Home

Tolerování závitů

ISO 965-2 - Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance Vnitřní závit - řady pro hrubou rozteč závitu Tolerování rozměrů Skutečné rozměry vyrobené součásti se vždy liší od jmenovitých rozměrů udaných na výkrese kótami. Aby bylo dosaženo souladu mezi požadavky konstrukce a výrobou, zavádí se tolerování rozměrů tzn. předepsání mezí a tím i přesnosti, s jakou mají být součásti vyrobeny. Základní pojmy Úvodní stránka > Strojařina > Testy > Tolerování závitů. Tolerování závitů.

ISO 965-2 - Metrické závity ISO pro všeobecné použití

METRICKÝ ZÁVIT - rozměry 19.04. 2014by Admin E-konstruktér. Rozměrové tabulky metrického závitu dle ISO 261 Tolerování délkových a úhlových rozměrů • Přesnost rozměrů lze na výkresu předepsat: Mezními úchylkami vyjádřenými číselně Mezními rozměry Omezením rozměru v jednom směru Toleranční značkou ISO Rozměr, na nějž se vztahují všeobecné mezní úchylky podle ČSN ISO 2768-1/05 Technická Dokumentac Doporučené průměry děr pro řezání závitů. Doporučené průměry čepu k řezání závitu. M 4 M xC.S MS M 3.5 M 1.8 12.3) M 2.5 M M 0.2-s 025 0.35 0.35 a,35 0.45 t .25 1.25 3.5 SS 4.5 4.5 0.9 t, 75 20 42 10,2 29,s 22 40,S 47 2.4 25 o,as oas ax 0.35 2, 15 2,2S 82 8.2 12.zs Il,s 13,25 12.8 12.s IS,S Mt M 14.75 14.5 17, Myslell jsem, ze hodnoty budou v ISO 965-1, ale tam jsem to nenasel Tedy nenasel jsem to alespon v te ruske kopii, kterou jsem vydoloval na Googlu. Normy jsou -- jak znamo -- tajne, takze se nedaji nikde online precist Při kontrole závitů je třeba znát tolerance, ve kterých se závitové součásti vyrábějí. Soustava tolerancí metrických závitů se opírá o tolerování dvou průměrů závitů a to d a d 2 u vnějšího závitu a D1 a D2 u vnitřního závitu. Jsou stanoveny třídy závitů, na nichž závisí tolerance průměrů

Tolerování závitů :: Metrolog

Tolerování závitů. Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Tolerování pro uložení s vůlí. Kótování, jakost povrchu a tolerování Šroubové spoje Hřídel Sestava s detaily. Podpora výuky Pravoúhlé promítání Doplňování průmětů Řezy a průřezy Kótování, jakost povrchu a tolerování Šroubové spoje Hřídel Sestava s detaily. Tipy a triky . Odkazy Fakulta technologická UVI Autodesk.cz Autodeskclub. Email Závity. Kótování a tolerování závitů (TZ) Rozměrové obvody. 13. Stupňování veličin . Zápočet . Ukázat všechny přednášky a cvičení. Příručka určená pro technickou praxi i jako doplněk učebnic pro odborné školy. Obsahuje nejen tabulky závitů, ale uvádí také jejich měření a tolerování. U normalizovaných šroubů jsou i údaje vztahující se k jejich příslušenství. Vydání 2 11) Kótování a tolerování kuželů (TK) 12) Závity. Kótování a tolerování závitů (TZ) 13) Stupňování veličin. Osnova cvičení: 1) Ozubená kola. 2) Ozubená kola. 3) Spojení náboje s hřídelem. 4) Spojení náboje s hřídelem. 5) Kótování a tolerování funkčních kuželů. 6) Zadání montážní jednotk

Jak vyrobit vnitřní a vnější závit - KUTIL

Tolerování délkových a úhlových rozměrů. Tolerování je předepsání rozměrů v určitých mezích. Tolerování klade zvýšené nároky na výrobu, a proto je účelné tolerovat pouze rozměry funkční. Neopodstatněně vysoké požadavky na přesnost součástí znamenají i výrazné zvýšení nákladů na jejich výrobu 3.3 Tolerování závitů.....23 3.4 Kreslení šroubů, matic a podloţek.....24 4 NÝTY, PRUŢINY, LOŢISKA Kreslí se zjednodušeně, bez vyznaþení rýh nebo závitů. Hřeb se oznaþí þíslem pozice v seznamu poloţek. V názvu se uvede HŘEB, dále se uvede jeho průměr, délka a þísl Výukový portál SŠ-COPT Kroměříž je elektronickou knihovnou odborných vzdělávacích materiálů nejen pro žáky školy. K dispozici jsou textové dokumenty, prezentace, videa, obrazové galerie či elektronické testy Kótování a tolerování závitů (TZ) 13) Stupňování veličin Structure of tutorial. 1) Ozubená kola 2) Ozubená kola 3) Spojení náboje s hřídelem 4) Spojení náboje s hřídelem 5) Kótování a tolerování funkčních kuželů 6) Zadání montážní jednotky 7) Jednotka - skici dílčích uzlů.

U zakrytých závitů, jak u vnějších, tak vnitřních se zobrazuje velký i malý průměr souvislou čárkovanou tenkou čarou [1]. Obr. 1.4 Zobrazování závitů v pohledu [1] a) vnější b) vnitřní závit. Obr. 1.5 Zobrazování závitů v řezu [1] a) vnější b) vnitřní závit. Kótování závitů PODRONÝ POPIS POSTUPU TOLEROVÁNÍ PŘEVODOVKY - 1 - 1. Úvod V každém odvětví strojírenské výroy je důležité tolerování různý h částí součásti. Důvody jsou prosté. Výro i, a y uspěli na trhu, potřeují vyráět kvalitní výroky a kvalita jednotlivý h výroků jde ruku v ruce s kvalitou výroy Network services and support in fsid.cvut.cz. Teoretické základy ISO GPS (Geometrical Products Specification). Tolerování, lícování, předepisování textury povrchu, předepisování geometrických tolerancí, rozměrové obvody, Kótování a tolerování kuželů, tolerování závitů TOLEROVÁNÍ ZÁVITŮ T oleranní znaþka závitu: - uvádí za oznaþením druhu a rozmru závitu; - od oznaþení a rozmru závitu se oddluje pomlþkou; - toleranní znaþka se skládá z toleranního stupn a toleranního pole (například 6g nebo 7H). ZÁVIT VNJŠÍ (šro ubu) ZÁVIT VNITŘNÍ (matice Při kontrole závitů je třeba znát tolerance, ve kterých se závitové součásti vyrábějí. Soustava tolerancí metrických závitů se opírá o tolerování dvou průměrů závitů a to d a d2 u vnějšího závitu a D1 a D2 u vnitřního závitu. Jsou stanoveny třídy závitů, na nichž závisí tolerance průměrů

METRICKÝ ZÁVIT - rozměry - Portál pro strojní konstruktér

Tolerování a lícování výrobků Protože nejde text testu jednoduše převést (rozhazují se fonty písma), tak test a jeho řešení uvádím pomocí fotogalerie. Celý dokument je ke stažení zde: tolerování výrobků-zadání+výsledky.zi Aktuálně probíhá redesign této stránky, prosíme omluvte její aktuální provozní vzhled. Funkce stránky jsou však plně k dispozici Norma pro kótování a tolerování rozměrů na výkresech ve strojírenství - technické kreslení. ISO 129. Připravovaly se další části normy ISO 129 (ČSN ISO 129 Technická dokumentace - Kótování a tolerování rozměrů), které jsou již vypracovány a připraveny k vydání TOLEROVÁNÍ 1. Na válcovém konci hřídele o průměru 85 mm je vyrobena drážka pro pero stolerancí šířky P9 a v ní uloženo pero s tolerancí šířky h9. a) V názorném náčrtu zobrazte toto uložení a vyčíslete: velikosti vůlí případně přesahů, horní a dolní mezní rozměry, horní a dolní mezní úchylky, velikost

Tolerance závitu - Poradte

• Zobrazení vnějších závitů Viditelný vnější obrys závitu se kreslí tlustými plnými čárami Vnitřní průměr závitu se kreslí tenkými plnými čárami ČSN ISO 129-1 / 05 (01 3130) Kótování a tolerování -Všeobecna ustanovení. Zobrazení a kótování závitů, konstrukční řešení uložení matice a šroubu. 2. Spojovací šrouby - geometrie, zobrazení dle norem, tolerování závitů, materiály, výroba, silové poměry při utahování a povolování, moment na klíči, návrh šroubu, statická kontrola, přídavný ohyb šroubu. 3 Tolerování rozměrů. Základní pojmy v lícování, jednotná soustava zapisování úchylek na výkresech, tolerování úhlů. Základy výpotů rozmrových obvodů. Vyvolená ísla a normální rozmry. Předepisování úprav povrchu a tepelného zpracování. Jakost povrchu, posuzování drsností, oznaování drsností na výkresech. 6 Měření závitů Měřidla - mezní kalibry, úchylkoměry, úhly, rovinnost Měřidla délek, pevné kalibry Nepřímá měření Tahová zkouška 1 Tahová zkouška 2 Tolerování těles Zkouška vrubové houževnatosti Zkoušky bez porušení materiálu Statistická měření Měření tlouštěk povrchových vrstev Ergonomická měřen Kniha Tolerování a měření velkých rozměrů. Přidat komentář. Autor a jeho další knihy. Alois Seidler česká. Tabulky normalizovaných závitů a šroub.

Autor e-knihy: Petr Fořt; Jaroslav Kletečka, Téma/žánr: technické kreslení, Počet stran: 252, Cena: 99 Kč, Rok vydání: 2015, Nakladatelství: Computer pres Profily a systém tolerování ISO miniaturních závitů (S) se liší od profilů a tolerování ISO všeobecně používaných metrických závitů (M). U závitů se jmenovitým průměrem od 1 mm do 1,4 mm se konstruktéři musí rozhodnout, zda budou používat ISO všeobecně používané metrické závity (M) nebo ISO miniaturní. Geometrické tolerování - Tolerování polohy Použitelnost: Tato norma popisuje metodu tolerování por umístění bodu, čáry, jmenovité přímky a povrchu jmenovité roviny prvků. Pokud povrchy neleží v rovině, používá se tolerování profile podle ISO 1660. Není závislá na druhu materálu a je použitelná take pro plasty Tolerování: Toolbox: Svařování Popisy závitů se v normách ISO, JIS a dalších nepoužívají, můžete je však zobrazit pomocí položky Vložit popis v místní nabídce (viz další odstavec). Chcete-li do výkresů vložit kosmetické závity z dokumentů sestavy, klepněte na Vložit, Popis modelu a klepněte na Kosmetický.

- Tolerování délkových rozměrů - Tolerování struktury povrchu - Tolerování geometrie a tvaru - Rozměrové obvody - Kótování a tolerování závitů - Kótování a tolerování kuželů - Stupňování veličin. Osnova cvičení: - Kreslení a kótování ozubených kol - Spojení náboje s hřídele tolerování tvaru a polohy, tolerování netolerovaných rozměrů, tolerování děr, tolerování závitů, tolerování kuželů, tolerování a lícování, tolerování rozměrů, tolerování délkových rozměrů, tolerování iso 8015, tolerování polohy dě Kategorie: Strojírenství Typ práce: Otázky k Bc. SZZk. Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce se zaměřuje na technické kreslení.Popisuje strojnické výkresy, čáry písmo, řez, průřez, přerušení obrazu, kótování oblouků a úhlů, čepové spoje, závlačky, drážkové spojení a jiné Kreslení závitů: Závity se zobrazují bez výběhů, NTD s. 105 a 118, TK I s. 137 až 149, rozměry závitů Tabulky s. 91 až 93 a VD svazek 1/část 3/díl 6/kap. 1.1; Kótování a tolerování závitů: (například M24x1,5 - 6e nebo M 18x1,5 - 6e pro vnější závity a M18x1,5 - 6G pro vnitřní závity)

IM: Digitální měření | KEYENCE International Belgium

Možnosti Výroby Závitů V Malé Strojírenské Firm

- tolerování závitů (malej,střední,velkej,vnější,vnitřní,) + stoupání - příklady na GT z referátů - otřepy, drsnosti, zobrazení závitového uložení, zobrazení součástek v řezu a jiném pohled tolerovÁnÍ a lÍcovÁn protahovÁnÍ a protlaČovÁnÍ soubor. brouŠenÍ soubor. vÝroba zÁvitŮ obrÁbĚnÍm soubor. vvÝroba zÁvitŮ tvÁŘenÍm soubor. ozubenÁ kola Čeln. kreslení závitů; tolerování závitů; kreslení šroubů, matic a podložek; čepy, kolíky, závlačky, pojistné a stavěcí kroužky; pera a klíny; hřídele a jejich prvky drážkové hřídele a náboje; drážky pro pojistné podložky; zápichy; středící důlky; rýhování a vroubkování; Učební činnosti žáků a strategie. Rozdělení a druhy závitů..... 95 7.2 Zobrazováni závitů..... 97 7.3 Kótováni závitů..... 98 7.4 Systém toleranci metrických závitů pro uloženi s vůli..... 99 7.5 Systém toleranci metrického závitu pro přechodná uložení..... 103 8 Vybrané funkční a technologické prvky strojních součásti..... 104 8.1 Vybrané. Popisy závitů se v normách ISO, JIS a dalších nepoužívají, můžete je však zobrazit pomocí položky Vložit popis v místní nabídce (viz další odstavec). Chcete-li do výkresů vložit kosmetické závity z dokumentů sestavy, klikněte na nabídku Vložit > Popis modelu a vyberte možnost Kosmetický závit

Technické kreslení I - podpora 5

Lícování - Wikipedi

Spojovací šrouby - geometrie, zobrazení dle norem, tolerování závitů, materiály, výroba, silové poměry při utahování a povolování, moment na klíči, návrh šroubu, statická kontrola, přídavný ohyb šroubu. 3. Dynamicky namáhané předepjaté šrouby - diagram předepjatého spoje s vnější silou pulsující, míjivou Ručně psané, vypracované otázky z okruhu Aplikovaná matematika. Čitelnost je možné posoudit z náhledů projektu Tak me napadlo, slysel jsem ze pani zkousejici jsou docela drsny tak bych rad vedel jakym stylem jste se pripravovali na zkousku z KON I. Nekdo mi rikal ze tam je i ustni a nekdo zase ze se kontrolujou jen vykresy? je to zkouska od zkousky nebo je nutne i ustni - Tolerování závitů a jejich kontrola 6) Způsoby třískového obrábění - Definujte třískové obrábění - Vyjmenuj druhy třískového obrábění, u každého popiš řezné pohyby - Uveď přehled základních nástrojů a strojů pro jednotlivé způsoby obráběn

Portál pro strojní konstruktér

 1. Tolerování tvaru a polohy součástí, význam a použití. 3. Rovnováha silových účinků v rovině a prostoru. Rozlišované typy silových účinků, jejich základní vlastnosti, moment síly k bodu a k ose. Druhy závitů a typy spojovacích šroubů. Modely šroubových spojů. Pevnostní výpočet. 15. Pohybové šrouby
 2. Šířka drážky se počítá do funkční délky závitu. Obrázek č. 8.13, Drážky za závitem Tolerování závitů Tolerováním závitu se dosáhne požadované funkce závitového spojení. Metrické závity můžeme tolerovat pro následující uložení: • Tolerování pro uložení s vůlí. • Tolerování pro uložení přechodná
 3. 5) Závity a součásti závitových spojů. Drážkové hřídele a náboje, tolerování závitů, tolerování drážkování. 6) Mechanické převody, druhy, kinematika. Ozubení a ozubená kola - základy výpočtů geo-metrie ozubení a ozubených kol. Ozubená kola a soukolí na technických výkresech
 4. Základní pravidlo tolerování.) ROZMĚROVÉ OBVODY (Zvětšující a zmenšující rozměrový obvod, postup výpočtu.) 6.STRUKTURA POVRCHU (Základní pojmy. Úplná značka struktury povrchu - popis. Varianty značek struktury povrchu a jejich význam. Zápis značek struktury povrchu na výkresech.) 7.ZÁVITY (Rozdělení závitů

Metrický závit - Wikipedi

5) Závity a součásti závitových spojů. Drážkové hřídele a náboje, tolerování závitů, tolerování drážkování. 6) Mechanické převody, druhy, kinematika. Ozubení a ozubená kola - základy výpočtů geometrie ozubení a ozubených kol. Ozubená kola a soukolí na technických výkresech normou SN ISO 5408, ve které jsou uvedeny všechn y důležité atributy závitů. Viz níže je uvedeno několik základních termínů, použitých ovšem i z jiných zdrojů, kde není pouze striktně uvedena definice, nýbrž podáno vysvětlení, kter Tolerování závitů. Drážkové spoje a součásti závitových spojů. 9. Ozubené převody - základy kinematiky převodů a výpočtů geometrie ozubených kol. Zobrazování ozubených převodů a ozubených kol. Výrobní výkresy ozubených kol. 10. Zobrazování a výrobní výkresy pružin Portaro - Webový katalog knihovny. Od 23. listopadu 2020 knihovna částečně obnovuje provoz, a to zřízením výdejního místa ve 2. podlaží ústřední knihovny pro vyzvedávání rezervací a online objednávek a pro vracení dokumentů

Technické kreslení I - podpora

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 2458/21C, 794 01 Krnov, e-mail: info@sspkrnov.cz Strana 1 Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z Technologie Platnost: jarní a podzimní zkušební období 202 Normy ČSN. Technické normy ČSN - Aktualizace norem. Normy pro certifikaci. Normy ČSN - měsíčně aktualizovaný seznam Měřidla Mitutoyo; Systémy přenosu dat. Software pro systém řízení kvality, Digimatic Mini procesor, Propojovací kabely, Bezdrátový přenos dat, Rozhraní Digimatic, Jednotky tolerování, časování, zobrazování, přenosu a sběru da Tolerování závitů. Drážkové spoje a součásti závitových spojů. 10. Ozubené převody - základy kinematiky převodů a výpočtů geometrie ozubených kol. Zobrazování ozubených převodů a ozubených kol. Výrobní výkresy ozubených kol. 11. Zobrazování a výrobní výkresy pružin. Zobrazování a označování valivých.

Předmět je zaměřen na následující: 1.Normalizace (normy a jejich třídění dle ČSN a ICS). Výkresová dokumentace (výkresy ve strojnictví, rozdělení technických výkresů, formáty a úprava výkresových listů, popisové pole, seznamy položek textové údaje, opravy a změny na výkresech.) 2.Zobrazování na technických výkresech (pravoúhlé promítání, axonometrie. Geometrické tolerování • Správná funkce souásti závisí i na dosažení předepsaného tvaru, polohy a umístění • Tolerance se zapisují do toleranního rámeku , který odkazuje na tolerovaný prvek • První pole - druh tolerance • Druhé pole - íselná hodnota tolerance v mm (je-li toleranní pole kruhové nebo válcové

SEPS - elektronická podpora studi

Všeobecné požadavky na zobrazování, kótování a tolerování součástí ISO 128-24 Viditelné hrany a obrysy prvků, závitové hřbety a ukončení závitů, čáry šipek řezů a průřezů, dělící plochy (odlitků, výkovků) apod. Pokračování tabulky 1 Měřidla, tolerování rozměrů jako jsou soustružení kuželů a řezání závitů. Popíše jednotlivé typy soustruhů, popíše základní části soustruhů a možnosti způsobu práce. Na závěr určí, v jakém rozsahu se pohybuje dosahovaná přesnost a drsnost povrchu.. tolerování chrÁnĚno podle iso 16016 Ústav strojÍrenskÉ technologie n 5 8 2 7 n h 1 3 r 1 r 1 3 0 m x 2 3x45° 6 r1 2x45° 1:1 11 600.0 n60x65 Čsn 42 6510 0,2 v ÝrobnÍ v kres dvoŘÁČek 5.10.2012 iso 2768 mk 3,2 iso 8015 60 6,3 6,3 stavĚcÍ Šroub krÁtkÝ dtb cv12 - cnc 2012. príloha 8. DRUHY ZÁVITŮ A JEJICH OZNAČOVÁNÍ : Podle stoupání šroubovice : a) pravý ( základní ) b) levý - označení LH podle počtu závitů : a) jednochodý b) vícechodý ( pro snížené tření ) dělení podle tvaru závitu : 1. spojovací šrouby : a) metrický závit - hrubý M20, jemný M20x1,5, značka M [ mm 29. Tolerování rozměrů, úhlů, tvarů 30. Předepisování drsnosti povrchu 31. Předepisování úprav povrchu 32. Kreslení závitů 33. Kreslení závitů 34. Kreslení šroubů 35. Kreslení šroubů 36. Kreslení matic 37. Kreslení čepů 38. Kreslení kolíků s závlaček 39. Kreslení klínů a per 40. Kreslení hřídelů 41.

Výroba závitů základní pojmy, rozdělení závitů výroba soustružením výroba frézováním, broušením výroba závitů řezáním -závitníky a závitové čelisti a závitové hlavy výroba tvářením 18. Tolerování rozměrů a měřidl řezání závitů a jejich kontrola (uveďte způsoby řezání včetně nástrojů, druhy závitů, stoupání závitů, co platí pro samosvornost šroubů, kalibrace) Obrábění frézováním. Lícování a tolerování ve strojírenské výrobě. Druhy závitů, nástroje, postupy při řezání, kontrola závitů Kriteria hodnocení Způsob ověření a) popsat předepisování přesnosti rozměrů, tolerování rozměrů - čtení údajů se strojírenských tabulek Slovní vysvětlení nad strojírenskými tabulkami b) zhotovit výkresovou dokumentaci jednoduché strojírenské.

Tabulky normalizovaných závitů a šroubů - Alois Seidler

Technické kreslení šroubové spoje 1. Šroubové spoje Závit. Spoje rozebíratelné - PDF Free Downloa . 1. Šroubové spoje Spoje rozebíratelné součásti lze rozpojit bez jejich poškození Spoje se silovým stykem spojované části jsou sevřeny utažením šroubu nebo matice Provedení šroubového spoje Šroub s maticí Spoje rozebíratelné řezání závitů a jejich kontrola (uveďte způsoby řezání, včetně nástrojů a strojů, druhy závitů, stoupání závitů, co platí pro samosvornost šroubů, kalibrace) Obrábění frézováním. princip třískového obrábění. co to je frézování. jaké pohyby vykonává nástroj a jaké obrobe

Tolerování rozměrů, základní pojmy v lícování, jednotná soustava zapisování úchylek na výkresech. Tolerování úhlů. Vyvolená čísla a normální rozměry. Základy výpočtů rozměrových obvodů. Jakost povrchu, posuzování drsností, označování drsností na výkresech. Geometrické tolerance. Tolerování kuželů ČSN ISO 3040 (013135) N Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele = Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones Vydáno: (2010) ČSN ISO 6410 (013213) N Výkresy ve strojírenství. Zobrazování závitových částí = Technical drawings Například v sestavě se šroubovým spojem pomocí čtyř šroubů bude ve sloupci množství PL uvedeno 4 pro šroub PN, 4 pro matici PN a AR pro kapalný zajišťovač závitů, který bude použit. TAK JAKO: Letecké a kosmické normy; Australské standardy: 1 Kreslení a kótování závitů. SPSOA_TD_8_PJA. 9. Kreslení strojních součástí (šrouby, matice, šroubové spoje) SPSOA_TD_9_PJA. 10. Kreslení strojních součástí (čepy, kolíky, pojistné kroužky) SPSOA_TD_10_PJA. 11. Základní pojmy tolerování rozměrů. SPSOA_TD_11_PJA. 12. Zobrazování geometrických těles - hranatá. Základní pravidlo tolerování. ISO 10509:1992 zavedena v ČSN ISO 10509:1997 (02 1233) Spojovací součásti - Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou. Tolerance, kromě tolerancí závitů, jsou vybrány ze soustavy tolerancí a uložení specifikovaných v ISO 286-1 a ISO 286-2. Tolerance metrických závitů jsou.

tolerování, uložení, soustava jednotné díry a jednotného hřídele, geometrické tolerance, strojní souásti a sestavy. úhlů a tvarů, statické a dynamické zkoušky, kontrola závitů, kontrola ozubených kol, kalorimetrické zkoušky. 13 STAVBA A PROVOZ STROJŮ I. Rozsah: 140 T výuka: 2. roník Garant předmětu: Ing. Věra. B1B14ZELA1B14ZEL 3 Kótování • Kótování - jednoznané urení rozměrů a umístění všech tvarových podrobností • Kóty se kreslí plnou tenkou aro ÚVOD DO ZÁKLADŮ KONSTRUOVÁNÍ A TECHNICKÉHO KRESLENÍ Konstruování Cíle přednášky —Seznámení studentů s metodikou konstruování ve strojírenství a základy tec rozměrů, tolerování geometrických prvků, předepsané a nepředepsané tolerance, základní pravidlo tolerování, vzájemná závislost rozměrů a geometrie, základny a toleranční pole, soustava tolerancí a uložení ISO, požadavek reciprocity, tolerování tvarových prvků, toleranční obvody 6 7.3 Tolerování rozměrů; 7.4 Tolerování úhlů a roztečí; 7.5 Tolerování tvaru a polohy; 8 PŘEDEPISOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ. 8.1 Označování druhu materiálu; 8.2 Rozměry a rozměrové normy polotovarů; 9 KRESLENÍ STROJNÍCH SOUČÁSTÍ A SPOJŮ. 9.1 Kreslení šroubových závitů, šroubů a mati

Výroba závitů: ŠROUB - průměr tyče pro třískovou výrobu závitu je roven velkému průměru závitu - d - pro závit M12 je polotovarem tyč o průměru 12 mm. MATICE - průměr otvoru pro závit je nutno stanovit podle tabulek, je roven malému průměru závitu D 1 (pro závit M6 vrtáme otvor 4,9 mm 10.Výroba závitů na soustruhu 8.Broušení 7.Frézování 6.Soustružení čelních,válcových,kuželových ploch 5.Lícování a přesné opracování 4.Základní způsoby obrábění kovů 3.Konstrukce řezných nástrojů 2.Geometrie řezného nástroje 1.Základy třískového obrábění 08 - Chemicko-tepelné zpracován Tolerování Promítání Materiál Polotovar Č. hmotn. Hr. hmotn. Název Typ Zdvih kočky 50 t -VS-522317 O. Daňhel 1:10 ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ B B D D C C A A n 2 5 0 2 0 0 n 5 0 0 n 5 6 0 1 4 8 0 3 0 2 5 9 5 2 7 0 508 410 770 591,5 150 n 5 0 0 3 2 5 n 2 2 n 5 6 0 n 4 5 0 4 0 0 31 43 12 29 37 25 26 37 20 13 n 8.

 • Lední medvěd referát.
 • Daruji tosa inu.
 • Imatrikulace upol.
 • Spielberg 2016.
 • Sujb zkoušky.
 • Kryptor rychlost vítězí.
 • Disney channel filmy hrané.
 • Nhl playoffs.
 • Screenshot program download.
 • Lada suv 2019.
 • Svatební kufr.
 • Pdf to word converter download.
 • Axonema.
 • Male lednice.
 • Mozeček cerebellum.
 • Potkan dumbo.
 • Ubytování srní s polopenzí.
 • Atlasprofilax cena.
 • Renée zellweger obličej.
 • Leukémie u miminka.
 • Hlavu vzhůru politická strana.
 • Ravenna pláž.
 • Závěsný systém do dílny.
 • Viktor janukovyč.
 • Sampon vichy dercos anti pelliculaire ds.
 • Herbalife recenze 2018.
 • Seat alhambra test.
 • Zasuvka faze.
 • Hospůdko známá akordy.
 • 205/55 r16 barum.
 • Změna poměru stran videa.
 • In vino hradec králové.
 • Jak odstranit plíseň z lahve.
 • Bolest bricha kolem pupku.
 • Brzke vstavani do prace.
 • Povrchní chování.
 • Jelení šperky facebook.
 • Pila hecht 51 recenze.
 • Fantom opery text.
 • Nejnebezpečnější letadla světa.
 • Adam dimarco filmy a televizní pořady.