Home

Páka fyzika

Páka -příklady Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Iva Stupková. DostupnézMetodického portálu www.rvp.cz, ISSN:1802-4785, financovaného zESF astátního rozpočtuČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, rovnováha momentů sil Teoretická část: Páka je jednoduchý stroj, ve fyzice velmi důležitý pojem pro působí síly či celé skupiny sil. Ve své podstatě hovoříme o třech částech páky: ose otáčení, délce ramene síly a působící síle Páka je v rovnovážné poloze, když se moment síly F 1 rovná momentu síly F 2, tj. M 1 = M 2 a po dosazení. Přitom momenty sil musí mít opačný směr. Popsaná páka se označuje jako dvojzvratná. Existuje i páka jednozvratná, kde působiště tíhy břemene a zvedací síly je na stejné straně od osy a síly mají opačný směr Fyzika, Chemie (4667) Zeměpis, Dějepis, Biologie (4230) Občanská výchova, Sexuální výchova (4419) Tělocvik (4181) Počítáme vždy --- kdy je páka v rovnováze ( dopočítáváme údaj) ---nebo jestli je páka v rovnovážné poloze (jestli se rovnají momenty síly). Páka je jednoduchý stroj. Skládá se z pevné tyče, která se otáčí kolem pevného bodu nazývaného (Páky, Fyzika referát

Páka je v rovnovážné poloze, jestliže je součin ramene a síly na jedné straně páky roven součinu ramene a síly na straně druhé. Příklad: Fyzika pro 7. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 86-106: Fyzika pro 7. ročník Základní školy - 1. díl, SPN 2001, str. 86-110. Moment síly, páka Síla může mít otáčivé účinky. Působící síla může měnit otáčivý pohyb tělesa, můžeme těleso roztočit, zbrzdit nebo zastavit. Moment síly Otáčivý účinek síly závisí na velikosti síly, ale také na vzdálenosti od osy otáčení Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy, páka. Pracovní listy: list 1; Únor. Rovnovážná poloha páky. Příklady na určení rovnovážné polohy páky. Pracovní listy: list 1 a list 2; Užití páky v praxi, rovnoramenné váhy. Kladka Pracovní listy: list 1 Opakování - páka a kladka: list

FYZIKA - 7. ročník. Páka a její užití. Opakování: -Páka je jednoduchý stroj -Páka je tyč otočná kolem osy. -Rovnováha na páce nastane, když se moment síly, která otáčí páku v kladném směru rovná momentu síly, kter Je-li páka v rovnováze (neotáčí se), můžeme říct, že otáčivé účinky obou těchto sil jsou stejně velké (pouze působí proti sobě). Víme už, že otáčivý účinek síly vyjadřuje veličina moment síly a rovnici pro rovnováhu na páce tedy můžeme zapsat jako, kde M 1 je velikost momentu první síly, M 2 síly druhé Mezi jednoduché stroje patří:páka, kladka, nakloněná rovina, kolo na hřídeli, šroub,klín .V testu vyberte správnou odpověď Páka a její užití Fyzika - 7. ročník. Páka Nejjednodušší páka je tyč, která je otáčivá kolem osy. Páka může mít různé tvary: dvě páky spojené kloubem (kleště), zahnutý tvar (klika), tvar kola (volant). Rozdělení pá

PPT - Jednoduché stroje 1 PowerPoint Presentation, free

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Páka . 1. Jak vypočítáme moment síly? M = F + a M = F : a M = F . a M = F - a 2. Při otevírání dveří tlačíme silou 15 N ve vzdálenosti 60 cm od osy otáčení. Jaký je moment síly? 9 N.m 90 N.m 900 N.m 0,9 N.m 3. Ve kterém místě musíme působit největší silou, abychom otevřeli dveře?. V pevné kladce je vlastně ukryta rovnoramenná páka (viz obrázek) Pevná kladka je v rovnováze, když jsou obě síly stejné. Pevnou kladku používáme protože pomocí ní mužeme změnit směr potřebné síly. Ke zvedání tělesa směrem nahoru, je pro člověka jednodušší působit silo Páka je jednoduchý stroj. Skládá se z pevné tyče, která se otáčí kolem pevného bodu nazývaného střed otáčení. Sochor je druhem páky, která se používá k zvětšení sil, kdy se těžká břemena zvedají použitím menších sil. Náklad na jedné straně tyče je zdolán menší silou působící na druhém konci

Páka Eduportál Techmani

Páka jednozvratná. Páka je tyč otočná kolem pevné osy. Jednozvratná páka je taková, kdy břemeno i pracovní síla působí na stejné straně od osy otáčení.Pro velikost výsledného momentu sil působících na páce platí:. Jednozvratná páka v praxi: stavební kolečko, otvírák na láhev piva, louskáček na ořechy,. Fyzika, Chemie (4667) Zeměpis, Dějepis, Biologie (4230) Občanská výchova, Sexuální výchova (4419) Tělocvik (4181) Líbí se vám tyto stránky? Ano (4478) Ano, ale ještě to chce zlepšit (4384) Ne (4548) Kalendář. Páka. Jednotky. 06.04.2008 17:04:31. komentáře (0) zobrazit celé. Kladka je volně otočné kolo na hřídeli, po obvodě zpravidla opatřené drážkou, která vede lano nebo řetěz. Funkcí kladky není přenos kroutícího momentu, ale změna směru tahové síly ohebného média, které je přes kladku vedeno. Vedeným médiem mohou být nejrůznější druhy lan a řetězů, pásy, dráty, struny apod.Podle průřezu vedeného média je vytvarována. Fyzika ø 72.9% / 1079 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 4 - všech 7 řad - proměny (Vaše testy) ø 0% / 0.

Páka - Vzorečky z fyziky, chemie a mnoha dalších předmět

Fyzika ve škole - HTML5 (Fyzika Animace/Simulace) Mechanika Gravitační pole Mechanické kmitání a vlnění Molekulová fyzika a termika Elektrostatika Elektrický proud Polovodiče Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v plynech a ve vakuu Magnetické pole Střídavý proud Optika Speciální teorie relativity Atomová fyzika. Audio-video škola Vytvořeno v rámci projektu Za poznáním více smysly Více na: www.zstyrfren.cz/Aktivity/projekty/granty/vice/vice.htm ZŠ a MŠ Frenštát p. Fyzika (396) Fyzika ve škole - aplety (30) DUMy - fyzikální animace HTML5 (241) Mechanika (39) Gravitační pole (30) Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5. Pracovní list: Otáčivé účinky síly - páka 1 1. Na jednom rameni páky působí ve vzdálenosti 24 cm od osy síla 300 N. Na druhém rameni páky působí síla 96 N. V jaké vzdálenosti od osy tato síla působí, nastane-li na páce rovnováha? 2

Páka rovnoramenná- ramena síly jsou stejně dlouhá laboratorní váhy. Páka nerovnoramenná-ramena síly jsou různě dlouhá. Páka dvojzvratná - síly působí na opačných stranách od osy otáčení kleště, nůžky . Páka jednozvratná- síly působí na stejné straně od osy otáčení louskáček, kolečko 1 2.5.4 Páka v praxi Předpoklady: 020503 Pom ůcky: Př. 1: Vysv ětli, pro č vpravo je nadzvednutí barelu lehké a vlevo t ěžké. Na obou fotografiích se zahrádká ř snaží nadzvednout sud pomocí d řeva podloženého kamenem. Používá tak houpa čku (páku), na kterou p ůsobí dv ě síly FYZIKA VII. - Páka - příklady 1. Urči velikost síly F 1, jestliže a 1 = 40 cm, F 2 = 60 N a a 2 = 30 cm. a 1 = 40 cm = 0,4 m F 2 = 60 N a 2 = 30 cm = 0,3 m F 1 = ? (N Páka, která má jedno rameno třikrát delší než druhé, může naši sílu zvětšit třikrát - F1= 3F2. Urazí-li konec delšího ramene dráhu 3 cm, urazí kratší konec dráhu jen 1 cm. Páka, která třikrát zvětší sílu, současně třikrát zmenší dráhu: s1=1/3 s2 Název: Páka označení: VY_32_INOVACE_S2F16 autor: Mgr. Renáta Fiedlerová Anotace: Určení typu páky, výpočet ramene a síly na páce, výpočty síly na kladce a kladkostroj

Páky - Fyzika - Referáty Odmaturu

Fyzika ø 57.6% / 13123 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačka (Vaše testy) ø 71.6% / 19. Věda je zábavná, můžete se i zamilovat (2011). Připravil R. Šofr. Dvanáct předchozích schůzek s fyzikou jsme věnovali různým silám a jejich pohybovým účinkům, mechanické práci, energii, tlaku a dalším veličinám mechaniky

Těleso otáčivé kolem osy - Páka

Úvod → Nástěnné tabule → Matematika, fyzika, IT → Páka. Páka. Krátká anotace: Součást ucelené řady základních tradičních výukových tabulí z fyziky pro ZŠ a SŠ, na nichž jsou kromě grafického vyobrazení uvedeny také veličiny a vztahy mezi nimi. Vyobrazení, vzorce - páka jednozvratná, dvojzvratná.. 1. jednozvatná páka se využívá na stavebním kolečku (nebo trakař) v rukou držíme větší hmotnost než bychom bez páky uzvedli. Nebo zmíněný louskáček na ořechy - delší rukojetí vyvineme větší sílu a tím rozlouskneme tvrdý ořech. 2. dvojzvratná páka jsou např. nůžky, kleště, rovnoramenné váhy

Páka

Fyzika v 7.r. - webzdarm

Fyzika > Rubriky > Kladky. Kladky. Pevná kladka Pevná kladka je druh kladky, kdy je upevněné kolečko, a to v ose, kolem které se otáčí, a provaz je provlečený přes kladku, na jednom jeho konci je zavěšeno těleso (břemeno), na druhý konec působí síla člověka nebo stroje Fyzika :Urychlovač částic: 333 slov : Jednoduché stroje Páka je každá tyč kolem vodorovné osy. Průsečík osy s pákou se nazývá střed otáčení a značí se O. Vzdálenost středu otáčení O od přímky na, které se znázorňuje působící síla,. Páka Páka je jednoduchý stroj. Je to tyč, která je otočná kolem osy kolmé k tyči. Rozlišujeme páku jednozvratnou a dvojzvratnou. Jednozvratná páka má osu na konci tyče, síly působí na jedné straně od osy. r´ - rameno síly F´ F´ F Osa otáčení r - rameno síly

PPT - Těleso otáčivé kolem pevné osy - páka PowerPoint

Na těchto www nalezente pár příkladů k procvičení učiva. http://fyzweb.cz/materialy/sily/paka/prikl.ph Současné stroje se již málo podobají svým předchůdcům z doby, kdy začínala průmyslová výroba. Mají s nimi však společné části: páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub a klín. Tyto základní konstrukční části označujeme jako jednoduché stroje. Všechny jednoduché stroje se používají od starověku

KILLAR, Marek. Laboratorní práce č. 5 - rovnováha páky. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 03. 03. 2010, [cit. 2020-11-29] Newtonovy pohybové zákony, páka, kladka - test (heslo: fyzika) 8. ročník : Mechanické vlastnosti kapalin - test (heslo: fyzika) Mechanické vlastnosti plynů - test (heslo: fyzika) Optika - test (heslo: fyzika) Práce, energie, teplo - test (heslo: fyzika) Skupenství látek.

Zs-fyzika. josef.koumar@centrum.cz. Opakování Páka. Kladka a kladkostroj. 7.třída. POHYB. Pohyb můžeme definovat jako změnu polohy tělesa vůči tělesu jinému. Jedná se o pohyb mechanický. Pohyb můžeme rozdělit podle jeho rychlosti na A) rovnoměrný - pohyb, při kterém se rychlost nemění a zůstává stále.. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 7. ročník ZŠ / Fyzika / Pohyb těles / Páka, kladka. Páka, kladka 900150 Fyzika.

Fyzika - páka (houpačka) Prosím o vyřešení tohoto příkladu: Děti se houpají na houpačce tvořené lehkou tyčí, která se otáčí kolem svého středu. Petr(45kg) sedí 1m od středu otáčení. 1,5m daleko od středu otáčení sedí na druhém rameni Petra a houpačka je vyvážená. Petr si odsednul o 20cm dál, aby houpačka. Pokus: Páka. délka videa 01:58. Princip dvojzvratné páky si vysvětlíme na pokusu s houpačkou. Aby byla houpačka v rovnováze nebo abychom se na ní mohli pohodlně houpat, musíme se posadit do správných vzdáleností od její podpěry (osy otáčení)

Jednoduché stroje Páka je každá tyč kolem vodorovné osy. Průsečík osy s pákou se nazývá střed (Popis jednoduchých strojů - páka, Fyzika referát Vaše pozice: Educoland >> Fyzika >> Výměna zkušeností >> Dvojzvratná páka Český jazyk a literatura. Novinky z oboru. Nové metody. Výměna zkušeností.

FyzWeb - síl

Páka obrázky. je těleso (např. tyč) otočné kolem osy. Druhy pák: Každá síla chce otočit páku opačným směrem. Velikost otáčivého účinku udává moment síly. Páka je v rovnováze, mají-li síly F 1, F 2 stejné silové účinky (navzájem opačné, každá na svém rameni) Fyzika_7_zápis_2 3 October 23, 2014 Druhy páky: a) podle umístění ramen ­ dvojzvratná ­ jednozvratná b) podle délky ramen ­ rovnoramenná ­ nerovnoramenná ­ s proměnnými rameny PÁKA Rovnovážná poloha na páce: F1 . a1 = F2 . a2 M1 = M2 ­ patří mezi jednoduché stroj Ve svislé rovině zvolme systém souřadnic x, y, jehož kladná osa y nechť míří svisle dolů. V této rovině uvažujeme lomenou dvojzvratnou páku AOB, otáčivou kolem pevného bodu O = [0, 0], v jejichž koncových bodech A = [x 1, y 1], B = [x 2, y 2] působí tíhy \(\vec{F}_1\) a \(\vec{F}_2\) (viz obrázek).Určete rovnovážné polohy páky, nepřihlížíme-li k její hmotnosti.

vysvětlení pojmů páka a moment síly. Fyzika Hudební výchova ICT koord., metodik, správce Informatika, programování, CAD Španělský, ruský, ostatní jaz. Matematika Německý jazyk. Dvojzvratná páka, jejíž ramena jsou stejně dlouhá a na jejichž koncích působí stejně velké síly, se nazývá páka rovnoramenná. Příkladem jejího využití jsou rovnoramenné váhy. Páka, která nemá stejně dlouhá ramena, se nazývá nerovnoramenná, tzn. že na jejich koncích působí nestejně velké síly Fyzika_pracovní_listy_páka_1.docx .docx 107,48 kB 1× Fyzika_pracovní_listy_páka_slovní_úlohy.docx .docx 113,16 kB 0× Fyzika_pracovní_listy_pohyb.docx .docx 121,18 kB 0× Fyzika_pracovní_listy_práce_výkon.docx .docx 105,04 kB 0× Fyzika_pracovní_listy_práce_výkon_energie.docx.

Jednoduché stroje - seznam a test - Fyzika úvo

Středoškolská fyzika pro každého :-) V praxi na těleso působí často současně více sil. Potom je jejich celkový otáčivý účinek určen výsledným momentem M = M 1 + M 2 + + M n. Momentová věta: Otáčivý účinek sil působících na tuhé těleso otáčivé kolem nehybné osy se ruší, jestliže vektorový součet momentů všech sil vzhledem k ose otáčení je. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Fyzika s nadhledem 8 přehled učiva pro základní školy a víceletá gymnázia Práce a energie Práce Páka je jednoduchý stroj. Je to tyč, která je otočná kolem osy kolmé k tyči. Jednozvratná páka má osu na konci tyče, síly působí na jedné straně od osy. Síly působící na dvojzvratnou páku mají působišt Fyzika bez příkladů je jako lízat čokoládu přes staniol. Dobrovolné domácí úkoly; Páka; Termín odevzdání: nejpozději 13. března 202 Referáty a čtenářský deník pro základní a střední školy...Fyzika

na méně než 5 minut - 3 příklady na jednoduché stroje (páka, kladka) Síla (směry, velikost) a hustota (POZOR! - v Authorware 6.5 - 1. nahrávání může trvat i více než 5 minut!) na néně než 10 minut - měřidla, směr a velikost síly a příklad na tlak a hustotu Výtvarná výchova Hudební výchova Fyzika Informatika. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Vítejte v modulu Umění Navíc si můžete promluvit s Vaším on-line učitelem nebo si nechat poradit..

Páka - SEVT

7.3. Zkoušení na učivo kladka, páka Žáci musí znát základní vzorec pro výpočet síly a umět tento vzorec použít pro řešení příkladů. Rovněž musí znát jednotky jednotlivých fyzikálních veličin a jejich značení Př. 7: Páka na obrázku je v rovnováze. Vypo čti velikost síly F. 40 N 1,25 m 0,5 m 1,5 m 30 N F Momenty sil na pravé stran ě nem ůžeme s čítat, protože ob ě síly mají opa čný sm ěr a snaží se otá čet páku opa čným sm ěrem (síla 30 N otá čí páku stejným sm ěrem jako síla F) Metodický list Člov ěk a jeho sv ět Páka Centrum Korálek Páka Fyzika, 7. ro čník II. stupe ň ZŠ Pokyny pro žáka: Kolik stejných hranol ů musíš p řidat na konec prázdného ramena páky tak, aby byl

Páka Páka je jednoduchý stroj. Skládá se z pevné tyče, která se otáčí kolem pevného bodu nazývaného střed otáčení. Sochor je druhem páky, která se používá k zvětšení sil, kdy se těžká břemena zvedají použitím menších sil

Páka - YouTub

 1. Jednoduché stroje - páka
 2. Páka: • Páka je každá tyč otáčivá kolem vodorovné osy. • Průsečík osy s pákou se nazývá střed otáčení a značí se O. • Vzdálenost středu otáčení O od přímky, na které se znázorňuje působící síla, se nazývá rameno síly. • Otáčivý účinek síly na páku nezávisí jen na velikosti a směru působící síly, ale rovněž na ramenu síly
 3. fyzika 9; optika; rovinné zrcadlo Fotogalerie. Novinky . RSS. Libí se tento web ? ANO 3708 NE 3197 shrnutí páka - tabulka. Moment-sily-jinak-ulozeno. Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se.
 4. 1.17 Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka; 1.18 Rovnovážná poloha páky; 1.19 Užití páky. Rovnoramenné váhy; 1.20 Pevná kladka; 1.21 Deformační síla. Tlak; 1.22 Tlak v praxi; 1.23 Třecí síla; 1.24 Měření třecí síl
 5. 1.18 Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka: 1.19 Užití páky: 1.20 Kladky : DEFORMAČNÍ ÚČINEK SÍLY: 1.21 Tlaková síla. Tlak: 1.22 Tlak v praxi : TŘENÍ: 1.23 Třecí síla: 1.24 Třecí síly v denní i technické praxi: Úlohy ke shrnutí učiva 1.18 až 1.24 : 2: MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYN

1.18 Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka

Jak vybrat přívlačový prut | NÁSTRAHY

Páka: referát - iReferaty

Testy a prověrky . Test Síla, skládání sil, těžiště.. Otáčivý účinek síly, páka.. Hydrostatický tlak a plování těles.... Vyberte si z aktuální nabídky zaměstnání Skupiny ČEZ. Začněte pracovat již zítra Páka. Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 16:02 | 2 komentářů | Přečteno: 4774 krát Páka je jednoduchý stroj. Skládá se z pevné tyče, která se otáčí kolem pevného bodu nazývaného střed otáčení. Sochor je druhem páky, která se používá k zvětšení sil, kdy se těžká břemena zvedají použitím menších sil Charakterizuj pohyb: míč po výkopu z brány, šroubování šroubu, kolo auta za jízdy. Rozdělení pohybů podle rychlosti. rovnoměrný - stále stejnou rychlostí: . posuvný: letadlo, vlak, člun, řeka - v malém úseku ; otáčivý: Země, ručka hodin, mlýnské kolo - krátkou dobu ; nerovnoměrný - rychlost se časem mění:. Všechny informace o produktu Plakát Fyzika - Páka - výukové plakáty 67 x 96 cm, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Fyzika - Páka - výukové plakáty 67 x 96 cm

Páka jednozvratná - Fyzika :: ME

PPT - Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osySíla - Vzorečky z fyziky, chemie a mnoha dalších předmětůVolná kladka :: MEF

Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Pohyb těles, síly Téma: Páka Druh učebního materiálu: Test určený k procvičení učiva na interaktivní tabuli. Test lze využít i jako pracovní list. Anotace: Určeno pro žáky ve věku 12 - 14 let. Pracovní list je určen k zopakování důležitých pojm ů, značek Opakování učiva fyziky 7. třídy. Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta.Přihlášení Cesta ke stránce. Titulní stránka / Kurzy / Ke smazání / ICTK A / Fyzika 7 / Téma 2 / Páka 23.11.2014 18:43. Tyč, která se otáčí kolem osy. druhy: a) jednozvratná . b) dvojzvratná . dvojzvratná jednozvratn Kontakty Sekretariát: + 420 311 686 576 Sborovna: + 420 603 214 452, + 420 775 550 428 Školní klub: + 420 775 550 429 Školní družina 1: + 420 733 677 221 Školní družina 2: + 420 775 550 426 Školní jídelna: + 420 311 685 374 Fakturační údaje Základní škola, Žižkova 58

 • Gold coast africa.
 • Tank sherman firefly.
 • Turzovka zjevení.
 • Jak skladovat fiky.
 • Rockove casopisy.
 • Mimozemstan.
 • Mengele pokusy.
 • Sardinky v konzervě v těhotenství.
 • Zákaz pěstování topinambur.
 • Opak slova nesmysl.
 • Česká kosmetika bez parabenů.
 • Curling kamen vaha.
 • Party občerstvení recepty.
 • Cypřiš pokojový péče.
 • Batole vlasy.
 • Charlotta.
 • Česká literatura 2. poloviny 19. století.
 • Deštný prales sri lanka.
 • Jachta.
 • Zapalovaci svicky gm.
 • Tulum mexiko dovolená.
 • Zoufalé manželky online zdarma 3 série.
 • Francouzská hymna.
 • Zdravotní polštář tempur.
 • Severokyperská turecká republika.
 • Youtube hudba mp3.
 • Obývací stěna rudolf.
 • Nástroje čnb.
 • Plasty v moři.
 • Lightshot.
 • Plexis cesta k druhejm.
 • Olympus zrcadlovky končí.
 • Filmy s draky.
 • Letoun měkkoploutvý.
 • Podzemnice olejná pěstování v čr.
 • Mezinárodní letecká doprava.
 • Ženské věznice v čr.
 • Barometry krizovka.
 • Dobré ráno a hezký den.
 • Čirůvka jarní.
 • Povolení vjezdu praha.