Home

Směrnice gdpr škola

Směrnice GDPR :: Mateřská škola Kyselk

 1. Směrnice je závazná i pro další osoby, které mají se školou jiný právní vztah (smlouva o dílo, nájemní smlouva) a které se zavázaly postupovat podle této směrnice. 2. Zásady nakládání s osobními údaji . Při nakládání s osobními údaji se škola, její zaměstnanci a další osoby řídí těmito zásadami
 2. Co se týče GDPR ve školách, MŠMT se maximálně snažilo s dostatečným předstihem školám pomoci se na změnu související s GDPR připravit. Ještě před účinností nařízení doporučovalo MŠMT zkontrolovat, jakým způsobem je s osobními údaji ve školách nakládáno, a případně přizpůsobit procesy novým požadavkům
 3. GDPR Směrnice OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Mateřská škola Opletalova, je příspěvkovou organizací MČ Praha 1, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků
 4. GDPR (nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen Nařízení)
 5. Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice, Školní 284, 387 11 Katovice. GDPR - směrnice. GDPR - Souhlas se zpracováním údajů.
 6. GDPR (ochrana osobních údajů) Základní informace o ochraně osobních údajů . 1. Obecné nařízení. Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit

GDPR nahrazuje dřívější právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů. Správce osobních údajů: Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizac GDPR vstoupilo v platnost 25. 5. 2018. Reference. Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku. Jana Chrtková Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o. Zobrazit další... Nejrozšířenější webový školní informační systé

GDPR ve školách, MŠMT Č

Pomůcky pro budoucí školáky | Základní škola Václava Havla

Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 21551189 Tel.: +420 465 424 817, E-mail: iva.vratilova@zusmyto.cz 1 Směrnice č. 17 Směrnice o GDPR General Data Protection Regulation Č.j.: Spisový / skartační znak Č. j. ZUŠ, VM - 23 - 2018 A.1. A1 Mateřská škola Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 Směrnice č. 1/2020- GDPR o zpracování osobních údajů a postupech jejich zabezpečení Ze dne: 28. 8. 2020 Vypracovala: Mgr. Andrea Benešov V souladu s čl. 37 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) bude funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Základní školu Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace, se sídlem ul Škola zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Švehlova střední škola. Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením podle článku 37 odst. 7 GDPR jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

GDPR Směrnice - MŠ Opletalov

Podmínky provozu a vnitřní režim ve školním roce 2020/2021. 3. Směrnice k prevenci rizikového chování. 17. Směrnice pro poskytování informac podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR. Škola zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: dětí, žáků, zákonných zástupců dětí a žáků, zaměstnanců

Směrnice a organizační předpisy ve školstv

Obecná informace o zpracování osobních údajů. Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury je správcem osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen nařízení GDPR), vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Píse Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. Loučská 237/1,751 31 Lipník nad Bečvou 71. GDPR Č.j.: Spisový / skartační znak 19 /2018 A.1. A10 Vypracoval: Bc. Věra Pospíšilová, ředitelka školy Schválil: Bc. Věra Pospíšilová, ředitelka škol Tato Směrnice o nakládání s osobními údaji (dále jen tato směrnice a/nebo směrnice) se vy-dává na základě a v souladu s ust. § 30 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školsk Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Směrnice - GDPR interní znak: Č.j.: Vypracoval: Slavíková Za aktuálnost směrnice zodpovídá: Slavíková Schválil: Mgr. et Mgr. Nella Slavíková, ředitelka školy Zaměstnanci byli s dokumentem seznámeni dne:25.05.201

ZŠ a MŠ Katovic

Směrnice GDPR Mateřská škola Rosnička, Praha 13, Běhounkova 2474. Běhounkova 2474/37 Praha 5 - Stodůlky 15800 Česká republika; právní subjekt od 1.1. 1995 Ředitel školy vydává tuto směrnici na základě nařízení Evroého parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Cíle směrnice je vytvořit ucelený soubor pravidel na ochranu osobních údajů ve škole, aby byla zajištěna ochrana proti neoprávněnému zacházení s daty

Základní škola a Mateřská škola Volduchy. Povinná školní docházka. Moderní vybavení pro vaše děti V souvislosti s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává. Směrnice GDPR Směrnice GDPR Gymnázia Střední odborné školy Rokycany, platná od 3.9.2018. Škola je zapojena do mezinárodního projektu pro záchranu rorýse obecného. Oficiální testovací centrum Ocenění školy za úspěchy v předmětových soutěžích Škola paměti národa.

Tato směrnice se vztahuje na každého Pracovníka Školy, když zpracovává osobní údaje nebo plní jinou činnost, která je upravena v GDPR. Každý Pracovník, jehož se tato směrnice dotýká, bude proškolen na ochranu osobních údajů dle této směrnice a proškolení své osoby stvrdí podpisem Pověřenec: Na základě článku 37 odst.7 obecného nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Vám sděluji Pověřence, kontaktní údaje:MAS Radbuza,z.s.nám. ČSA 24333 01 StodIČO: 22897461Tel: +420 720 021 963, +420 725 830 833e-mail: gdpr@mas-radbuza.cz Směrnice: Základní škola a Mateřská škola Kozolupy, 330 32 Kozolupy příspěvková organizace Vnitřní. Metodická pomůcka MŠMT k aplikaci GDPR. Nařízení EPaRE 2016_679. Oznamovací povinnost ke GDPR. Prezentace ze školení GDPR. Periodické školení 2019. Tabulka_GDPR TV VZOR. GDPR_porada učitelů_021018. Směrnice GDPR_včetně_příloh. Pro zaměstnance. Pro vedoucí zaměstnanc Email Sedmák Zdeněk - zdenek.sedmak@autocont.cz Vnitřní směrnice - GDPR

GDPR (ochrana osobních údajů) :: Škola :: ZŠ Vrchlického

Zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR Směrnice GDPR (format.pdf) Kontakty. Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 právní forma: Příspěvková organizace IČO: 00077631 číslo účtu: 7935351/0100 KB a.s. telefon: +420 376 541 111 email: info@sskola.horazdovice.cz (asistentka ředitele školy Jmenování garantů GDPR. V souvislosti se zavedením Nařízení Evroého parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně GDPR, rozhodlo vedení školy dne 1.8.2018 o vytvoření. Zásady zpracování osobních údajů - Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako GDPR). Identifikace správce Směrnice GDPR ke stažení zde: ZUŠ Směrnice GDPR. Majitel Novoměstské karty (žák školy) musí osobně předložit kartu v kanceláři školy vždy nejpozději do konce pololetí (první týden září - I. pololetí, do konce ledna - II. pol.) Tam mu bude předepsáno školné s 5% slevou. Sleva školného se uplatňuje vždy na celé pololetí

I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARL AMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těcht Základní umělecká škola Střelice, příspěvková organizace nám. Svobody 116/17, Střelice 664 47, IČ 72051248 SMĚRNICE O GDPR platná od 25. 05. 201 Jedná se o pomůcku, která konkrétně popisuje oblasti, na které je třeba se při přípravě na GDPR speciálně zaměřit, a současně také obsahuje některé nutné vzorové dokumenty, jako například vzory záznamů o činnostech, vzor směrnice o nakládání s osobními údaji ve škole či vzorové informace o zpracování osobních údajů na webu školy Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. Exilu 670, příspěvková organizace VNITŘNÍ SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ -(DÁLE JEN SMĚRNICE) GDPR Č.j.: SM 12-2018/5 Vypracovala a schválila PaedDr. Dana Schönová, ředitel školy Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25.5.201 Škola je povinna využít pro zpracování osobních údajů pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR (čl. 28 GDPR) a zajistit a doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR.

Ke dni aplikovatelnosti GDPR, tedy k 25. 5. 2018, budou nastaveny veškeré procesy nezbytné k vedení záznamů v rozsahu požadovaném GDPR, a to jak na případy, kdy je Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace v pozici správce, tak na případy, kdy je Základní škola Hranice, Tř. 1 GDPR Střední zahradnická škola RAJHRAD, příspěvková organizaceMasarykova 198, 664 61, RajhradIČO: 000 55 468 Informace o zpracování osobních údajů Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků ve. GDPR. Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evroého parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES/obecné nařízení o ochraně osobních údajů, /GDPR/ V souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen GDPR - informuje Vysoká škola ekonomická. Organizační řád školy -Směrnice GDPR strana 1 z počtu 25 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE GDPR Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠ a MŠ S5/0125/2018 A.1.4 V5 Vypracovala: Ing. Alena Vašákov

GDPR Základní škola a mateřská škola Hranice

Škola - zaměstnavatel v době mimořádných opatření - komentář; Vzory: Pravidla pro distanční vzdělávání - vzor dodatku ke školnímu řádu; Distanční vzdělávání - rozvrh distančního vzdělávání; Směrnice k provozu školy a školského zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k COVID-1 GDPR - obecná informace o zpracování osobních údajů. Základní škola Osek, okres Teplice, Hrdlovská 662, 417 05 Osek (dále jen Škola) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a.

Škola OnLine > GDPR

GDPR. Informace o zpracování osobních údajů. Směrnice o ochraně osobních údaj Po - Pá 06:00 - 16:00; Mateřská škola Třešť, Luční 88, 589 01 Třešť; 567 224 30 GDPR Zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR Škola zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců. Ve většině případů je to nutné pro splnění právní povinnosti (příslušného právního. Povinné informace z GDPR květen 23, 2018 GDPR. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 (dále jen ZŠ) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR (NAŘÍZENÍ EU 2016/679) Dovolujeme si vás informovat o tom, jak škola, školské zařízení (dále jen škola) zpracovává vaše osobní údaje

sssenp.cz - Hlavní men

Základní škola Mšeno, příspěvková organizace se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno. GDPR. Č.j.: Spisový / skartační znak: 146 /2018 A.1.A10. Tato směrnice nastavuje principy ochrany získaných osobních údajů. Střední škola technická a řemeslná, Nový ydžov, Dr. M. Tyrše 112, 112, Dr.M. Tyrše, 50401 Nový ydžov, 00087751 (jako správce údajů) se touto směrnicí zavazuje dodržovat obecnou ochranu osobních údajů platnou od 25. 5 Základní a Mateřská škola Kukleny Pražská 198, 500 04, Hradec Králové 4. 495 535 592 zskukleny@zskukleny.cz Vedení školy. Datová schránka: wv2mdq2 RED-IZO: 600088821 IČO: 70886091 Facebook. Bankovní spojen Dne 27. dubna 2016 bylo přijato nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jež je účinné ode dne 25. května 2018 (dále jen GDPR) Škola pro všechny - inkluze; Univerzita 3. věku; Už jsem čtenář. Knížka pro prvňáčka 2017-18; Knížka pro prvňáčka 2018-19; Vánoční Vala; Vítání prvňáčků; Zahraniční výjezd pro 9. ročníky; Školská rada; Veřejný záměr / Statist. list; Kontakty; Pověřenec GDPR. Informační memorandum; Směrnice GDPR.

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR Škola zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: žáků, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců Informace o zpracování osobních údajů Jazyková škola Lingua Centrum jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). Cílem zásad zpracování osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s. GDPR Jmenování pověřence. Správce: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun, IČ 00087670 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu. Škola nevymaže osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je škola pověřena, případně jsou-li splněny další podmínky z výjimky práva na výmaz dle čl. 17 odst. 3 GDPR Úřední deska - GDPR fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak škola zpracovává vaše.

Základní škola Jindřichův Hradec II. Janderova 160. Dokumenty školy Směrnice, řády. Školní řád 2020. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, se sídlem Šrámkova 4, Opava 747 05, IČO: 00849642 jako správce osobních údajů (dále jen správce) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evroého parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4 Jejím účelem je zajistit soulad s GDPR a prokázání naplnění všech principů a požadavků GDPR. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy. Směrnice je závazná i pro další osoby, které mají se školou jiný právní vztah (smlouva o dílo, nájemní smlouva) a které se zavázaly postupovat podle této směrnice GDPR celkem přesně definuje, jak by měl souhlas se zpracování osobních údajů vypadat. Souhlas musí být srozumitelný, v jednoduchém mateřském jazyce, jednoznačný, časově omezený, musí být samostatně vyjmenovány účely, pro které je souhlas udělován a musí být oddělen od všech smluv

GDPR - směrnice školy a formuláře - Základní škola Lužec

Podle směrnice GDPR existuje těchto 6 legitimních důvodů pro evidenci dat: kteří ve škole aktuálně studují, v rámci plnění dohodnutých podmínek smlouvy musí škola zaevidovat jméno a kontaktní údaje pro komunikaci s klientem v průběhu výuky. Potřebuje znát a evidovat jazykovou úroveň studenta, výsledky. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice IČO: 00055069, tel.: 568 421 496, fax: 568 420 117 webové stránky školy: www.ssrs.cz, e-mail: ssrs@ssrs.cz SMĚRNICE č. 01/2018 GDPR Vypracovala: Pavla Bulíčková Schválil: Ing. Jaroslav Doležal . Směrnice o GDPR Úvodní. GDPR. Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj Základní škola Holešov zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce žáků ()podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR GDPR - informace podle čl. 13 uvedeného nařízení. 1. Ochrana osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evroého parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně. GDPR. Směrnice o provozování kamerového systému; Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, se sídlem Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 71172050 jako správce osobních údajů (dále jen správce) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČ: 00545121 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR Škola zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram 71. GDPR Č.j.: Spisový / skartační znak ZŠMŠ/453/2019 A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Jolana Vaněčková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Jolana Vaněčková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 13.11.201 04.12.2020 - Uzavření mateřské školy během školních vánočních prázdnin: Mateřská škola bude v obou areálech uzavřena od 23. 12. včetně do 3. 1. vč. Provoz bude opět zahájen v pondělí 4. 1. 2021 GDPR Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj

Onemocnění dětí – kdy do školky ano, kde ne? – Mateřská

GDPR. ZŠ a PŠ U Trojice 2104, Havlíčkův Brod (správce) neprovádí v souvislosti se zpracováním osobních údajů žádné automatizované rozhodování, včetně profilování, a není-li níže uvedeno jinak, nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím Střední škola Bor. Střední škola Bor +420 374 790 536 sekretariat@ssbor.cz. Vyhledáván Směrnice GDPR. Směrnice GDRR k nahlédnut. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955, IČO: 63831252, fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou GDPR Informace o zpracování osobních údajů. Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 510/1, příspěvkové organizace, je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc, který je jejím zřizovatelem.Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace, sídlem Dvořákův okruh 60/2, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO: 60802651 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna.

Jiří z Poděbrad | Základní škola Václava Havla

Základní škola a mateřská škola Hoštka . Litoměřická 267. 411 72 Hoštk Zásady zpracování osobních údajů Základní školy a Mateřské školy, Raspenava. Vážení rodiče, na tomto místě si Vás Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evroého parlamentu a Rady. GDPR. Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070, IČ 70943168, ke dni 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení) GDPR. Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace. se sídlem: Komenského 288, 514 01 Jilemnice. Směrnice školy pro ochranu osobních údajů - GDPR. Vypracoval

Adresa školy: Telefony: E-mailový server školy. Edookit pro kantory. Zahájení videokonference. videokonference návod; Virtuální učebny. Zátiší 480, 389 01 Vodňany: Telefon na ředitele školy: 383 382 40 Základní škola, Česká Lípa Šluknovská 2904, příspěvková organizace. Sekretariát: +420 487 714 666 +420 731 653 268. Email: info@zslada.c Mateřská škola Skalná, okres Cheb, příspěvková organizace. Směrnice_GDPR_verze_01_180525 strana 2 z počtu 17. Informace o zpracování osobních údajů ve škole_verze_01_platná od 25. 5. 2018 strana 1 z počtu Směrnice k přijetí dítěte do MŠ GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Naše vize. Škola, která vybavuje žáky všemi potřebnými kompetencemi podle jejich maximálních možností za aktivní podpory a spolupráce rodiny, která poskytuje všem příležitost k růstu a úspěchu v inspirativním prostředí

Mateřská škola Čelákovice, J.A.Komenského 1586, příspěvková organizace. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR (NAŘÍZENÍ EU 2016/679) Dovolujeme si vás informovat o tom, jak škola, školské zařízení (dále jen škola) zpracovává vaše osobní údaje GDPR (General Data Protection Regulation) INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE. V souvislosti s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen. Směrnice GDPR - stáhnout Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Jaroslava Kambová , IČ: 74143093, se sídlem Vísky 90, 679 33 Vísky, s e-mailovou adresou kambovaj@centrum.cz . Tato poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A. 16. listopadu kancelář školy z provozních důvodů uzavřena Provozní dob Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 13644319 jako správce osobních údajů (dále jen správce) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evroého parlamentu a Rady č. 2016.

Exkurze do Lego Kladno | Základní škola Václava HavlaCo se dělo v lednu ve školce – Mateřská škola Třešť

Video: Směrnice o GDPR AVE ART Ostrava Vyšší odborná škola

Základní škola Václava HavlaRozvrh | AVE ART Ostrava | Soukromá střední umělecká školaZákladní a mateřská škola Žeranovice

GDPR Směrnice GDPR Aktuality Napište nám Kontakt Fotogalerie 2017/2018 2016/2017 2015/2016 Akce MŠ Akce MŠ 2010/2011 Správce údajů: Základní škola a mateřská škola Kyselka, okr. Karlovy Vary. Radošov 75.. Kontaktujte nás. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Denisova 3 751 52 Přerov. E-mail: info@gjb-spgs.cz Tel.: +420 581 291 20 Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen. GDPR. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc., který je jejím zřizovatelem.Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků Na základě rozhodnutí vlády České republiky ze dne 10. 3. 2020 dochází k uzavření Základní školy Břidličná, okres Bruntál, od 12.3

 • Řecké mytologické postavy.
 • Ideální váha podle typu postavy.
 • Download-yn642323xmyq.
 • Youtube porody.
 • Kremrole apetit.
 • Renta ekonomie.
 • Elektronická cigareta škodlivost 2018.
 • Nejnebezpečnější letadla světa.
 • Františkovy lázně ubytování.
 • Aerosmith tyler.
 • Knížectví elba.
 • Husky bundy výprodej.
 • Daňová kontrola dph.
 • Tangram kocka.
 • Alverde šampon na mastné vlasy.
 • Santovy soby jmena.
 • Recenze iphone 8.
 • Události v kultuře upoutávka.
 • Lvi lidožrouti film.
 • Hodnota jednoho bodu bolestného pro rok 2019.
 • Poutě do medžugorje 2019.
 • Překlad životopisu do němčiny zdarma.
 • Katy perry koncert 2019.
 • Tom jones youtube.
 • Pronájem stodoly na svatbu moravskoslezský kraj.
 • Bazos darujem okna.
 • Honor 6x android 8 update.
 • Raci chart.
 • Solaris vino.
 • Hyperplasia endometrii.
 • Recenze nissan x trail 2017.
 • Zákon o zaměstnanosti 2018.
 • Revize zdvihacích zařízení brno.
 • Ganesha god.
 • Dětské jezdecké boty.
 • Slovo mistr hra.
 • Ar bryle.
 • Favi skříň.
 • Gymnázium havlíčkův brod seznam studentů.
 • Charlie puth attention preklad.
 • Kvasinková infekce jogurt.