulice cely film.
 • Xiaomi projektor recenze.
 • Gravírování do dřeva doma.
 • Lake malawi liberec.
 • Brahmanka kohout.
 • Jak zateplit fasádu správně a bez chyb.
 • Čirůvka jarní.
 • Ortopedické vložky na míru mladá boleslav.
 • Home monitoring aréna.
 • Recenze nissan x trail 2017.
 • Ručně dělané obálky.
 • Hamqth login.
 • Růženín účinky.
 • Kdo vydává voličský průkaz.
 • Jeep 3 1td.
 • Lampový olej složení.
 • Bmp to animated gif.
 • Leishmanioza.
 • Avril lavigne head above water review.
 • Csi miami crossover episodes.
 • Daisy lowe.
 • Hračky piráti.
 • Levné kozačky pod kolena.