Home

A/d převodník schéma

Bastlení - A/D převodník

 1. SCHÉMA. Srp 9 2017. Začínáme s mikrokontroléry ATmega - A/D převodník 2. díl (první praktické příklady) Autor MT 0 komentářů . Úvod. V dnešním díle si ukážeme první tři příklady ze seriálu o A/D převodníku (Zobrazit více.
 2. 5.2.1 Mžikový A/D převodník-provádí rychlé vzorkování a rychlý zápis do kódovacích obvodů -až 3 GS / s-použitím více mžikových konvertorů se dosahuje vyšší rychlost vzorkování až 10 GS / s-pro 8 bit rozlišení je nutno 28 -1 = 255 komparačních úrovní-při rozlišení 9 bit je nutno 511 komparátorů (je t
 3. Blokové schéma digitálního přístroje je na obrázku 1. Analogový signál může být nejprve vhodněupraven(např.zesílen)vblokuvstupníúpravysignálu(VUS).Antialiasingovýfiltr(AAF) analogový převodník (D/A) převádí naopak číslo na analogovou veličinu. A/D převodník ted
 4. DAC převodník přenosný, se sluchákovým zesilovačem, napájení akumulátorem nebo z USB, digitální USB vstup, analogový vstup, sluchátkový a linkový analogový výstup, celokovové tělo, kmitočtový rozsah 20 - 20.000 Hz, převodník 24bit/96kHz, výstupní výkon 190mW (32Ohm) 75mW (150Ohm), odstup signál/šum > 107dB, THD+N 0.005% (1kHz), impedance sluchátek 16-150Ohm.
 5. Časem zde doplníme jak schéma připojení převodníku k modulu Arduino, tak i ukázkový kód. Sériový D/A převodník. Sériový D/A převodník má oproti paralelnímu tu výhodu, že data se do něj zapisují postupně a tedy vystačí zpravidla s dvěma signálovými vodiči (DATA a synchronizační CLOCK)
 6. Převodník D/A z B C D kódu na analogový signál je možno provést tak, že v základním zapojení z obr. 8.1 volíme v jednotlivých blocích převodu dekadických 8.2.1. Převodník využívající dvojnásobné analogové integrace. Tento převodník je typickým představitelem převodníku kde se analogový.. Schéma ADC. Analogové.

Atari - A/D převodník

Popis A/D převodníku ZN449. Odvod ZN449 (resp. ZN448) je osmibitový paralelní převodník pracující metodou postupné aproximace. Obvod je napájen napětím +5 V. Všechny jeho vstupně-výstupní signály jsou TTL kompatibilní, což umožnilo připojit jej k paralelnímu portu počítače PC Ochranné obvody pro A/D převodník. Deska Pwr_2 je připojena na vstupy A/D převodníku mikrokontroléru H8S/2633F. Vstupy AN0 - AN3 jsou přes ochranné obvody vyvedeny na konektor X8, vstupy AN4 - AN7 jsou využity na měření proudu H můstků. Zapojení konektoru X8 je v Tab. 10

jako virtuální kanály, které se dělí o stejný A/D převodník. Na obrázku 2.4 je znázorněno blokové schéma A/D převodníku použitého v mikrokontroléru XMega. Obr. 2.4: Blokové schéma A/D převodníku [5] Výstupy multiplexor se mohou vzorkovat každé ů čtyři cykly ADC hodin Diplomová práce se zabývá úplným návrhem světelně adaptabilního A/D převodníku. V kapitole 2 jsou popsány typy snímačů. Kapitola 3 popisuje nejpoužívanější metody světelné adaptability. V kapitole 4 je popsán adaptabilní A/D převod. 5. kapitola popisuje blokové schéma adaptabilního A/D převodníku Dobrý den. Uvažuji o koupi převodníku abych mohl převést své staré VHS na DVD. Moje kamera bohužel neobsahuje analagovvý vstup. O víkendu jsem měl půjčenou kameru která tyto vstupy měla. Byla to sice jedna z prvních digitálních kamer, kde už nefungovalo nahrávání, ale přímý převod do PC byl v pohodě. Začal jsem tedy uvažovat tím směrem, že bych pořídil někde.

Převodník D/A z B C D kódu na analogový signál je možno provést tak, že v základním zapojení z obr. 8.1 volíme v jednotlivých blocích převodu dekadických čísel (4 bity) základní odpory v poměru atd; principielní zapojení je na obr. 8.6. Obr. 8.6. Pro výstupní napětí platí vztah:. Zpracování analogových signálů v procesoru 68HC11 zajišťuje A/D převodník. Jeho základní části jsou, podle obr. 5. 16, D/A (DAC- digitálně analogový převodník), který s komparátorem a aproximačním registrem vytváří A/D převodník s postupnou aproximací, pracující na principu přerozdělování náboje Digitální přijímač i audio D/A převodník jsou navíc opatřeny sériovým komunikačním rozhraním, pomocí kterého je možné nastavovat většinu parametrů vstupního audio signálu. Toto nastavení je prováděno pomocí navrženého ovládacího softwaru pro externí mikrokontrolér adyAT mega32. 3. 3.8 uvedeno schéma desky. Blokové schéma mobilního telefonu GSM Schéma zapojení mobilního telefonu je velice složité. Pro popis funkce telefonu je jednodušší použít blokový popis viz. obr. 2. Najdeme zde bloky: vysílací a přijímací vysokofrekvenční část (A/D převodník, kodér zdroje, kodér kanálu, modulátor, výkonový zesilovač. A/D převodník - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: A/D převodník. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Adaptabilní obrazový A/D převodník Maňas, Stanislav. Diplomová práce se zabývá úplným návrhem světelně adaptabilního A/D převodníku. V kapitole 2 jsou popsány typy snímačů. Kapitola 3 popisuje nejpoužívanější metody světelné adaptability. V kapitole 4 je popsán adaptabilní. A/D převodník EPROM nastavení (nula, rozsah) mikroprocesor digitální ko-munikace D/A převodník napájecí zdroj komunikátor HART ukazovací přístroj 4 až 20 mA Obr. 37. Převodník tlaku s bezdrátovým komunikačním rozhra-ním (BD Sensors) Obr. 38. Piraniho vakuometr: a) uspořádání měřicí komory, b) schéma zapojení. Proto je můj cíl mít D/A převodník bez převzorkování, který by měl zajistit nejvyšší věrnost přehrávání. Zapojení mi hned nefungovalo. Důvodem byl chybějící pull-up rezistor na signálu RESET. Může za to nedostatečný popis funkce reset a nekompletní schéma zapojení v katalogovém listě, nebo moje nepochopení

inteligentnÍ pŘevodnÍk 0-10v s rozhranÍm ethernet analog 0-10v to ethernet convertor diplomovÁ prÁce master´s thesis autor prÁce bc. martin hlÚpik author vedoucÍ prÁce doc. ing. zdenĚk bradÁČ, ph.d. supervisor brno 201 Zapojení je ve dvou variantách, protože převodník je 18 bitový a některé SPDIF dekodéry umí pouze data ve formátu 16, nebo 24 bitů. Pro připojení k DIR9001 jsem musel k obvodu připojit posuvný registr IC6, který data zpozdí o 6 bitů. Potom převodník funguje s daty ve formátu 24bit right justified. SPDIF dekodér CS8414. Výsledné průběhy napětí obou kanálů vzorkovače zobrazené v MATLABu jsou na obrázku níže, přičemž pro otestování funkčnosti byly použity dva harmonické signály se stejnosměrnou složkou 1,65V (je třeba si uvědomit, že A/D převodník mikrokontroléru může pracovat s napětími v rozsahu 0V až 3,3V, proto je vhodné nastavit stejnosměrnou složku tak, aby rozkmit. A/D převodníky pracující metodou dvojí integrace. Existuje několik způsobů provedení metody dvojí integrace. Tento způsob využívá např. převodník C520D, který se skládá z analogové a digitální části. K analogové části patří vstupní převodník napětí/proud, komparátor, zdroj referenčního napětí a.

A/D převodníky SOS electroni

A/D převodník podporuje 8bitovou, 10bitovou a 12bitovou přesnost výsledku. Změna rozlišení se provádí skupinou bitů CTRLB.RESSEL. Výchozí hodnota rozlišení po resetu je 12bitů. Diferenční a SE režim A/D převodník může pracovat v diferenním režimu nebo v režimu SE (tj. single-ended, proti zemi) Schéma funkčních bloků (FBD) Sekvenční funkční diagram (SFC) PLC Orbit Merret podle dostupných informací tak vypadá velmi zajímavě a hlavně použití 24bitových A/D převodníků u univerzálních či analogových modulů konečně výrazně posouvá možnosti programovatelných automatů i pro zpracování analogových. BLOKOVÉ SCHÉMA A ČINNOST Měřící část je kompletně galvanicky oddělena od měřící linky a napájení. obr. 1 - blokové schéma AD4RS Měřicí přístroj AD4RS pouţívá pro měření jeden přepínaný sigma-delta A/D převodník. Po zapnutí napájecího napětí provede procesor inicializaci A/D převodníku a nastaví parametr

A/D převodník je elektronický systém převádějící spojitě proměnný výstupní signál zpravidla napětí UM na posloupnost číselných hodnot. a) V prvním kroku je třeba analogový signál v určitých časových okamžicích ∆t ovzorkovat a to při dodržení Shannon-Kotělnikova teotému Fv ≥ 2Fmax A/D převodníky. Principy vzorkování. Blokové schéma přístroje využívajícího číslicové zpracování signálu. A/Č převodníky, základní rozdělení a typické vlastnosti obou skupin (porovnávací, integrační). A/Č převodník napětí na kmitočet. (schéma, popis funkce,vlastnosti). A/Č převod metodou dvojí integrace Před A/D převodníkem většinou bývá multiplexer, který umožňuje přepínat na vstup A/D převodníku napětí z několika kanálů. Používají se jak multiplexery unipolární, tak bipolární (diferenční). A/D převodník je mimo vlastní počítač a komunikuje s počítačem pomocí standardního rozhraní RS 232C nebo HPIB

Důvodem je cenová úspora za vlastní D/A převodník a úspora rozměrů. Blokové schéma modulu digitálně-analogového převodníku je uvedeno na obrátku 1. Zápis hodnoty do D/A modulu. Velikost požadované analogové výstupní hodnoty je možno do periferie zapisovat tehdy, když dojde k její změně (je k dispozici nová. Obr. 1. Schéma zapojení Otišteno v článku Převodník D/A pro audio v PE 4/2003 22. 4. 2002 24. 1. 2010 update. Analogově - číslicový převodník - jinak také převodník A/D - nejdůležitější součástka digitálních přístrojů. Je to takové srdíčko přístroje. Určuje základní rozsah měřicího přístroje vždy pouze pro stejnosměrné napětí. Ostatní veličiny musí být na toto napětí předem převedeny Pro měření teploty a ovládání ventilátoru je použitý mikroprocesor PIC12F675, který má čtyřkanálový A/D převodník. Jsou použity dva vstupy, které měří napětí z teplotních čidel. Měření teploty provádí obvody MCP9700. Ty převádějí teplotu na napětí. Při 0 st.C je na výstupu napětí 500mV Čtyřbitový paralelní A/D převodník se synchronizací Na základě teoretických předpokladů jsem realizoval paralelní komparační AD převodník se synchronizační pamětí, jehož kompletní realizační schéma je na obr.2. Pro zvolené 4bitové rozlišení je potřeba m = 24 - 1, tedy 15 komparátorů

3.1 A/D převodník Lidský hlas je pomocí mikrofonu a nízkofrekvenčního zesilovače převeden na elektrický signál v pásmu 300 - 3400 Hz. Jelikož jde o analogový spojitý signál se kterým se v sítích GSM nepracuje, musíme ho pomoci A/D převodníku převést na signál digitální 5. A/D převodník s postupnou aproximací Senzory a měření - B3B38SME 1/6 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Úvod Převodníky s postupnou aproximací patří k nejrozšířenějším typům převodníků používaných v průmyslov

D/A převodník. Pro převod digitálního signálu na analogový spojitý se využívá buď zařízení zvané rezistorová sít (napěťový dělič), nebo různé elektronické přepínače řízené binárním kódem, operační zesilovače ve funkci součtového zesilovače. Schéma jednoduchého D/A převodník A/D převodník jsem vybral z dílny Texas Instruments PCM4202 (blokové schéma na obr. 1) a řešil jsem propojení s WiFi modulem ConnectOne MiniSocket iWiFiTM, které používá sběrnici UART s rychlostí až 3Mb/s. Základním kamenem úrazu byla rozdílná sběrnice, kdy PCM4202 vysílá data pomocí tří vodičů BCK, LRCK a DATA, ale. Obecný A/D převodník (obr. 2) si můžeme představit jako obvod obsahující: vstupní . zesilovač (či dělič), vzorkovací obvod S/H (Sample and Hold), vlastní A/D převodník a kodér. Obr. 2 Obecné schéma A/D převodníku - 10

SAPI

D/A převodník

A/D převodník kompenzační - inkrementální, blokové schéma, princip funkce A/D převodník kompenzační - sledovací, blokové schéma, princip funkce Paralelní A/D převodník, schéma, princip funkce Porovnání vlastností A/D převodníků z hlediska rychlost A/D převodník kompenzační - sledovací, blokové schéma, princip funkce. A/D převodník kompenzační - inkrementální, blokové schéma, princip funkce. Paralelní A/D převodník, schéma, princip funkce. Porovnání vlastností A/D převodníků z hlediska rychlosti. Easy relé - vlastnosti z hlediska použití pro ochranu motoru BLOKOVÉ SCHÉMA A ČINNOST Měřící část je kompletně galvanicky oddělena od měřící linky a napájení. obr. 1 - blokové schéma AD4RS Měřicí přístroj AD4RS používá pro měření jeden přepínaný sigma-delta A/D převodník. Po zapnutí napájecího napětí provede procesor inicializaci A/D převodníku a nastaví parametr

5 vstupů pro A/D převodník. programová paměť FLASH: 4096 slov × 14 bitů. Schéma zapojení. Obrázek 5: Schéma zapojení. o samotném návrhu elektronické zátěže, od blokové koncepce, až po kompletní schéma zapojení. Je zde uveden popis klíčových prvků, jako je výkonový tranzistor, mikrokontroler, D/A převodník a dále je zde uveden princip regulačních smyček. Zátěž nabízí možnost komunikace s PC prostřednictvím USB rozhraní

Analogové Vstupy - Automatizac

A/D převodník umí pracovat ve dvou módech, první je mód s jedním převodem, což znamená, že každý převod inicializuje uživatel a volně běžící mód, kdy A/D převodník vzorkuje a obnovuje data v datovém registru. Obr. 5 Blokové schéma A/D převodník A/D převodník ADC128S022 (8 kanálů, 12 bitů, 50 ksps až 200 ksps) 2 pinové lišty (40 pinů) s I/O vývody Pinovou lištu (26 pinů) s digitálními i analogovými vývod

EL. SCHÉMA : Tajned - .NET and Embedded Developmen

Digitálno-analógový prevodník je elektronické zariadenie na prevod digitálneho signálu na analógový signál.Jeho nasadenie je na výstupoch zo zdrojov digitálnej informácie do okolitého sveta, ktorý vnímame ako spojitý (analógový). Príkladom je zvuková karta, ktorá prijme digitálnu informáciu z procesora (napríklad dekódovanú MPEG pesničku) a pomocou digitálno. A/D převodník 8-MPX 10bitový ser. A/D převodník serial A/D převodník, 10bit sériov. A/D převodník serial. D/A převodník LINEAR TECHNOLOGY 12bit. A/D převodník, SO8 12bitový A/D převodník 8 vstupů 12bitový A/D převodník sériový 12b A/D 12¦s DIL20 12 bit A/D převodník 3 1/2 A/D KONVERTOR LCD 14 SEG. LED DRIV kvantování, D/A převodník s váhovou rezistorovou sítí, aproximační A/D převodník, integrační A/D převodník, paralelní převodník. Měřicí přístroje: princip analogových přístrojů, blokové schéma číslicového multimetru a popis funkce, RMS a True RMS, blokové schéma analogového a číslicového osciloskopu a popis. Integrační a aproximační A/D převodník Od: ladkom* 11.01.16 13:03 odpovědí: 0 Dobrý den, prosím potřebuji poradit , nebo spíše vysvětlit, jak funguji tyto prevodníky, na netu je plno publikací, ale potřebovala bych to nějak lajcky vysvětlit, vůbec tomu nerozumím.

Převodník HD-TVi signálu po UTP kabelu společně s napájením a Audio signálem; Funkční pouze v páru, cena za kus ; Blokové schéma. A/D převodník: Vstupní napětí (od Vref- do Vref+) se převádí na digitální hodnotu 0-1023. Pokud je napětí na vstupu stejné jako Vref- nebo menší, bude výsledek převodu stále 0 10. 38: Převodník ADC typu S - D s kombinovanou analogovou a digitální filtrací. a) blokové schéma, b) až d) vliv převzorkování v kmitočtové oblasti a) blokové schéma, b) až d) vliv převzorkování v kmitočtové oblast Schéma zapojení. VUM2x16NP.sch (529,6 kB) Mikroprocesor PIC16F1847 střídavě měří levý a pravý kanál audio signálu. Využívá k tomu svůj vnitřní A/D převodník. Dosáhne-li měřené napětí hodnoty VRef+ (nastavené potenciometrem P1), rozsvítí se šestnáctá LED Klíčová slova: PI, SPI, A/D převodník, mic+340/IU/TC, ENC-1-1-N-24-C, PWM, Layout a TinyCAD Annotation The aim of this work is to demonstrate that the length can be measured not only manually, but also by the microprocessor. The work also deals with further issue, which is controlling of professionally produced measuring actuators

LMP90100 = 24bit

TTL232 je vestavný převodník základních signálů linky RS232 na úrovně TTL. V miniaturním provedení vhodném k vestavbě do zařízení nebo do krytky konektoru D-SUB 9 (Cannon). Zjednodušené schéma Zjednodušené schéma převodníku RS232 na TTL signály Technické parametry Převod základních signál Abstract Švejda, Martin. Regulated -70V/15A switching mode power supply [Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem -70V/15A]. Pilsen, 2013 Měření elektrických vlastností SMD kapacitorů Bakalářská práce Studijní program: B2612 - Elektrotechnika a informatika Studijní obor: 2612R011 - Elektronické informační a řídící systém

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDÍCÍ TECHNIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Telemetrie a zaměřování polohy modelu pomocí GPS Vedoucí práce: Ing. Ondřej Špinka Diplomant: Petr Janků prosinec 200 Převodník LM35 - 0 až 10 V. Autorem obvodu, návrhu, desky i fotek je Sharkus! Tímto mu velice děkuji za poskytnutí schéma. Uvedený obvod je dvoukanálový převodník pro obvod LM35 na 0 až 10 V. Jedná se o jednoduchý zesilovač s dvojitým operačním zesilovačem LM358D. Obvod je možné napájet z 24V zdroje (průmyslový. 7 - Zesilovač + A / D převodník: AD103C. 8 - Řadič krokového motoru: CD30M. 9 - Krokový motor: SX23-1412. 10 - Siloměr. 11 - Koncový spínač. 12 - Stejnosměrný zdroj PS 20/30. 13 - Stabilizovaný stejnosměrný zdro Blokové schéma prevodníku znázornéné na obr. 4.16 obsahuje komparátor m&eného napëtí UM a komparaëního napëtí UK vzniklého na odporu RK prúchodem proudu pies étveiice váhových odporú odstupìíovaných v každém desítkovém Yádu v pomëru Schéma zapojení étveiice odporü pro jednu dekádu je uvedeno na obr 4.15 Na případnou rozumnou nabídku reaguji do prvního příhozu

Převodník A1U 2.2 D měří sinusové střídavé proudy třívodičové třífázové síti a převádějí je na vnucený stejnosměrný proud a vnucené stejnosměrné napětí v třívodičové třífázové síti symetricky zatížené. K rozlišení dodávky a odběru střídavého proudu je použito referenční napětí stejné sítě Osmá kapitola je věnována obvodům se sběrnicí I2C. Pro popis byly vybrány obvody: SAA1064 (budič 4místného LED displeje s regulací jasu), PCD3312 (DTMF generátor), TDA8444 (8kanálový 6bitový D/A převodník) a PCF8591 (4kanálový 8bitový A/D převodník spojený s 8bitovým D/A převodníkem) Převodník f/U: Trocha teorie: Převodník kmitočet/napětí je obvod, který převádí vstupní veličinu - kmitočet na veličinu výstupní - napětí, je to vlastně kmitočtem řízený zdroj napětí. Jednou z možností realizace převodníku f/U je obvod nazývaný nábojová pumpa (viz. Schéma).První operační zesilovač slouží jako tvarovač vstupního průběhu

DAC převodníky Alza

Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN 80-86786-01-3 N Analogové prvky a jednotky (analogové obvody, opera č ní zesilova č e) P M ěř icí p ř ístroje, zkušební za ř ízení (hodiny, integra č ní p ř ístroje Aukce: NAPĚTOVÝ PŘEVODNÍK SPIRIT 5000W SOLAR 48V 230V AKCE! Ochrana proti zkratu Ochrana proti přehřátí TECHNICKÉ PARAMETRY ZÁVĚSLOVÝ ČAS SCHÉMA VÝKRES Máte-li jakékoli dotazy nebo nejasnosti, obraťte se na nás e-mailem..

ARDUINO D/A - Fyzikální kabinet GymK

Kardiograf je elektrický přístroj, který snímá a zaznamenává elektrickou aktivitu srdce.Tyto elektrické signály lze snímat díky vodivému prostředí těla i na jeho povrchu. Snímání napětí se provádí pomocí elektrod umístěných na hrudníku a končetinách zapojených v definovaných schématech snímání. Dnešním standardem jsou 12svodové EKG přístroje Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury 4 Poděkování Rád bych poděkoval panu Ing. Vítu Hlinovskému, CSc. za odborný dohled, vedení práce a poskytnutí softwaru potřebného k řešení práce

Data, čipy, procesory - FPGA na koleni: Doporučené kityJak se řídí motory s Freescale? | AutomatizaceZáklady ovládání mikrokontroléru ATmega(16/32) 10TEST – Převodník tenzometrických snímačů na standardní

Fórum o mikropočítačích, mikrokontrolérech, mikrořadičích, mikroprocesorech a digitální elektronic Ideální případ - blokové schéma řídící uzavřené smyčky MCU Stellaris, 3fázový budící můstek a BLDC motor. Řízení z MCU obstarává 6 PWM signálů a zpětnou vazbu tvoří Back EMF připojený na A/D převodník a signály z Hallových senzorů (Hall Effect Sensors) a optického snímače otáček/enkodéru připojené na. Zde je schéma zapojení A/D převodníku mezi piny REF+ a REF- je kondenzátor protože za referenční napětí je bráno 5V ze stabilizátoru 78l05, který není součástí schémetu, pokud bychom chtěli přesnot větší můžeme použit 10-bit A/D převodník či jako referenční napětí použít 2,5 voltu kdy na jeden krok ad. převodník D/A má celkem 256 různých výstupních úrovní napětí, tj. má rozlišovací schopnost přibližně 0,4% rozsahu, Principiální schéma D/A převodníku založeném na napěťovém sumátoru a žebříčkovou : odporovou sítí R přímý A/D převodník. na jejich výstupu je přímo počet kvant (Uk do této skupiny patří převodníky kompenzační nebo komparační. nepřímý A/D převodník. mají mezipřevod měřené veličiny UM na čas, nebo frekvenci, v nichž ke kvantování dochází sem patří převodník s jednoduchou, nebo dvojitou integrací Schéma zapojení . Obr. 1 Blokové schéma měřícího řetězce . K měření navrhuji použít tenzometrický můstek složený ze 4 křemíkových odporových tenzometrů. Křemíkový odporový tenzometr je měřící prvek, využívající piezorezistentního jevu polovodičů

 • Jak se zbavit vlhkosti pri sexu.
 • Jak vymodelovat koně.
 • Princeznovská jména.
 • Sekundární krytí.
 • Yamaha fazer 600 parametry.
 • Malá želva vodní.
 • Poskytovatelé poštovních služeb.
 • Zpěvačka lady gaga.
 • Vojenske pochody 2018.
 • Slída barva.
 • Zš zdiměřice.
 • 5 gb dat.
 • Ponožky stylové.
 • Best movie 2017.
 • Zázraky přírody ke stažení.
 • Prázdniny s timonem a pumbou online.
 • Jenny shimizu.
 • Jak funguje sušička s tepelným čerpadlem.
 • Pes zoomer dalmatin.
 • Jsshop.
 • Imigrační teorie.
 • Nejlepší kreatin monohydrát.
 • Retro lampa stojací.
 • Nice pohony.
 • Prázdniny s timonem a pumbou online.
 • Masterpiece max factor.
 • Planžetové holící strojky recenze.
 • Koupě nemovitosti na hypotéku krok za krokem.
 • Jak uspořádat malou zahradu.
 • Bape vtipy.
 • The dead south discography.
 • Cisteni pleti morskou vodou.
 • Podání balíku online česká pošta.
 • Yamaha fazer 600 parametry.
 • Thomas hewitt životopis.
 • Chemtrails nemoc.
 • Desenský web.
 • Rns 510 unlock video in motion.
 • Knihkupectvi letiste praha.
 • Rotateq reakce.