Home

Kar ledovec

Kary a trogy - outdoor web Treking

 1. Kar lze považovat za místo, kde se rodí ledovec. Zde se akumuluje sníh, který se vlivem vlastní váhy postupně přeměňuje v led a prohlubuje skalní podklad. Zároveň také rozrušuje stěny okolního skalního amfiteátru směrem dozadu i do boků, čímž se zvětšuje velikost a mohutnost karu
 2. Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Pořádáme také řadu zajímavých akcí pro veřejnost
 3. Místo, kde ledovec vzniká se odborně nazývá kar neboli česky ledovcový kotel, následně sestupuje ledovcovým údolím tzv. trogem až k místu, kde začíná odtávat, či se případně odlamovat (tzv. telení ledovců) do moře. Tvořivá síla ledovců. Výskyt ledovců je doprovázen mnoha geomorfologickými tvary
Globální oteplování - tání ledovců - Enviro

Ledovec - pomoc lidem s duševním onemocněním a mentálním

Horské ledovce. Vznikají ve vysokých pohořích (Alpy, Himaláje) v místě, kde se hromadí sníh = ledovcový kotel - kar. Ledovec svoji obrovskou hmotností obrušuje své podlaží a okolní horniny - vytváří ledovcová údolí - tvar písmene Největší ledovec v Jeseníkách se nacházel na úbočí Vysoké hole, kde vytvořil mohutný kar zvaný dnes Velký kotel (Velká kotlina), prameniště řeky Moravice a snad nejvýznamnější botanická lokalita České republiky. Čtěte také: Slovenské hory a ledovce, míra zalednění v posledním glaciál Ledovec Kaunertal nabízí díky své nadmořské výšce dostatek sněhu od října do června. Opravdu dlouhou lyžařskou sezónu si můžete užít 20 kilometrech sjezdových tratí, z nichž je 15 km modrých. Pro děti je zde cvičná louka

Základy oceánografie | Klimatologie a hydrogeografie pro

Karový ledovec je přechodovým typem ke sněžníku. svahový ledovec ( visutý ), podobně jako karový ledovec, vyplňuje deprese na údolních svazích, ale má alespoň krátký splaz, který zůstává zavěšen na svahu. Ledovce tohoto typu se vyskytují také především v Pyrenejích a v Alpách Alpám hrozí, že do konce století ztratí až 92 procent svých ledovců. S poznatkem přichází výzkum, jehož závěry zveřejnil specializovaný časopis Climate Dynamics. Podle vědců z Itálie a Británie bude do konce století růst nadmořská výška, nad kterou ledovce trvale. Ľadovec (alý - resp. staršie aj akýkoľvek iný - sa nazýva aj glečer, z nem.Gletscher) je homogénne, nepriepustné a plastické teleso tvorené ľadovými kryštálmi v oblastiach s negatívnou teplotnou bilanciou po väčšinu roka (vysokohorské údolia nad snežnou čiarou alebo časti pevnín ležiace v polárnych oblastiach) s vysokými zrážkami Ledovec se pohybuje rychlostí 20-300 m za rok. Existují dva základní typy ledovců: a) pevninské (Grónský, Antarktický), b) horské (Hallstattský ledovec na Dachsteinu). Horský kotel v němž se nachází ledovec se nazývá - kar · ledovcový materiál se ukládá v místech, kde ledovec odtává . 3. Horské ledovce · zdrojová - transportní - ablační oblast ledovce · kar = zdrojová oblast ledovce; amfiteatrální sníženina vzniklá přetvořením údolního uzávěru mrazovým zvětráváním a činností ledovce. Strahler & Strahler obr

horské (vysokohorské, podhorské) kontinentální (ledovcové štíty) Horské ledovce vznikají ve vysokých pohořích (např. Alpy, Kavkaz, Himaláje) v místě, kde se hromadí sníh (= ledovcový kotel - kar).Z karu ledovec pomalu teče ledovcovým splazem do nižších poloh. Ledovec svojí obrovskou hmotností obrušuje své podloží a okolní horniny Kar je ledovcový kotel, ve kterém vzniká ledovec. Je to mezoforma amfiteátrovitého tvaru nacházející se v závěru ledovcových údolí, jedná se tedy o tvar ledovcového původu - glaciální tvar

Ledovcové údolí trog i ledovcový kotel kar dostaly jméno ve Skandinávii. Ledovec má čelo, které zpravidla před sebou hrne morénu, nerostný materál stržený ledem. Moréna však nemusí být jen čelní, ale i boční, spodní nebo dokonce vnitřní, podle toho, která část ledovce štěrk a kamení unáší Trhliny existuj mezi ledovcem a skaln st nou omezuj c ledovec. Tyto trhliny, maj c zna n v znam pro v voj kar a trog (viz d le), se ozna uj n meck m n zvem bergschrund. V t chto mezer ch vznik sv r zn mikroklima, podporuj c mrazov zv tr v n st n - Ledovec vzniká nadmořskou výškou. Napadne sníh, zmrzne, napadne další, stlačí starý sníh - FIRN (přechodná fáze mezi sněhem a ledem) - Ledovcová jezera - v nížině zanechává zbytky - V horách - z horského ledovce - Moréna - materiál, který nanese ledovec, který s sebou něco nese. Horský ledovec - v horní části obrázku zcela vlevo vidíme aktivní část ledovce, nazývanou kar . Ve st řední části obrázku vidíme ledovcový splaz a vpravo ve spodní části si m ůžeme prohlédnout čelo ledovce , ze kterého vytéká ledovcový potok . P řed čelem ledovce se nachází moréna vytvo řená ze št ěrku a.

kar okrouhlá, mísovitá deprese v závěru horských údolí, v níž se hromadí sníh, postupně se měnící ve firn až led. Mrazové zvětrávání spolu s deterzí ( ledovec ) rozšiřují a prohlubují kar Kar; Základní charakteristika: Kary jsou svým původem předledovcové pramenné výklenky toků a k jejich přemodelování přispěl jednak ledovec, jednak mrazové zvětrávání. Významně se na vzniku karu podílí mrazové zvětrávání a deterzi v bergschrundu

Ledovce :: Zeměpis

Zatímco Titanic byl v době svého potopení starý jen 12 dní, ledovec, který ho potopil, byl mnohem starší. Dohadů je samozřejmě mnoho, ale s velkou mírou pravděpodobnosti se dá tvrdit, že tento ledovec vznikl asi před 3 000 roky někde u západního pobřeží Grónska Antarktický a Grónský ledovec, 96% plochy). Menší ledovcové plochy, jako jsou ledovce v Norsku a na Islandu, se nazývají ledové čepičky. Horské ledovce se nacházejí ve vysokohorských oblastech. Cirkulární ledovce se vyskytují přímo pod strmými skalními svahy v kruhových sníženinách do průměru 1 km. Jedná se o. Pokud ledovec odtaje, zůstávajív krajině:-Kar = ledovcový kotel, místo, kde ledovec vzniká-Ledovcové údolíve tvaru písmene U-Moréna = nahromaděnébalvany. ledovec vzniká v místech ležících nad sněžnou čarou, a to akumulací sněhu a jeho postupnou přeměnou ve firn (hustota asi 0, 55 g.cm-3), který se v hloubce kolem 80 m (při hustotě 0, 84 g.cm-3) mění v kompaktní led. Ten při dostatečné mocnosti začne sestupovat z místa vzniku do nižších poloh; rychlost pohybu činí několik centimetrů až desítek metrů za den

Denies - Ledovcová jezera

Kar v Národním parku Glacier, Montana, Spojené státy americké. Kar je ledovcový kotel, ve kterém ledovec vzniká. Je to mezoforma amfiteátrovitého tvaru nacházející se v závěru ledovcových údolí, jedná se tedy o tvar ledovcového původu - glaciální tvar Místo, kde ledovec vzniká se odborně nazývá kar neboli česky ledovcový kotel, následně sestupuje ledovcovým údolím tzv. trogem až k místu, kde začíná odtávat, či se případně odlamovat (tzv. telení ledovců) do moře

Kar je ledovcový kotel, ve kterém ledovec vzniká. Je to mezoforma amfiteátrovitého tvaru nacházející se v závěru ledovcových údolí, jedná se tedy o tvar ledovcového původu - glaciální tvar Ledovec , zdroj: ThinkStock Ledovce mají širokou škálu tvarů a tvoří nad hladinou ledové skulptury, často vypadající, jako by jejich tvůrcem byla ruka zdatného sochaře. Avšak místo samotného vzniku ledovce má svůj vlastní název, je jím kar, odtud ledovec odtává a jeho úlomky putují do moře Horský ledovec lze dále dělit na údolní ledovec, dendritický ledovec, karový ledovec, malaspinský (úpatní) ledovec a norský typ ledovce. kterému se říká kar (ledovcový kotel), následně sestupuje ledovcovým údolím zvaném trog až k místu, kde začíná pomalu odtávat, nebo se odlamovat do moře (telení ledovců. kar vzniká ledovcovýsplaza začne se vyvíjet údolní ledovec. V další fázi vývoje: dojde ke spojení jednotlivých údolních ledovců, které sytí jeden hlavní ledovec. Vývoj rozvodních částí terénu: karyse postupně prohlubují a rozšiřují, aždojd

místo vzniku ledovce = KAR často po roztátí zůstávají jezera ledovec začne sjíždět po svahu dolu => ledovcová údolí ve tvaru U Moréna - hlína a kamení unášené ledovcem VĚTRNÉ POCHODY projevují se zejména v suchých oblastech prostřednictvím unášeného prachu a písku obrušují skál na pár tisíc let oteplilo a ledovec taje a ustupuje. (43) Na lavinových svazích ledovcových kar ů roste asi 140 je ř áb ů krkonošských. (1) sTART (50) cíl (25) Pevninský ledovec ustoupil zpátky k severu, krkonoš- ský ledovec tál a odtékal ledovco- vými údolími. (32) Roztálý ledovec po sob ě zanechal hluboká údolí. Jak Aletsch Arena leží v kantonu Wallis, zahrnuje tři střediska a svůj název získala díky Aletschskému ledovci, který je se svou délkou 23 km a rozlohou téměř 82 km největším ledovcem Alp. Díky skvělé provázanosti lanovek, turistických tras a trailů jsme si na každém výletě užili jedinečné výhledy na ledovec, a dokonce jsme se i prošli po ledovci samotném Ledovce (splazy) se mohou vyskytovat i pod sněžnou čarou Typy ledovců Pevninský - Antarktida, Grónsko (96 %) Ice cap (ledovcová čapka) - Kilimandžáro, Vatnajökull Šelfový led - mrznutí mořské vody v Iceberg - plovoucí odlomená kra (telení ledovců) Horský ledovec - vysokohorské oblasti, ty se dělí obvykle na. 0 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Soubor pracovních listů z přírodopis

www.zemepis.estranky.cz - Ledovc

Alpínsky (alebo piedmontský čiže vysokohorský) ľadovec je ľadovec ležiaci vo vysokohorskom údolí nad snežnou čiarou.Oblasťou akumulácie (firnovisko) snehu môže byť kar u alých typov ľadovcov, alebo náhorná plošina u ľadovcov škandinávskeho typu.Nahromadený ľad postupne preteká z oblasti akumulácie do tzv. ľadovcového splazu Mgr. J. Mareš Reliéf EU-OP VK VY_32_INOVACE_643 Podíl typu reliéfu na rozloze ČR hornatiny 11% roviny, pánve 20% vrchoviny 30 Kar je prohlubeň půlkulového tvaru se strmými stěnami vytvořená ledovcem. Je to mezoforma amfiteátrovitého tvaru nacházející se v závěru ledovcových údolí, jedná se tedy o tvar ledovcového původu (glaciální tvar). Jinými názvy jsou cirk (francouzsky cirque) anebo březno, což je ale nesprávný archaický tvar.Kary.

České hory a ledovce - horský web Treking

Jezerní kar prošel komplikovaným vývojem. V době vrcholného zalednění se na horském hřebeni vytvořilo rozlehlé firnové pole a sněhové převisy, které na přilehlých svazích přecházely do tří ledových proudů. Ty se pak spojily v obrovský ledovec a vyhloubily trojdílný kar Kar v národním parku Glacier, Montana, USA Kar je prohlubeň půlkulového tvaru se strmými stěnami vytvořená ledovcem. 135 vztahy Kontinentální (pevninský) ledovec. Telení ledovce 1/10 9/10. Vysokohorský ledovec Ledovcový kar (kotel) 1 - moréna 2 - ledovec 3 - karové jezírko pozdější karové jezírko. 1 - původní tvar údolí vzniklý říční erozí před zaledněním 2 - přehloubený tvar údolí pohybem ledovc ledovec → kra: ledoborec sovětský → krasin: ledo → krémmražený: ledoborec (rus.) → ledokol: ledovice → ledovka: ledový vítr (říd.) → ledovák: ledoborec → ledořez: ledovna → ledárna: ledovec na jihu aljašky → malaspina: ledo → mraženka: ledovatka → námraza: ledoborec → plavidlo: ledovat → sekatled. ledovec horský ledovec vpohoří vyplňuje kotlovitou prohlubeň tvaru U -kar z něj se sune do údolí = ledovcovýsplaz unáší ssebou materiál → ukládání ve formě nánosů -morén pevninské ledovce na některých místech zanechaly přemístěné bloky hornin - bludné balvany Činnost větru hlavně vsuchých oblastec

Ledovce Rakousko Lyžování na ledovci v Rakousku nejen v zim

Horský ledovec. Vzniká ve vysokých horách - ve sníženinách a údolích. Oblast akumulační - kde se sníh hromadí - kar - ledovcový kotel. Ledovcový splaz sestupuje ledovcovým údolím - trog- má typický tvar písmene U. Oblast ablační - dochází zde k odtávání ledovce Jostedalsbreen, též Jostedalbre či Jostedalský ledovec, je největší ledovec pevninské Evropy. Nový!!: Ledovec a Jostedalsbreen · Vidět víc » Kar. Kar v národním parku Glacier, Montana, USA Kar je prohlubeň půlkulového tvaru se strmými stěnami vytvořená ledovcem. Nový!!: Ledovec a Kar · Vidět víc » Karákóra Sněžka: Stopy ledovce a výškové stupně. 0 ohodnoť!. Sněžka: Stopy ledovce a výškové stupn

Krásy jižních Čech - Plešné jezero

Největší ledovec světa se dostal pouhých 200 km od britského ostrova. Prasklá lebka a nejistota. Hvězda věří v návrat ve stylu Petra Čecha. Zprávy Rozhovory Výzva Uzdravený taxikář: Málem jsem zemřel, touha jít domů mě držela nad vodou Ledovec je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem, omezené jen jinou horninou; led se v něm pohybuje vlivem zemské tíže obdobně, jako voda v řece. Ledovce, které jsou částí kryosféry a hydrosféry, mají jazykovitý nebo bochníkovitý tvar Ledovec je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem, omezené jen jinou horninou; led se v něm pohybuje vlivem zemské tíže podobně, jako voda v řece.[1][2] Ledovce, které jsou částí kryosféry a hydrosféry, mají jazykovitý nebo bochníkovitý tvar. Jejich studiem se zabývá glaciologie a jistou částí t Křížovník - online křížovkářský slovník zcela zdarma nejen pro Váš počítač. Funguje dobře i na tabletu a mobilu. Pomůže s hledáním výrazu: le Horský ledovec vymodeloval kar Velké kotliny a karoid Malé kotliny. Periglaciálními pochody byla vypreparována izolovaná skaliska. Na Vysoké holi a v prostoru Petrových kamenů se nalézají polygonální půdy a girlandové půdy. Unikátním jevem je periglaciální skalní ledovec na Suti. Eluvia na hřbetech a plošinách.

Ledovec - Wikipedi

Fotografie: kar-006 Informace o obrázku Název souboru conc_pea.jpg Jméno alba lada / Karákoram Pákistán 1997 Fotografie kar-006 Velikost souboru 647 KB Přidáno kdy 29 Čtyř až pětidenní trek k jezeru Tso Kar není náročný z hlediska převýšení (na rozdíl od treků v rozeklaném pohoří Zanskar) ani orientace, ale stezka po náhorní plošině první tři dny neklesne pod 5000 metrů, je tedy nutná dobrá předchozí aklimatizace na vysoké nadmořské výšky

Do konce století přijdou Alpy až o 92 procent ledovců

 1. odkaz na vtip » Paní učitelka diktovala prvňáčkům různá písmenka, aby si ověřila, jak už zvládají abecedu. Uprostřed diktátu se přihlásil Petřík a prosí: Mohla byste zopakovat, co bylo to poslední písmenko? Napiš A jako Adam, ochotně opakuje učitelka
 2. odkaz na vtip » Po pobytu v hotelu přijde k manželům zákazníkům ředitel hotelu. Ředitel: Takže za ten pobyt to bude 350 dolarů. Zákazník: Cože? 350 dolarů? Ředitel: Ano měli jste k dispozici vířivou vanu, saunu, bazén, tobogán, kabelovku atd
 3. JAK VZNIKÁ LEDOVCOVÝ KAR NEBOLI KOTEL? Ledovec pracuje pomalu, tisíce let se posunuje, obrušuje skalní podloží pod sebou, ukrajuje z hor stále větší kus. Voda, sníh a led rozrušují skalní podklad, původní mělká sníženina pod ledovcem se prohlubuje
 4. Z Multimediaexpo.cz. Ledovec je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem, ledovce mají jazykovitý nebo bochníkovitý tvar.Ledovce jsou částí kryosféry a hydrosféry.Studiem ledovců se zabývá glaciologie a jistou částí také geokryologie.. Ledovce vznikají hromaděním sněhu, který se pod vlivem okolí mění na firn, z firnu na firnový led a z firnového ledu na led.
 5. Ledovec (kryogenní pochody) Tvary reliéfu vzniklé ledovcovou činností (glaciální rel.): Eroze: pleso kar trog fjord exarace deterze Transport: Akumulace: till moréna eskery drumliny . 4. Eolické (větrné) pochody tvary: typy pouští: - - - 5. Marinní (mořské) pochody Eroze:.
 6. Rychlý překlad slova ledovcový do italštiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Italsko-český slovník zdarma

delta, firn, kar, moréna. • Delta - prstovité ústí řeky do moře (řeka Nil) • Firn - přechodné stadium mezi sněhem a ledem • Kar - ledovcový kotel, ve kterém vzniká ledovec a ze kterého ledovec sestupuje (teče, plazí se) • Moréna - kamenný val, který pře sebou nebo po stranách hrne ledovec Kar. Plíšková - Muguruzaová | ONLINE. Online reportáž sledujte ŽIVĚ na iSport.c

snídaňový penzion Bad Mitterndorf Bad Mitterndorf - městečko s novými termálními lázněmi s venkovními vyhřívanými bazény, nástupní stanice lanovky, celoroční možnost sportovních aktivit, relaxace a regenerace (golfová hřiště,jezera,přírodní parky, cyklotrasy, turistické stezky apod.) V zimě Vám je k dispozici místní lyžařské středisko Tauplitzalm. Kar. Plíšková - Boulterová | ONLINE. Online reportáž sledujte ŽIVĚ na iSport.c

Ľadovec (súvislý ľad) - Wikipédi

Globální oteplování - tání ledovců - Envir

 1. Ledovec Taschach - Rakousko: b) ledovce pevninské (v Grónsku, Antarktidě) kar: hluboká sníženina obklopená vysokými skalními svahy, leží pod vrcholem či v horní části hory nebo v uzávěru ledovcového údolí. Po ústupu ledovce vznikají často karová jezera
 2. PLUCKING=pramenná mísa->kar mrazové zvětrávání; typický hloubený tvar-zaoblená čelní stěna; TROG-ledovcová údolí visuté údolí-zaústění bočního trogu vyšší než dolní trog; vznik :proces detrakce-odlamování podloží->ledovec transportuje část podloží ->rýhy; proces exarace = broušení podloží,ledovcové.
 3. Ferraty obecně jsou skvělá varianta, jak zažít něco víc než jen výlet a chození. Není nutné pořizovat složité vybavení, stačí vám jen sedák, ferratový tlumič pádu s karabinami, helma, dobré boty a případně rukavice
 4. Kar Prášilského jezera. Vlevo jezera dobře patrný moréno vý val vzniklý před 16 tisíci lety. kamenné drtě (tedy dobu, kdy ledovec. morénu nahromadil), bylo dlouho nemož
 5. Rocková ledovec trvá kombinaci chladného podnebí, bohatý přísun úlomky hornin, a právě tolik svahu. Jako obyčejné ledovců, existuje velké množství přítomného ledu, který umožňuje ledovec téct pomalu z kopce, ale ve skalní ledovce led je skrytý. Někdy obyčejný ledovec se jednoduše vztahuje rockslides
 6. Horské ledovce vznikají pod horskými štíty, kde se hromadí sněžná pole, postupně se měnící ve firn a pak v led, který prohlubuje své skalní podloží zvané kar. V případě hojného sněžení se narůstající ledovec přehoupne přes skalní okraj a stéká jako ledovcový splaz říčním údolím, které přemodelovává a.
 7. Transcript Ledovce - Stránky Základní školy v Domažlicích, Komenského 17 Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1989 Název projektu EU Peníze školám ZŠ Domažlice Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada VY_32_INOVACE_14_01_12 Název materiálu Jméno.

Trhliny existuj mezi ledovcem a skaln stnou omezujc ledovec. Tyto trhliny, majc znan vznam pro vvoj kar a trog (viz dle), se oznauj nmeckm nzvem bergschrund. V tchto mezerch vznik svrzn mikroklima, podporujc mrazov zvtrvn stn. Stihov trhliny se vyskytuj v mstech pesmyk podl smykovch ploch nebo zlom v ledovci. Mining hashrate is a key security. Po 2,5 kilometrech se údolí překvapivě rozšiřuje, protože tu vysokohorský ledovec před několika desítkami tisíc let vyhloubil široký ledovcový kar. Na nejrovnějším místě alpští dřevaři, kteří od 16. století kolonizovali východní Krkonoše, založili malebnou luční enklávu Jelení louky se třemi horskými boudami Horský ledovec obvykle vzniká v depresi mísovitého tvaru - kar (či kotel). Z karu pokračují jednotlivé ledovcové jazyky, které stékají dolů do údolí - splazy. Rekordní ledovce Největší ledovec - Antarktický ledovcový štít - 14 milionů km karový ledovec. karový ledovec, vyplňuje kar, má široký a krátký splaz. Gornerský ledovec. Gornerský ledovec, ve Svýcarsku v masívu Monte Rosy v Penninských Alpách; 64 km 2, dlouhý 14 km. Aletschský ledovec. Aletschský ledovec [aleč-], něm. Grosser Aletschgletscher - největší alý údolní ledovec ve Švýcarsku v. Neživá příroda - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad

Video: Ledovcové Tvary Reliéfu a Glaciální Dob

Ledovce - Zeměpi

 1. - ledovec vzniká překrystalizováním a tlakem - sněhová čára - hranice, za níž s rostoucí nadmořskou výškou sníh netaje, nejvyšší nad rovníkem - 5500 m, v mírném pásmu asi 4500 m - ledovce pevninské, plošné (velké plochy, Antarktida, Grónsko) a horské (mají vyživovací oblast - místo hromadění sněhu, a.
 2. ýelo morÉny kar meandr sud ýÍrka kra okoun voda firn krÁpnÍk ph vodouch chladiý kyselost pstruh vydra brýko krÁpnÍk ledovec splaz jeskynĚ kras leknÍn sumec.
 3. pevninský a horský ledovec ledovcový splaz jazyky vyplňující údolí vytvořené erozí toků a sestupující často hluboko pod sněžnou čáru, kde na dolním konci splazu ledovec odtává moréna horninová suť, kterou transportoval nebo uložil ledovec kar
PPT - PŮSOBENÍ LEDOVCŮ A LEDU PowerPoint Presentation

Geologická činnost ledovců - ZŠ Máchovka, Děčín - Mgr

FOTOATLAS - Geologické jevy - Katedra biologie FPE ZČU v Plzni

Kar

Plešné jezero vzniklo podobně jako ostatní šumavská jezera v době ledové, kdy přes jeden kilometr dlouhý ledovec na svahu Plechého vyhloubil kar a navršil čelní morénu 30 - 40 metrů vysokou. V době meziledové zaplnila voda z tajícího ledovce tuto prohlubeň •kar •firn • Pevninský ledovec Jaké znáte pevninské ledovce a co o nich víte? Fyzická geografie - Ledovcové tvary reliéfu - Mgr. Lukáš Dolák. Mořský led a jeho druhy ice floes pack ice ledová bariéra Fyzická geografie - Ledovcové tvary reliéfu - Mgr. Lukáš Dolák Fuscherkarkopf (FUscher-Kar-Kopf) 3331 m. Výstup na tuto horu odměněný fantastickým pohledem na Grossglockner a ledovec Pasterze. délka: 11 km (z Kaiser Franz Josef Hütte) čas: 5 hodin převýšení: 1200 m obtížnosti: technicky nenáročné info: bez ledu; bez sněhu (13.8.); opravdu krásný rozhle

Ledovec - Yin.c

Vrstvy černého uhlí nejsou příliš silné, protože často se měnily podmínky - docházelo ke střídání období, kdy území pokleslo a následně bylo vyzdviženo. Proto jsou v pánvi desítky uhlonosných souvrství. Ve čtvrtohorách sem pronikl pevninský ledovec - zůstaly po něm morénové usazeniny a bludné balvany Vlivem gravitace se ledovec z vyšších částí pohoří v podobě ledovcového splazu sune do údolí. Postupně tak prohlubuje a modeluje kotlovitou prohlubeň - kar. Ledovec s sebou unáší horninový materiál z rozrušeného dna údolí. Materiál ledovec sune před sebou a nazývá se čelní moréna Přes jeden kilometr dlouhý ledovec na svahu Plechého vyhloubil kar a navršil čelní morénu 30-40 m vysokou. Tuto prohlubeň pak v době meziledové zaplnila voda z tajícího ledovce. Jezero nemá žádný přítok, ale pouze odtok Jezerním potokem do Vltavy. V letech 1789-91 byla čelní moréna utěsněna a v souvislosti se stavbou. kar — geomorfologický tvar vzniklý erozní tinností horských ledovcb a mrazovým zvétráváním. Ledovco- piedmontní ledovec — podhorský ledovec tvoiený 'ednotlivými splazy alpínských ledovcú, které se v pod- ùií spoiUií v souvislý celek

GC2MBEE Břežanské údolí (geomorfologie) (Earthcache) in

Fluvi ln procesy - vsb

3) Ledovec (glaciální reliéf) - ledovec se dělí na pevninský (Antarktida + Grónsko) a horský, ledovec vzniká nad sněžnou čarou, a to postupnou přeměnou sněhu. Ze sněhu vzniká firn (sníh bez vzduchu), spodní sníh začne tát a znovu vykrystalizuje, vzniká firnový led, další krystalizací pak vzniká ledovcový led HORSKÝ LEDOVEC-vyplňuje kotlovitou prohlubeň- KAR . Z karu se sune ledovcový splaz, který před sebou sune nevytříděný hornin.materiál-MORÉNA Během pohybu ledovec tvaruje území do tvaru V nebo U. V místě morén a karů vznikají ledovcová jezera ( Šumava- Černé,Čertovo

Kryogenní (Ledovce) - Jezera, Morény, Fjordy, Kary

 1. kar - výživová oblast ledovce; trog - údolí, vzniklé prací ledovce; ledovcová jezera, plesa . ablace - usoupení, zmenšování ledovce; akumulace - růst ledovce; moréna - to co před sebou ten ledovec tlačí . Koloběh vody. malý - nad oceánem nebo nad pevninou; je na jednom místě; voda spadne a zase se vypaří.
 2. kar. arena. Jak se jmenuje slavn ledovec v P kist nu v poho Karakoram: ledovec Baltoro. ledovec Elborz. ledovec Masherbrum. Ve kter m st t se nach z nejv t al ledovec Grosse Aletschgletscher: v N mecku. ve v carsku. v Rakousku. Na kter m z n sleduj c ch kontinent se ledovce nevyskytuj : Afrika. Evrop
 3. Zeleným Dolem na Jelení louky je zajímavá trasa s kaskádami a malými vodopády. Údolí se později rozšiřuje, protože tu ledovec vyhloubil široký kar. Z malebné luční enkláva Jelení louky vede zpět do Pece sjízdná cesta přes Chaloupky

kar - Geologická encyklopedi

Kar =ledovcový kotel, ve kterém ledovec vzniká; je to mezoforma amfiteátrovitého tvaru nacházející se v závěru ledovcových údolí, jedná se tedy o tvar ledovcového původu - glaciální tvar. Ledovcová trhlina=depresní porucha v jednolitém tělese ledovce;. Ledovcovy kar. Kar je ledovcovy kotel, ve kterem ledovec vznika. Kary obvykle byvaji ze tri stran obklopeny strmymi srazy ctvrtou stranou je odvadena ledovcova masa. Na teto ctvrte strane muze byt ledovec oddelen od udoli mensim stupnem a kar samotny je pomerne casto zahlouben pod ostatní teren, takze po ustupu ledovce byvaji zaplneny vodou

Endogenní (vnitřní) pochody - ppt stáhnoutPPT - Exogenní geologické děje PowerPoint Presentation
 • Adidas kotníkové boty pánské.
 • Znaky planet.
 • Michael keaton filmografie.
 • Prodej drezurních koní.
 • Hostýnské vrchy nejvyšší hora.
 • Tetování dětská jména.
 • Můj super box speciál.
 • Samuel morse wikipedie.
 • Oboustranná lepicí páska na auto.
 • Chipotle menu.
 • Jaroměřický tvaroh tučný.
 • Delka dne a noci.
 • Emp postovne.
 • Hod kriketovým míčkem.
 • Výroba trpaslíků.
 • Prodej krůťat bronzových.
 • Octavia 3 exterier.
 • Star wars povstalci online ke shlédnutí.
 • Stříbrné prsteny snubní.
 • Hotel farma jidelni listek.
 • Armáda mali.
 • Hp multifunkční tiskárna a3.
 • Bauhaus kamenivo.
 • Terasová prkna.
 • Layla jmeno.
 • Gymnastika plzeň doubravka.
 • Mercedes actros manual download.
 • Fifa pravidla fotbalu.
 • Venkovní žaluzie na balkon.
 • Heroes of the storm talents build.
 • Karlovarský porcelán zlacený.
 • Indonal forte pribalovy letak.
 • Oteklé rty.
 • Čirůvka jarní.
 • Chemie organická.
 • Tvrdé tlumiče.
 • Hair 1979 online.
 • Moda fashion style.
 • Jak ochočit želvu v minecraftu.
 • Usb c kabel huawei.
 • Mercedes s recenze.