Home

Anglická revoluce

Velká francouzská revoluce 1

Anglická občanská válka (přesměrováno z Anglická revoluce) Anglická občanská válka (angl. English Civil War) byla série ozbrojených konfliktů mezi britskými parlamentaristy, známými jako kulatohlavci (Roundheads), a roajalisty, přezdívanými kavalíři (Cavaliers), v letech 1642 - 1651 One thought on Anglická revoluce - Náboženství, Revoluce, Oliver Cromwell a Stuartovci Skompasem.cz 29.12.2011. Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora Anglická revoluce (17. stol.) Anglie před revolucí Anglie je feudální stát moc ve státě je v rukou krále Jakuba I., který vládne neomezeně (absolutisticky) Anglie bohatne z obchodu vlastní kolonie moci ve státě se domáhá bohatá buržoazie, která bohatne z obchodu a vlastní manufaktur Anglická revoluce -zrod parlamentarismu Po smrti bezdětné královny Alžběty I. zasedl na anglický trůn roku 1603 Jakub I. (1603-1625) ze skotské dynastie Stuartovců, který spojil pod svou vládou Anglii, Skotsko a Irsko

Anglická revoluce. Anglie před revolucí. Stuartové byly nejméně úspěšnou královskou dynastií, která kdy Anglii vládla. Karel I. byl ve veřejně odsouzen za velezradu a Jakub II. ze strachu, že dopadne podobně, raději uprchl a vzdal se trůnu. Jakub I. a Karel II. sice zemřeli pokojně, ovšem Jakub I. se musel dívat na to, jak vše o co v životě. Anglická revoluce . Charakteristika státu • nejrozvinutější země • podmínky pro rozvoj podnikání: peněžní prostředky, volné pracovní síly, roste význam podnikatelů - úsilí o politickou moc - cesta ke konstituční monarchi Slavná revoluce (anglicky Glorious Revolution) nebo Revoluce roku 1688, vedla ke svržení krále Jakuba II. spojenectvím parlamentaristů a armády vedené nizozemským místodržitelem Vilémem Oranžským.Ten poté nastoupil na anglický trůn jako Vilém III. Tato událost je úzce svázána s válkami Velké aliance na kontinentální Evropě..

Anglická občanská válka - Wikipedi

Anglická revoluce - Náboženství, Revoluce, Oliver Cromwell

Anglická buržoazní revoluce (1640 - 1660) 10.04.2013 | 7 675 zhlédnutí | V kategorii Studijní materiály - přechod k novověku Buržoazie si uměla vždy poradit, ale až revoluce ukázala, na čí straně je potřebná síla a znalosti ANGLICKÁ REVOLUCE - buržoazní nebo puritánská Přelom 15. a 17.st. - Anglie - významné mezinárodní postavení, stabilní vnitropolitická situace, hospodářská prosperita, ušetřena dlouhých období vnitřních i vnějších válek. Angličtí obchodníci byli jako jediní v Evropě tehdy schopni konkurovat Nizozemí Téma: Anglická revoluce. Anotace: Žáci se seznámí se s anglickými panovníky z rodu Tudorovců a Stuartovcůa poznají příčiny , průběh a důsledky anglické revoluce. Materiál byl vytvořen (datum, období): 17. 12. 2011. Ověření ve výuce: 27. 1. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechatá. VY_32_INOVACE_08_Anglická revoluce

Anglická revoluce Anglicka Revoluce- Obraz , období anglických dějin 1640 - 60, v němž vyvrcholil konflikt, který probíhal v politické rovině mezi absolutistickou vládou panovníka a parlamentní opozicí a v náboženské rovině mezi státní anglikánskou církví a radikálními protestanty puritány Anglická revoluce Za Alžběty I. /poslední z rodu Tudorovců/ - prosperita Anglie, klid, shoda s parlamentem S, Z - zaostalejší, stará šlechta, hospodářství starými způsoby, konzervativn Další absolutisté a další revoluce. Moc dlouho to ale nefungovalo. Po dvaceti letech vlády Karel II. parlament stejně rozpustil a začal zase panovat absolutisticky. V roce 1685 zemřel a na jeho místo nastoupil katolík Jakub II. Ten se ale na trůně udržel jen tři roky, dokud ho nesesadila Slavná revoluce v roce 1688 Anglická revoluce Vytvoření Británie v období od konce 15. do poloviny 18. století se z Anglie vytvořila Velká Británie do roku 1763 se Británie stala vedoucí evroou a světovou velmocí s obrovskou koloniální říší, tento úspěch se opíral o politickou stabilitu, která souvisela a s nastolením protestantské, parlamentní monarchie roku 168 ANGLICKÁ REVOLUCE (uč. str. 24-26, tabulku na konci si pouze přepište, doplníme si ji ve škole) A) HOSPODÁŘSTVÍ Vláda Alžběty - rozkvět

Anglická buržoazní revoluce 1 (16) 6.04.2012 | 5 508 zhlédnutí | V kategorii Přechod k novověku - testy Popravy, útěky a povstání - přesuňte se s námi do neklidné Anglie v období buržoázní revoluce a předveďte své znalosti Anglická revoluce - přechod k novověku Hlava H: Přechod k novověku Kapitola 3: Anglická revoluce 1. Před revolucí: Nejrozvinutější země Evropy, nástup kapitalistického hospodařen í - ohrazování, manufaktury na sukno, banky. Sílí vliv buržoazie - chce mít větší vliv v politice.. ANGLICKÁ REVOLUCE Klíčová slova: občanská válka, Oliver romwell, vítězství vojska parlamentu u Naseby, rozkol v parlamentu, Dohoda lidu, poprava krále, Anglie republikou, romwellova politika tvrdé ruky, obnovení monarchie, pokus o nastolení absolutistických prvků vlády, slavná revoluce

Anglická revoluce Novověk ø 69% / 917 × vyzkoušeno; Anglie za vlády Stuartovců Novověk ø 51.9% / 406 × vyzkoušeno; Nizozemská revoluce Historie ø 61.9% / 311 × vyzkoušeno; Osvícenský absolutismus Novověk ø 54.7% / 118 × vyzkoušeno; League of Legends Hry ø 94.4% / 3238 × vyzkoušeno; Ludvík XIV Osobnosti ø 80% / 892. * kontrolní otázky představují testík nanečisto a shrnují základní učivo, otázky v testu se ale mohou lišit Anglická revoluce. Francie v 17. století. Petrovské Rusko. Iveta Coufalová: Zrození Petra Velikého. DaS 12/2009. Na cestě po Petrohradu. ČT 2007. Prusko v 17. a v 1. polovině 18. století. Na cestě po Berlíně. ČT 2010. Období 18. století, osvícenství. Osvícenství. Osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. Toleranční.

Název materiálu: Anglická revoluce Ročník: 2.L SOŠ Identifikace materiálu: ZAH_52_14_anglicka_revoluce Jméno autora: Zdeněk Záhrobský Předmět: Dějepis Tématický celek: Evroý absolutismus Anotace: Důsledky absolutistické vlády Karla I., význam puritánů, Oliver Cromwell, občanská válka, výsledky Datum: 25.9.201 Anglická revoluce. přijat . Zákon o mořeplavbě - zboží do Anglie jen na angl. lodích nebo lodích států, odkud se dováželo (X Nizozemí) roste moc Cromwella - rozehnal parlament -> Cromwellova diktatura- lord protektor po jeho smrti skotská armáda obsadila Londýn=>. ANGLICKÁ REVOLUCE 1603 - umírá Alžběta I. - nástup dynastie Stuartovců (ze Skotska) Jakub I., Karel I. vracejí se k přísnému královskému absolutismu od roku 1629 nesvolávají parlament zhoršení ekonomiky, protože nepodporují měšťany (podnikání Podle doby působení - krátký parlament zasedal jen několik dnů a kvůli požadavkům ho král nechal rozpustit, dlouhý parlament fungoval několik let. Podle počtu poslanců - v krátkém parlamentu byla pouze třetina poslanců, zasedání bylo proto zrušeno a obnoveno až po svolání všech (dlouhý parlament).; Podle vzdálenosti od Londýna - krátký parlament byl svolán v. Anglická revoluce. Anglie před revolucí. Stuartové byly nejméně úspěšnou královskou dynastií, která kdy Anglii vládla. Karel I. byl ve veřejně odsouzen za velezradu a Jakub II. ze strachu, že dopadne podobně, raději uprchl a vzdal se trůnu

Nizozemská Revoluce

Anglická revoluce - Dějepis - Referáty Odmaturu

 1. Anglická revoluce Karel I. Stuart roku 1625 nastoupil na trůn utužení absolutismu parlament nebyl svoláván zvyšovalo se napětí v zemi Problémy Anglie Náboženské anglikánská církev (opora krále) puritáni - opozice (proti absolutismu, proti katolíkům) emigrace mnoha puritánů do severoamerických osad Neanglická území Británie - odpor proti anglické moci Irsko.
 2. Úvod > Zápisky > Dějepis > Anglická buržoazní revoluce. Buržoazní revoluce. Vývoj státu a veřejné správy v Holandsku, Francii, Anglii a Německu Obecně k zániku feudalismu. Zánik feudalismu byl postupným procesem, který v Evropě vyvrcholil revolučním rokem 1848. Jeho délka byla ovšem různá v jednotlivých zemích
 3. 15. Příčiny, průběh a výsledky anglické revoluce a další politický a hospodářský vývoj Anglie po revoluci - soubor ke stažení
 4. Anglická revoluce1640 - 1660. ALŽBĚTA I. (1533 - 1603) alžbětinská Anglie (16. st.) - hospodářský rozmach - rozvoj textilních manufaktur, - zahájena ozbrojená revoluce - v čele . Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Karel I. - 1645 - v bitvě u Nasebyzajat. 1649 - POPRAVEN
 5. Anglická revoluce 17. století Autor prezentace: Bc.Pavel Vondra Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website
 6. ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8ntsul?x=1jqt&i=2ncg5e PŘEČTĚTE SI VÍC: http://edisco.cz/dejepis/americka-valka-za-nezavislost.php TOHLE JSME TA..

Slavná revoluce - Wikipedi

Anglická revoluce Francie za Ludvíka XIV. Zrod moderní vědy Přechod průmyslové společnosti Počátek novodobých ruských dějin Absolutismus v Rusku Německo,vznik a vývoj Pruska Kontakt. petrvasicek002@seznam.cz. Úvod > Dějepis > Anglická revoluce. Anglická revoluce. Anglická buržoazní revoluce byla šokem pro celoevroý význam. Její hlubokou roli není pouze změna sociopolitického systému a ekonomických priorit v samotném Foggy Albionu, ale také to, že je jedním z katalyzátorů řetězové reakce v předních evroých zemích, a tím do značné míry přispívá k novému světovému modelu historie kontinentu

Anglická revoluce (1642) Pozadí, příčiny, důsledky

ANGLICKÁ REVOLUCE - na počátku 17.stol. vymřeli Tudorovci, nastoupili Stuartovci ze Skotska (jejich příbuzní) - vládce Jakub I. - Skotsko a Anglie = personální unie (spojení států osobou panovníka) - Jakub I. se neorientoval v angl. poměrech, ještě horší situace nastala za jeho syna Karla I. ⇒ odvážil se rozpustit parlament (schvaloval daně Anglická revoluce R. 1603 se Anglie a Skotsko spojily v personální unii. Syn popravené skotské královny Marie Stuartovny Jakub VI. se stal anglickým králem a nastoupil na trůn jako JAKUB I. (1603-1625). Jeho nástup však nepřinesl Anglii podstatné změny

VÝUKOVÉ PREZENTACE :: SPOLEČENSKÉ VĚDY

1/10 Který germánský kmen nepřišel v 6. století do Anglie? Anglové; Bavorové; Sasové; Jutové; 2/10 Které z následujících království patřilo Jutům Anglická_revoluce. Anglická revoluce ppt. Absolutismus. Francie za vlády Ludvíka XIV. Habsburkové. Osvícenský absolutismus - prezentace. Osvícenský absolutismus - text. Vznik USA. Velká francouzská revoluce a Napoleo Anglická revoluce: · 1.etapa: parlamentní boj s králem (1640 - 1642) o král byl v neudržitelné situaci, znovu potřeboval peníze, musel svolat parlament o dlouhý parlament: (listopad 1640 - 1653 Anglická revoluce z roku 1688. Téměř nenásilná revoluce, občas označovaná za Slavnou revoluci (Glorious Revolution).Vznikla jako výsledek náboženských střetů a králových postupů, jimiž se zbavoval soudců a parlamentních zákonů, jež mu nebyli po chuti

Anglická revoluce Anglie v letech 1603-1714 Chronologie událostí 1603 nástup Stuartovců na trůn 1640 začátek anglické revoluce 1642 začátek občanské války 1645 bitva u Naseby 1649 poprava Karla I. a vyhlášení republiky 1653-58 diktatura Olivera Cromwella 1660 restaurace Stuartovců 1688 Slavná revoluce a nástup Viléma Oranžského 1689 vydání Bill of Rights 1707 Zákon o. Anglická revoluce. 1) Pojmy Alžbětínská Anglie, aristokracie, puritáni, agitátoři, presbyteriáni, independenti, levelleři, diggeři, Commonwealth, lord. Testi.cz > Historie > Novověk > Anglická revoluce. test Anglická revoluce . Autor: miraben (146vlož. 863vyzk. +4% ø)... vloženo 23.11.2012. Test vyzkoušen 928 krát, průměrný výsledek je 68.9%. Roku 1600 byla založena.. Severoindická společnost.. Anglická revoluce. Anglie před revolucí Revoluce: boj s králem. 1640 svolán parlament (krátký), ale nedohodl se s králem - rozpuštěn. Podzim - dlouhý parlament. Ústupky krále. Dohody není dosaženo. Král odchází z Londýna (1642) Revoluce: občanská válka

ANGLICKÁ REVOLUCE THE ENGLISH REVOLUTION. Anotace: Práce se zaměřuje na období anglické revoluce v 17. století. Církevní reformace Jindřicha VIII. v 16. století otevřela pomyslné dveře pro náboženské reformátorské aktivity puritánů. Ti usilovali o větší vymanění anglikánů z moci a sféry vlivu katolicismu Anglická revoluce a Habsburkové v 17. a 18. století hodin nejprve sledují vládu Habsburků v 17. století a poté se přesunují k předpokladům a průběhům anglické revoluce. Prostor má také Francie za Ludvíka XIV., Rusko za Petra I. Velikého a nakonec jsou shrnuty důležité události za vlády Marie Terezie a Josefa II.. Tato prezentace (.pptx) je zaměřena na dějiny novověku, tématem je Anglická revoluce - od Anglie k Velké Británii 1603 - 1714 (díl I. - léta 1603 - 1660). Prezentace je určena pro septimu víceletého gymnázia a paralelní třetí ročník čtyřletého gymnázia

Anglická průmyslová revoluce a její - dějepis

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Díl 84. Revoluce 1848 — Dějiny českého národa — Česká televize — Dějiny českého národ Téma: Anglická občanská válka. Před touto hodinou splňte úkoly: 1) Na alfovi máte procvičování tématu baroko. Je to příprava na test, který budete mít zpřístupněn na alfovi 4. 12. od 12,00 do 13,00. 2) Podle učebnice doplňte pracovní list ANGLICKÁ REVOLUCE.docx (14 kB) Mailem mi neposílejte, zkontrolujeme si při hodině Anglická buržoazní revoluce Po nizozemské revoluci a v předstihu před velkou revolucí francouzskou, přivodila anglická buržoazní revoluce politický zlom, neboť i ona začala nastolovat kapitalistické vztahy a opírat se o nové společenské vrstvy - mladou buržoazii a kruhy obchodnické i podnikatelské Zapomeňte na šedesáté roky, hippies a volnou lásku. Skutečnou sexuální revoluci lidstvo zažilo v osmnáctém století. Tehdy se společnost vymanila z vězení sexuální disciplíny a pozvala sex do svého života, píše v knize Původ sexu: dějiny první sexuální revoluce oxfordský historik Faramerz Dabhoiwala

Anglická revoluce. 1640-1660 . Anglie před revolucí - 1603- smrt Alžběty Tudor., nástup Jakuba I. Stuarta- postoj k Čechám - 1625- Karel I.- nástup absolutismu - Puritáni- odpůrci absol., reforma církve, odchod do Amer. - Irsko- katolíci, Skotsko- kalvíni- presbyteriáni, válka s Angl. 1639 1.etapa revoluce - 1640- král chtěl vyšší daně, u parlamentu neúspěch. Anglická revoluce. Anglie.ppt (2,3 MB) Štítky:. Dějepi

Světové dějiny/Anglická revoluce - Wikiknih

Priemyselná revolúcia (čiastočné synonymum je industrializácia) je proces základnej zmeny v oblasti výroby nástrojov, ktorý umožnil prechod od manufaktúry, založenej na ručnej práci, ku kapitalistickej továrni.. Začala sa v roku 1760 v textilnom priemysle.Zásahom do manufaktúrnej výroby zmenila demografickú štruktúru krajiny. Ľudia sa presťahovali do miest, kde. Anglická revoluce? Arsenal a Liverpool září, United kulhají Prohlédnout si 17 fotografií Foto: R Sport, R 9. 10. 2013 6:00 Na čele Arsenal a Liverpool, naopak kluby z Manchesteru na pátém, respektive devátém místě. Takový vývoj Premier League čekal málokdo Anglická buržoazní revoluce 22. september 2011 at 19:14 | 8.třída Anglická buržoazní revoluce Tudorovci * rozvoj hospodářství (obchod, manufaktury, kolonie) - vrstva podnikatelů. informace o tétoknizeZDE aZDE další zajímavé knihy za pár korun na mém PROFILU⬅ poštou zasílám POUZE po platbě předem na účet nebo je Anglická revoluce (tj. v marxistickém pojetí anglická občanská válka a následující období až do restaurace království), velká francouzská revoluce a americká revoluce jsou marxisty považovány za archetypální buržoazní revoluce v tom smyslu, že se snažily vyčistit zbytky středověkého feudálního systému, aby.

Anglická revoluce (video) - YouTub

 1. Portál se vzdělávacími metodikami k pořadu Slavné dny internetové televize Stream.cz. Podněty, dotazy a připomínky pište prosím na slavne-dny@seznam.cz.
 2. Anglická revoluce. 5. 6. 2011. 1) PŘEDPOKLADY ANGLICKÉ REVOLUCE- Za vlády Jakuba I. Stuarta (1603-1625)- Jeho nástupce Karla I. (1625-1649)- a) podnikatelská šlechta a buržoasie ·.
 3. Anglická revoluce Za Alžběty I. /poslední z rodu Tudorovců/ - prosperita Anglie, klid, shoda s parlamentem S, Z - zaostalejší, stará šlechta, hospodářství starými způsoby, konzervativní V, J - vyspělejší, nová šlechta, nebrání se pokroku, větší koncentrace buržoazie /bohatí, neurození
 4. Téma: dějiny Anglie a Velké Británie 17.stol.(str. 14-18)-do počátku 17.stol.vládnou v Anglii Tudorovci, poslední panovnice Alžběta zemřela v r. 1603 bez potomků (Anglikánská církev, hlavou byl sám panovník -ne papež v Římě
 5. ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE Dějepis Mgr. Milan Šimek OBDOBÍ PŘED REVOLUCÍ Vláda Tudorovců - hospodářský a kulturní rozmach Podnikání, zámořský obchod, počátky kapitalismu Doba alžbětínská OBDOBÍ STUARTOVCŮ Jakub I. (1603-1625) - neshody mezi panovnickou mocí a podnikateli OBDOBÍ STUARTOVCŮ Karel I. (1625-1649) Prohloubení rozporů mezi panovníkem a.

Tato etapa je označována jako anglická revoluce. Jindřich VIII. se potřeboval zbavit své manželky Kateřiny Aragonské, což mohl dovolit pouze papež. Ten to ovšem jako strýc Kateřiny neudělal a tak si Jindřich založil vlastní církev, jejíž hlavou se stal sám král. Všichni museli uznat krále jako hlavu církve a pokud tak. Anglická revoluce. Písemné zkoušení podle PL Francie za vlády Ludvíka XIV. PS 13/1 - dokončí ti, kteří nestihli vyplnit ve škole; budeme kontrolovat. PL ANGLICKÁ REVOLUCE.docx (14 kB) - dokončí ti, kteří nestihli ve škole, budeme kontrolovat. Procvičujte na Alfovi - bude zkoušení dobrovolníků (15.10.) i všech (18.10. Anglická buržoazní revoluce 1640-1660 Příčiny : měšťanstvo je početné a je hospodářsky významné, ale nemají politická práva. Jakub I .-spojuje Anglii,Skotsko a Irsko pod 1 vládu→vyvolá nespokojenost→ buržoazii začne omezovat Liberálové a konzervativci, Toryové, Whigové, Stuartovci, Cromwell, Vojenská diktatura, Levelleři, Puritáni, Parlamentní monarchie, Konsistuční monarchie. Anglická buržoazní revoluce; Evroý sever na počátku středověku; Ranný středověk ve střední Evropě; Počátky českých dějin; Velkomoravská říše; Počátky českého státu; České země na přelomu 10. a 11. století; Evroý rozměr české politiky ve 2. pol. 11. stol. Čechy v 11. století; Dynastický vývoj ve 12.

Anglická buržoazní revoluce (1640 - 1660

Průmyslová revoluce Revoluční rok 1848 Evropa ve druhé polovině 19. stolet Revoluce 1848 v rakouské monarchii Revoluce 1848 v rakouské monarchii: revoluce-1848-v-rakouske-monarchii.ppt: 1089,0 kB: 2013-09-25 12:54:53: Dějepis » Čtvrtý ročník: Revoluce 1848-49 1848: revoluce-1848-49.pptx: 87,4 kB: 2013-09-25 12:53:58: Dějepis » Čtvrtý ročník: Bachův absolutismus BA: bachuv-absolutismus.ppt: 181,2 kB. Anglická buržoazní revoluce - pracovní list (ŘEŠENÍ) 1. Vysvětli pojmy VELKÁ REMONSTRACE - 1641, otevřené politické vystoupení angl. parlamentu proti králi NAVIGAČNÍ AKTA - Zákon o plavbě - ochrana anglického námořního obchodu především proti nizozemské konkurenci, příčina tří vále Anglická revoluce (1640 - 1660) Požadavky opozice: potrestání královských rádců (prosazuje se názor, že i nejvyšší úředníci jsou odpovědni parlamentu, nejenom králi) omezení vojenské moci krále (rozpustit královskou armádu) svolat a rozpustit parlament lze i bez vůle král

Play this game to review European History. V době anglické revoluce vládnou v zemi Preview this quiz on Quizizz. V době anglické revoluce vládnou v zemi. Anglická revoluce DRAFT. 11th grade. 61 times. History. 62% average accuracy. 7 months ago. bicanovaivana_39088. 0. Save. Edit. Edit. Anglická revoluce DRAFT. 7 months ago. by. ANGLICKÁ REVOLUCE. anglická revoluce. 1/ANGLIE PŘED REVOLUCÍ: Karel I. (1625-1649) -chtěl vládnout bez parlamentu, protože ho parlament finančně omezoval 2 rozpory: a) Karel I. X parlament b) všechny církve se vzájemně nesnášel Fotografické knihy Jana Šibíka ke koupi pouze na vlastním e- shopu. Nová kniha Jan Šibík 1989 k 30. výročí revoluce již v prodeji. Kniha světových udalostí Deset let shrnuje práci autora za poslední dekádu Anglická revoluce . Seznámí žáky s obdobím anglických dějin let 1642-1689 . Stupeň: Základní 2. stupe. Anglie před revolucí Stuartové byly nejméně úspěšnou královskou dynastií, která kdy Anglii vládla. Karel I. byl ve veřejně odsouzen za velezradu a Jakub II. ze strachu, že dopa..

Anglická revoluce - referát - Seminárky, referáty

Anglická revoluce - Nejrozvinutější země Evropy, nástup kapitalistického hospodaření - ohrazování, manufaktury na sukno, banky. Sílí vliv buržoazie - chce mít větší vliv v politice - Vláda Stuartovců (nastoupili po Alžbětě I.) - _____ (1603 - 1625) a _____ (1625 - 1649) - snaha vládnout bez parlamentu, absolutisticky 1950, 1. vydÁnÍ, 112 stran + 15 stran rejstŘÍku, pevnÁ vazba s plÁtĚnÝm hŘbetem s pŘebalem, pŘebal trochu opotŘebenÝ, kniha velmi dobrÝ stav knih

Anglická revoluce 17. století je mnoho historiků nazývána občanskou válkou nebo buržoazní revolucí. Po několika letech se britský stát proměnil v konstituční monarchii s velmi silným parlamentem, který otevřel přístup k moci zástupcům buržoazní třídy Birmingham - 1770: 31 000, 1871: 401 000 obyv.) revoluce v dopravě uplatnění parního stroje symbolem průmyslové revoluce Revoluce v dopravě jediná možnost rozvoje průmyslu nejprve využití koňské sily počátky železniční dopravy kolejnicová železniční doprava - vagóny tažené koňmi Železnice 1814 - GEORGE STEPHENSON. Anglická buržoasní revoluce 1640 - 1688 (v té době se v Evropě odehrávalo co ?) Buržoasní _____ revoluce = buržoasie - podnikatelé přebírají od šlechty politickou moc + vládu v zemi. Anglie má: 1) kapitál - peníze ze světového obchodu . 2) volnou pracovní sílu - vyhánění rolníků z půdy a její přeměna na.

Anglická revoluce - Encyklopedi

Podobné jednotky. Anglická revoluce, 1640 / Autor: Hill, Christopher, 1912-2003 Vydáno: (1950) Demokratie und Diktatur in der englischen Revolution 1640-1660 / Autor: Lenz, Georg Vydáno: (1933) The century of revolution : 1603-1714 / Autor: Hill, Christopher, 1912-2003 Vydáno: (1961 První buržoazní revoluce (nizozemská, anglická), ekonomické příčiny a politické cíle, důsledky. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Předchozí příspěvek První světová válka a ruská revoluce 28. 7. 1914 - 11. 11. 1918 tel.723 617198 /email: jellimetzkyjiri@gmail.com -- sežloutlejší stářím,dobrý stav / rozfoceno viz foto dole - 5 I ÚVOD DO D ĚJEPISU I. 1 Úvod do d ějepisu I (základní pojmy a historické prameny) Pojmy dějiny a historie ozna čují to, co se odehrálo v minulosti lidstva .Historie je ale také zárove ň název vědy , která tento vývoj lidské spole čnosti od vzniku člov ěka až po sou časnost popisuje a objas ňuje.Pojem dějepis pak nej čast ěji ozna čuje školní p ředm ět

Výpisky z dějepisu - Edisc

Britská vláda chce dát anglickým poslancům pravomoc vetovat zákony, které se nevztahují na Skotsko, Wales nebo Severní Irsko, píše The Independent. Deník vysvětluje, že v souladu s institucionálními reformami, které budou parlamentu předloženy na podzim, by angličtí poslanci měli získat možnost odmítnout zákony v oblastech, kde jsou pravomoci decentralizovány, jak 1) PŘEDPOKLADY ANGLICKÉ REVOLUCE - Za vlády Jakuba I. Stuarta (1603-1625) - Jeho nástupce Karla I. (1625-1649) - a) podnikatelská šlechta a buržoasie · usilovali o uvolnění absolutismu - 1628 parlament požádal, aby král uznal jeho práva -> 1629 král parlament rozpustil a upevnil absolutismus - b) roste náboženské napětí · proti státní anglikánské církvi nově vzniklé. 1659 - 1660 byla anglie republikou 1653 - 1658 Lord Protekor Oliver Cromwell jeho syn Richard Cromwell nedokázal udržet moc 1660 Karel II opět králem Bredská deklarace Anglická revoluce Martin Paruch 8.B Výsledek ZDROJE Anglická revoluce - pracovní list. hodnocení lekce . Novověk (17.-18. století) - varianta testu. hodnocení lekce . Národní divadlo - test . Osobnosti národního obrození - pracovní list. hodnocení lekce . Osobnosti národního obrození - test . Rok 1848 v českých zemích - test V období zahrnutém ve třetím díle (1688 až 1815) historické práce ovlivnily vývoj lidstva tři revoluce: anglická revoluce (1688), americká revoluce (1775) a revoluce ve Francii (1789). Za těmito politickými otřesy, skrytě a nepozorovaně, probíhaly revoluce ve vědě a výrobě, jež položily základy průmyslového věku, v.

Anglicka revoluce, D - Dějepis - - unium

Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Anglie 1600-1707 (především anglická revoluce).pptx 0; Velikost 3 MB; Stáhnout rychle za kredit 2 sekundy - 0,01 K.

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE - ppt stáhnout

Anglická buržoazní revoluce 1 (16) - Dějepisně

Anglická revoluce 1640 - - popis, komentáře a veškeré informace o knize Anglická revoluce. 27.11.2014 18:35 POWERPOINTOVÁ PREZENTACE. Anglická revoluce.ppt (224768 Cromwell, v té době pro svou stečnost a rozmysl již vůdčí osobnost anglické občanské revoluce, byl zvolen prvním úředníkem doposud jediné anglické republiky - lordem protektorem. V prvním období se soustředil na upevnění státní moci, omezení pustošivých radikálních hnutí (diggeři, levellerové) a postupné obnově. Anglická snídaně a průmyslová revoluce. Z kuchyní a jídelen anglické šlechty začala pochoutka prosakovat ke střední třídě, která vznikla díky průmyslové revoluci v 18. a 19. století. Střední třída se snažila šlechtu ve všech oblastech života napodobovat a jídlo v tomto procesu vynechat nešlo V 17. stolení vypukla v Anglii revoluce, která se rozrostla v občanskou válku. Po porážce královských vojsk byl popraven král Karel I. a moci se ujal parlament v čele s Oliverem Cromwellem. Během těchto bouřlivých roků se odehrává příběh Angelic

PPT - Anglická revoluce Stuartovci - Karel IAnglická snídaně - v britských hospodách podávají i kKavalíři, puritáni, královrazi: Anglická občanská válkaDesková Hra - Monopoly: Assassin's Creed Syndicate

Anglická revoluce? Arsenal a Liverpool září, United kulhají 30. 9. Jeroným. Sdílet fotogalerii Facebook Twitter reklama. Sdílet fotogalerii Facebook. Anglická revoluce (1688) vedla k vypuzení posledního katolického krále z britských ostrovů a ve svých důsledcích vehnala Británii do nesmiřitelného konfliktu s posledním velkým francouzským králem, Ludvíkem XIV. Americká revoluce (1775) rozštěpila anglicky mluvící národy na dvě větve s rozdílnými názory a osudy. Přiřaď k položce na levé straně položku z pravé strany. Zkontroluj . absolutismu

 • Paddleboard decathlon recenze.
 • Omáčka pad thai.
 • Adobe draw.
 • Sku models ps3.
 • Papoušek žako.
 • Chester bennington pohřeb.
 • Pila na porfix.
 • Pinto horse.
 • Charlesi manson.
 • Svatba modrá u velehradu.
 • Photoshoot tags for instagram.
 • Jak poznat tenisový loket.
 • Poručnický statek.
 • Cute girl.
 • Bilirubin 4.
 • Krytý bazén hodonín ceník.
 • Záhadné zvuky 2018.
 • Fuze tea prichute.
 • Deaktivace vymazané konverzace.
 • Jak vypnout stránkování paměti.
 • Pořád dokola.
 • Bechyne s detmi.
 • Váleček na cukroví.
 • Co si vzít k červeným šatům.
 • Vegan fighter jídelníček.
 • Parní čistič půjčovna.
 • Adam dimarco filmy a televizní pořady.
 • Kolpo tz 1.
 • Križevac medjugorje.
 • Vojenská místa.
 • Steam streaming over internet.
 • Tanky hry na pc zdarma.
 • Whatsapp web nefunguje.
 • Chernobyl elephant's foot temperature today.
 • Cessna 172 wiki.
 • Socha panny marie fatimské prodej.
 • Nordic walking kcal.
 • Páska proti defektu.
 • Za jak dlouho sroste zlomenina u psa.
 • Samsung note 2.
 • Památník míru v hirošimě.