Home

Homérské období prezentace

DUMY.CZ Materiál Období homérské

Homérské období starověkého Řecka Učební text Heinrich Schliemann (Selbstbiographie, Leipzig, Brockhaus, 1892) Troja (Hissarlik), Turecko (Foto: Christian Barmala) Sosias: Achilles zavazující ruku Patroklovi, cca 500 př. n. l. (Altes Museum, Berlin) Trojský kůň z filmu Trója v Çanakkale v Turecku (Foto: Ross Burgess STÁHNOUT 2 - Období nejstarších civilizací .ppt. STÁHNOUT 3 - Temné/Homérské období.ppt. STÁHNOUT 4 - Archaické období.ppt. STÁHNOUT 5 - Klasické období.ppt. STÁHNOUT 6 - Helénistické období.ppt. Prezentace - Kulturní přínos starověkého Říma - památky století př. n. l.) Homérské období (12 - 9. století př. n. l.) Domácí úkol Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Velká řecká kolonizace Sparta Athény VRCHOLNÉ OBDOBÍ ŘECKÝCH STÁTŮ Řecko-perské války Peloponéská válka Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoin Dějepis 6. třídy Prezentace - Časová osa, druhy historických dokumentů (hmotné/ písemné), pomocné vědy historické. Pro stažení dokumentu klikněte na odkaz a zvolte možnost uložit

ZŠ Školní 226 Kaplic

Období egejské kultury. Bohové a hrdinové antických mýtů: Daidalos, Ikaros a báječná Kréta. ČT 2010. Kréta - ráj pro archeology. ČT 2010. Homérské období. Bohové a hrdinové antických mýtů: 12 olymých bohů. ČT 2010. Bohové a hrdinové antických mýtů: Trojská válka. ČT 2010 Mínojská a Mykénská kultura Kréta Mykény Archeologické výzkumy na Krétě Původně italská expedice 1900-1904 Arthur Evans - Knóssos Provedl chronologii mínojské kultury Objevil tabulky popsané lineárním písmem A, B Srovnáním se podařilo rozluštit lineární písmo B John Chadwick 1953; jejich jazykem řečtina Závěr: mezi 1500-1450 Achájové opustili Krétu. Starověké Řecko, případně Antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byzantské (4.-6. století n. l.). V užším smyslu pak období samostatné antické řecké společnosti a.

Homérské (temné) období (1200 - 800 před Kristem) Příchod dalších řeckých kmenů, Dórů, způsobil hmotný i kulturní úpadek v celé oblasti - proto se toto období nazývá také temné Archaické období(800 -500 př.n.l.) Během tohoto období se zformovala většina významných městských států-poleis. Nejvýznamnějšími městskými státy bylyAthény, Sparta, Théby, Korint, Megara. Kromě Sparty prošlypodobným vývojem. Původní vesnické osídlení se měnilo ve větší politické celky -poleis Vytvořte novou prezentaci a upravujte ji současně s dalšími uživateli. Pracujte s připojením k internetu i bez něj. Upravujte v Prezentacích soubory aplikace PowerPoint. Zdarma od Googlu

Nejstarší řecké civilizace a homérské období - dějepis

 1. Vydavatelství Takti
 2. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí
 3. Mykénské a Homérské období: autor: Mgr. Markéta Pecháčková (15.03.2020 17:19:36) Řecko-perské války: souboru: otevřít [docx; 0.01MB] : autor: Mgr. Petra.
 4. akule, 30. 5
 5. Prezentace ke stažení zde: STÁHNOUT 17 PRINCIPÁT.pdf. Kdo chce, může mrknout na video: Homérské období bylo obdobím všeobecného úpadku a máme o něm jen málo pramenů - proto přízvisko temné. PS 25/15 . Jsem SOLON. PS 26/16. Kolonie: Massalia, Syrakusy, Byzantion, Nikaia

Z temného období nemáme téměř žádné písemné památky ani jiné kulturní pozůstatky. Světlou výjimku tvoří eposy Ilias a Odyssea, které jsou přisuzovány Homérovi, podle něhož je někdy toto období nazýváno - homérské 2020 TEMNÉ/HOMÉRSKÉ OBDOBÍ 23. 4. 2020 HOMÉRSKÉ EPOSY - ÍLLIAS. obě třídy mají stejné domácí úkoly. v sekci materiály si najděte příslušné stránky učebnice (70-71) pro zápis do sešitu. podívejte se na prezentaci k tématu, kterou najdete v sekci materiály DÚ 23 vykopíruj si zápisky z prezentace Římské. Temné (homérské) období Dórové - 1100-800 př. n. l. - Do řecké oblasti začínají přicházet kolem roku 1100 př. n. l. kmeny Dórů - Dórové byli původně na nižší úrovni, ale postupně společnost opět rozkvétá - V téhle době vzniká Illias a Odyse Mytologie, polyteismus (hl. bůh - Zeus) ARCHAICKÉ (HOMÉRSKÉ) OBDOBÍ (8. - 6. století př. n. l.) Homér Ilias - epos - nepopisuje 10 let Trójské války, ale Achillův hněv a pomstu se zpětnými návraty do minulosti (vysvětlení) Odyssea - epos - cesta Odyssea domů z Trójské války, prožívá různé příhody (setkání s Kyklopy), mezitím jeho věrná manželk Zastavte se na pár minut historie! Jaká byla první evroá civilizace? Proč zanikla a kdo ji nahradil? Kdy se pořádaly První olympijské hry? Žádný strach na..

ARCHAICKÉ (HOMÉRSKÉ) OBDOBÍ (8. - 6. století př. n. l.) Homér. Ilias - epos - nepopisuje 10 let Trójské války, ale Achillův hněv a pomstu se zpětnými návraty do minulosti (vysvětlení) Odyssea - epo Výuková prezentace přehledně shrnuje základní etapy ve vývoji Kuby v turbulencích 20. století. Od soumraku koloniálních dob, přes republikánské zřízení, období diktatur až po revoluci a sociálně-inženýrský totalitní experiment bratří Castrů Období klasické (500 - 338 př. n. l.) klasické = dokonalé, hodné obdivu řecké kolonie v Malé Asii ovládli Peršané → Řekové se vzbouřili - 499 př. n. l. povstání v Milétu - 494 př. n. l. zničen Miléto Podpora Podpořte tento server - přispějte vlastním článkem, testovými otázkami či upozorněním na chybku v textech... 11Starověké_Řecko_homérské_období_prezentace.ppt .ppt 2,14 MB 2× 11Starověké_Řecko_homérské_období_prezentace.xlsx .xlsx 187,47 kB 2× 12Starověké_Řecko_archaické_období_prezentace.ppt .ppt 2,54 MB 2

období vytvoření VM: listopad 2011. anotace: Výukový materiál je určen pro žáky 6.ročníku vzdělávacího oboru Dějepis, tematického okruhu - Řecko. Formou prezentace zpracovává život a dílo řeckéhobásníka Homéra období. Homérské (temné) název užívaný od 19. století pro období mezi léty 334-30 př.n.l., kdy se na východ šířil řecký vliv a zde se prolínal s orientálními prvky Prezentace popisující vznik a vývoj antické civilizace a její vliv na jazyk, politiku, vzdělávací systém, filozofii, vědu a umění moderní. Období homérské a) výklad: UČ str. 88-89 (přečíst) b) zápis do sešitu: prezentace Starověké Řecko 1 (viz stránky školy Učební materiály pro žáky po dobu uzavření školy) - snímek č. 16-20 (mapku - viz příloha - nalepit do sešitu a barevně vyznačit jednotlivé řecké kmeny, eposy Ílias a Odyssea stručně. Homérské období - Temné období učebnice str. 75 - výpisky do sešitu obr. 1 zapsat do sešitu obr. 3 překreslit do sešitu obr. 4 - alfabeta Homér - krátká informace do sešitu, Ilias a O dyssea pročíst str. 76 a 77 - Trojská válka do sešitu písemně odpovědět na otázky číslo 1, 3, 4, 5 ze strany 7 Homérské období (uč. str.76-78) Jelikož víte, že jsem občas popleta, ve výpisku jsem udělala několik chyb Najdi v textu (příloha) přebývající písmena a sestav z nich jméno řeckého hrdiny Zápisek si poté opiš do sešitu a pod zápis napiš, o jakého řeckého hrdinu se jedná a čím je známý

Výukový materiál zpracovaný vrámci projektu „Výuka modern

ÍLIAS Epos o 16 000 verších, alexandrijskými filology rozdělen na 24 zpěvů (označeny velkými písmeny řecké abecedy). Je to dramatický válečný epos, ve kterém vystupují velcí hrdinové, kteří prožívají silné city (hrdost, hněv, pomsta), kteří jsou podobní bohům Období homérské (8.století p.n.l.) - zpěv aiodů oslavující slavné činy (melodická schémata zvaná nomos) Období olymé (přelom 8. A 7.století p.n.l.) - legendární hudebník Olympos z Mýsie (750p.n.l.) povaţován za objevitele hudby, jeho ţák Thaletas prý objevil sborový zpěv

TEMNÉ OBDOBÍ(1100 - 800 př.K.)- Homérské obd. - obd. po příchodu Dórů na řecké území 1200-1000př.K.-jediný zdroj poznání jsou Homérovy eposy Illias a Odysea - přestalo se používat písmo, přestalo se stavět - hlavní slovo měli aristokraté. Temné (homérské) období (cca 1200-800 př.n.l.) Někdy kolem roku 1200 př.n.l. asi proběhla trojská válka. Kolem roku 1200 př.n.l. také přicházejí Dórové, což způsobilo přechodný úpadek, byli totiž na nižším civilizačním stupni vývoje. Část předchozích obyvatel před Dóry ustoupila do Malé Asie Brodská, Dlouhá Období mezi lety 1096-1270 Příčiny -rozmach feudálů -nedostatek půdy -obchodní význam -konkurence Byzanci-italská města(Janov,Pisa,Benátky) -epidemie,hladomory -v letech 970-104.. ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8nu3rp?x=1jqt&i=2ncg5eTOHLE JSME TAKY MY:• stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/• opakovací kartičky Quizlet..

Zadání samostatné práce z 18.3. (Homérské období) Zadání samostatné práce z 13.3. (Mykénská civilizace) Pracovní list Kréta termín odevzdání středa 18.3. Mykénská civilizace (prezentace) Zadání samostatné práce z 11.3 Temné (homérské) období cca 1200 - 800 př.n.l. Archaické období cca 800 - 499 př.n.l. Klasické období 499 - 338 př.n.l Starověké Řecko (rané období) - opakování. Vzhledem k tomu, že doma ještě chvíli pobudeme, je třeba provádět kontrolu vaší samostatné práce. Proto si napíšeme test, na který jste se měli při pravit minulý týden (termín odevzdání je do 27. 3.). K tomu bude třeba přihlásit se do kurzu Dějepis 6.B v Google učebně

materiály :: GKVR-D-

Průčelí bylo postaveno k východu Rozlišujeme tři stavební slohy: 1. dórský (archaické období), 2. iónský (klasické období), 3. korintský (hellénistické období). Hlavním charakteristickým znakem pro každý sloh jsou sloupy. Ty se skládají od shora z hlavice, dříku a zakončeny jsou patkou Odysseia - - popis, komentáře a veškeré informace o knize

Dějepis 6. třídy :: Skriptorium-zs-revnic

23. 3. Homérské období 27. 3. Řecké náboženství 31. 3. Řecká kolonizace 3. 4. Sparta Zeměpis (vše na moodlu) Postupně vkládám na Moodle prezentace a zápisy. Přidám i pracovní listy a práci v učebnici. Do aktualit na Moodle píšu zprávy, co a jak je potřeba. Zadání úkolů je přímo součástí zápisu nebo pracovního. Metodika: test je určen k prověření znalostí probraných během prezentace Starověké Řecko první a druhá část (č 365 a č. 366) Anotace: test určený k prověření znalostí z období počátku starověkého Řecka (klíčová slova Studijní materiál Odyssea - rozbor díla k maturitě (3) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-) ZŠ a MŠ Skalice u České Lípy (odkaz na titulní stránku) ZŠ a MŠSkalice u České Lípy - Oficiální we

Starověké Řecko - Kréta, první Řekové (mykénské období). Homérské období. Antické Řecko. Práce s historickou mapou, dokumenty. Žákovské prezentace. Opakovací test. V březnu dokončíme hustotu a začneme sílu.Skupinová práce hustota (početní příklady), test kontrolní hustota 2.hý týden v březnu 3) Helénistické období- (4. -2. Stol. př. n. l.) 1) rané období-Řecké kmeny Helénové a Achájové osídlili řeckou (egejskou) oblast = jih Balkánského poloostrova, ostrovy v Egejském moři, Kréta, Kypr, pruh pobřeží Malé Asie, pod vlivem krétské kultury (hl. město Knóssos, viz pověst o Minotaurovi

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Komsová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Íliady a Odysseie → temnému období se také říká homérské ARCHAICKÉ OBDOBÍ (800-500 p. n. l.) 1/ začala se používat alfabeta → gramotnost širší než na Předním východě: psát uměli i řemeslníci a Prezentace více méně orientační. 10_Starověká_Čína_prezentace.pptx .pptx 3,36 MB 0× 11_Starověká_Čína_pracovní_list.docx .docx 106,95 kB 0× 12_Starověké_Řecko_období_egejské_homérské_a_archaické.pptx .pptx 4,55 MB 0× 13_Starověké_Řecko_pracovní_list.doc .doc 172,00 k

Webové stránky pro podporu (nejen) dějepisné výuk

Přečíst, do sešitu opište výpisky z prezentace, kterou jste obdrželi do e-mailů. 27. 4. - 30. 4. 2020 Život v Římě - učebnice str. 104 - 108 přečíst, vytisknout výpisky (máte v e-mailech) a vlepit do sešitu. Prohlédněte si prezentaci, kterou posílám do e-mailů. Zajímavý odkaz - zhlédněte videa dle vlastního. homérské období, Sparta a Athény Z E MĚ P I S T 2 6 Biomy = krajinné pásy - prezentace F Y Z I KA T 2 6 Model atomu a ionty I NF O RMACE P RO RO DI ČE T 2 6 23. 3 . vyjede skupina dětí do Domova sv. Alžběty na Žernůvce. Vybíráme 8 Kč na autobus

Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 Oficiální stránky ZŠ Školní 75, Příbra Řecko - Mykénské a Homérské období - z přiloženého dokumentu zde: Hudba na jevišti - opera - uč. str. 84-86 - pročti si a vypiš poznámky Prezentace ZDE simkova@narodka.cz 23.3.2020 Vv Jarní květina- sněženka, bledule apod. - libovolná techn

Řecko - Mykénské a Homérské období Hudba na jevišti - opera - uč. str. 84-86 - pročti si a vypiš poznámky Prezentace ZDE simkova@narodka.cz 23.3.2020 Vv: Jarní květina- sněženka, bledule apod. - libovolná techn. hronova@seznam.cz. Kategorie: Umění/hudba Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2 Charakteristika: Zápisky z hodin dějin hudby charakterizují hudbu antického Řeka.Nejprve se stručně věnují jednotlivým historickým etapám, uvádí nejstarší zachované památky a přibližují několik škol řecké hudební teorie Nejstarší doložené proto-řecké osídlen Prezentace na téma: Antické umění Starověké Řecko.— 13 Malířství Téměř nic se nedochovalo Malby na vázách a mozaiky. 14 Řecké divadlo Divadlo se zrodilo v Řecku Vzniklo ze slavností na.. do bitev na nádherném koni jménem Bukefalos

Video: Starověké Řecko - Wikipedi

dějepis.co

Prezentace Google - zdarma vytvářejte a upravujte

Homérské temno. Pád mykénské a chetitské říše. Trójská válka. Třetí Bondv cyklus - byl příinou prvního přechodného období. V Egyptě koní Stará říše. Lineární trend globální teploty vykazuje 0,85 °C za období 1880 až 2012. Od roku 1750 se obsah CO 2 zvýšil z 280 ppm na 400 ppm. Srážková innost se. 5. 3. 2019 DĚJEPIS: Úvod do starověkého Řecka, Kréta, Mykény, Homérské období. Pá 8. 3. - přírodopis - opakování (žahavci, ploštěnci) lyžařský kurz: Odjezd: 10.3. (neděle) v 10 h od školy návrat: 17.3 (neděle) okolo 12 h k autobusu: vyplněnou bezinfekčnost (děti dostanou před odjezdem) a léky, kdo užív Teplota uč.str.82,83 teplota pod nulou a nad nulou (počítání); různé stupnice (C, F) - POŠLU PŘEHLED, cvič 85/7,8,9,10,11,12 - bude test, PS Taktik str. 48 - e-mailem poslat tajenk Období helénské: V textu najdi 6 chyb a oprav je: Poslední období starověkého Řecka bývá označováno za období Homérské. V této době se Řecko dostává pod nadvládu Sýrie. Král, který ovládl Řecko nejdříve, se jmenoval Filip II., ovšem o mnoho významnějším panovníkem byl jeho syn Filip III Homérské období Archaické a klasické období Makedonie a Alexandr Veliký, helénismus Starověký Řím Počátky Říma - království Římská republika Římské císařství Počátky křesťanství Kulturní odkaz starověkého Říma Rozpad římské říše Střední Evropa v době římské OV: Člověk a jeho začleňován

Hledejte: Homérské období

Mykénská kultura prezentace. 33 Atreova pokladnice Důležité prezentace . 22 Přeskoky přes býka . Mykénská civilizace - Wikipedi . Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti Starověké státy. Klasické otrokářské zřízení Řecko Mykénská civilizace Ještě před mykénsko civilizací byla v Řecku (Starověké Řecko, Dějepis referát) Řecká agora je místo společenského života starověkých Athéňanů, které je mimo jiné považováno za místo vzniku demokracie Ancient Greek Sandals are handmade locally by skilled craftsmen using traditional. Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226 . Matematika . 1. ročník . Čísla 0 - 20; Geometrie; 2. ročník . Čísla 0 - 10 Prezentace v power pointu (procvičování řeckých bohů) Učivo v učebnici na straně 86 - 87. Zapiš zápis. Homérské období . 1 100 - 800 př. N. l. Základním zdrojem informací: Homérovy Eposy (Ilias, Odysea) Archaické období . 800 - 500 př. N. l

Anotace: Řecko v archaickém období - Olympia, olympijské hry, řecká společnost, polis, řecká kolonizace. Řecko v klasickém období - demokracie v Athénách, běžný život občanů. formát: html/flash : Název: Starověk 9. označení: VY_32_INOVACE_S1D15 autor: Mgr. Miroslav Stekl Zeměpis na období 27.4. - 30.4. pracovní list na téma Zemědělství - odpovědi můžeš napsat rovnou do sešitu nebo si PL vytiskni a doplň nebo ho vypracuj ve své složce na OneDrive Z- tvé jméno poslat: vypracovaný pracovní list do 30.4. ČJ6 na období 27.4.-30.4. 2020. JV - Přívlaste Téma: Starověké Řecko - Homérské období Učebnice str. 75 - 77 - přečíst a zpracovat krátký zápis do sešitu, u popisu společnosti využij schéma obr. 3 na str. 75 PS - str. 23/30? (jiné vydání PS), cv. 7, 8 - homérské období, cv. 7, 8 Téma - Formování řeckých městských stát Stol. př. n. l.): osídlení Řecka, mykénské, homérské, archaické období 2).. - psali se zde krátké formy poezie - tanka a haiku - postavené na slabikách , nevyskytuje se zde rým Ide o korenie, ktoré je pôvodom z Iránu, Afganistanu a Indie

Vyukový portál - ZŠ Letohrad, Komenského 26

Starověké Řecko - homérské období. Proč se homérské období označuje také jako temná staletí? Jak tuto dobu ovlivnil příchod Dórů do Hellady? Jak vypadala homérská společnost? Jakými proměnami v té době Řecko prochází? Prezentace STAROVĚKÉ ŘECKO - HOMÉRSKÉ OBDOBÍ ke stažen 6.A Anglický jazyk - skupina p. uč. Klasnové Dopracovat úkoly, které jste měli mít na čtvrtek 12.3.: WB (pracovní sešit) str. 32/1 - obrázky popsat, WB str. 32/3 - roztřídit do dvou sloupečků slovesa z nabídky (regular = pravidelná, přidáváme koncovku -ed, irregular = nepravidelná - najdete n Období řeckých dějin 1. Egejské kultury -počátek 2000 př.n.l. středisko Kréta, Mykény 2. Homérské -1100 -800 př.n.l. základním zdrojem informací Homérovy eposy 3. Archaické -800 -500 př.n.l. městské státy -Sparta, Athény 4. Klasické -580 -338 př.n.l. rozkvět řemesel a obchodu, řecko-perské války 5 Období těsně po 1.Punské válce, nezpracovává epizody z boje Říma a Karthága. Ztvárňuje. období, kdy se proti Karthagincům vzbouřily žoldnéři (najali si je, ale nedali jim žold). - Salambo - dcera karthaginského vojevůdce Hamilkara, kněžka. Vzpoura končí porážkou žolnéřů (jeden. vůdce je popraven, druhý umlčen)

6.B Procvičování nepravid. sloves PS min. čas prostý - kladné a záporné věty -str 28/3 a 29/4-ko úkolu Doma. PS 29/5 5. AB prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy) Vztah lidského a božského s přihlédnutím k homérské době Období: 1/2017 - 12/2018: Poskytovatel: Specifický VŠ výzkum: Stav: ukončený. Objevil homérské eposy a navštívil věštírnu v Delfách, jen díky tomuto období obrody vůbec víme něco o její podobě v dobách vrcholné klasické slávy. 27] Přestože jsme o obsahu výcviku nuceni spekulovat na základě několika Plútarchem a Xenofónem poskytnutých anekdot, o jejím účelu máme představu jasnou.. řízená diskuse, prezentace. Učitel vytváří podmínky a příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků, pro sdělování jejich pocitů a názorů. Učitel nechává žáky formulovat jejich vlastní názory, vede je k věcné a kultivované argumentaci i k naslouchání názorů ostatních - K4 Prezentace 15 s. / 2. roč. / pptx. Velikonoce- nejvýznamnější křesťanský svátek- oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista- velká noc - noc, kdy byl Kristus vzkříšen- půst je v křesťanství období přípravy na Velikonoce- v západní církvi začíná postní doba Popeleční středou a trvá 40 dní (kromě nedělí)- ve východních církvích začíná Velký.

¨ Krom obou eposů se mu také připisují tzv. Homérské hymny, směšnohrdinský epos Batrachomyomachia (Válka žab a myší) parodující ¨ Odyssea navazuje na další rozsáhlou epickou báseň Ilias, která pojednává o bitvě v Tróji Dě Učební plány - Základní škola Pěnčí

V období dešťů táhne až do severní Afriky - Alžírska, Tuniska nebo delty Nilu. Délka těla je 63 - 73 cm a hmotnost 1,9 - 2,5 kg. Jde o dlouhonohého ptáka se zavalitým tělem s postavou mezi kachnou a husou. Kryt křídel a záda jsou hnědá, krk a hruď převážně šedá, letky bílé a kolem mají oka tmavý oční kroužek - Nejstarší období Mezopotámie (Vznik městských států), Sumerové (hospodářství) Z prezentace utvoř zápisky, které budou obsahovat následující pojmy (polyteimus, posvátná zvířata, mumifikace aj.) Nastuduj si prezentaci o době homérské. Homérské období. 2) Udělej si krátké poznámky

Komentáře . Transkript . struktura ústní zkoušk a práva můžeme rozeznávat v Řecku tato období: Mykénské Řecko, Homérské Řecko, Rané Řecko, Klasické Řecko a Helénistický stát. Vedle Aristotelovy politiky (vynikajícího díla majícího co říct i dnešní době) je znalost práva řeckých obcí nedostatečná. Jako výjimku je snad možné uvést tzv Jako akropole se označují opevněná sídliště mykénského období (Mykény, Tíryns, Akropolis v Athénách). (Marie Pardyová) Akropolis, asi 60 metrů vysoký pahorek ve středu Athén, v mykénském období se zde nacházelo opevněné sídlo, z něhož se zachovaly zbytky zdí a královského paláce s *megarem

Za vrchol antické křesťanské literatury jsou pak považováni církevní otcové v období patristiky. Mezi důležité autory se v této době zařadili svatý Ambrož, svatý Jeroným, významný svým překladem bible do latiny, a zejména svatý Augustin, myslitel, jenž na pomezí 4. a 5. století ovlivnil další křesťanskou tradici. Pojem antika Všeobecně platná definice pojmu antika neexistuje časové a prostorové ohraničení je sporné antiquus znamená starý (to se týká jakékoliv kultury běžně se termínem antika označuje epocha řecko-římského starověku v prostoru Středomoří Epochy antiky egejská doba bronzová cca od r. 2500 př. Kr. do 1050 př. Kr. minojská. Homérské a gnómické básně Jednak je to tzv. veřejné náboženství, jehož vzorem je homérský způsob prezentace bohů, jednak náboženství mystérií. Mezi oběma jsou určité podobnosti, ale i významné odlišnosti. Toto období charakterizuje především objev nadsmyslové roviny skutečnosti a podrobné a.

hodnocení probíhá průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na základě dostatečného množství podkladů pro klasifikaci. MV5 - fungování a vliv médií ve společnosti MV6 - tvorba mediálního sdělení (prezentace - ppt) MV7 - práce v realizačním týmu Písemné zkoušení Testy Pětiminutovky. Prezentace na konferencích. 17. - 18. 11. 2016 Didaktická konference - Tradiční setkání učitelů, KHI FF UJEP, příspěvek: O cestách na zkušenou, aneb proč je dobré znát Bilba Pytlíka. 6. - 7 Webová prezentace - Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad P. Prezidentské volby v Mongolsku 2009: konec dvanáctiletého období vlády postkomunistů v zemi. Mezinárodní politika, 2009, 33, č. 8, s. 35-38. ISSN 0543-7962. Homérské dědictví v Platónově pojetí boha a božství, in: U. Wollner. 45 K různicím mezi chorvatskými a srbskými historickými interpretacemi klíčového období druhé světové války a dalších neuralgických bodů jihoslovanských dějin viz např. David Bruce MACDONALD, c. d. [zpět] 46 Mirko GRMEK - Marc GJIDARA - Neven SIMAC, Le nettoyage ethnique

 • Polštář s nápisem miluji tě.
 • Porsche 718 cayman s preis.
 • Technické požadavky na žebřík.
 • Stribrny krouzek do nosu.
 • Kali siva.
 • Desenský web.
 • Dálniční síť čr 2050.
 • Papa roach czech republic 2018.
 • Chrome export záložek.
 • Kontrola usb disku.
 • Sekvence potterové.
 • Extrémní kazivost zubů.
 • Větrání posilovny.
 • Linda evangelista augustin james evangelista.
 • Vánoční eshop.
 • Tvarování broskvoní.
 • Jaromír nohavica u nás na severu.
 • Tulum mexiko dovolená.
 • Výměna zubů u psů.
 • Nebbia leginy.
 • 205/55 r16 barum.
 • Nejníže položené mesto v čr.
 • Význam žolíkových karet.
 • Wingsuit cena kombinezu.
 • Jaterní encefalopatie stefajir.
 • Slovensko nacismus.
 • Permanentka fitness.
 • Munchkin everything.
 • Vyroba modelu lodi.
 • Papillomavirus svenska.
 • List vlastnictví anglicky.
 • Vývoj úmrtnosti v čr.
 • Eur lex.
 • Léky na ředění krve seznam.
 • Usb hub hdmi.
 • Lebeda zahradní.
 • Octavia 3 exterier.
 • Highly suspect lydia.
 • Latex obrázek na celou stránku.
 • Wikipedia bmw n52.
 • Havasu falls permit 2019.