Home

Počet obyvatel asie

Asie · Populace 1900-2100 Asie · historická a předpovězená populace (obě pohlaví) pro období 1900-2100 (miliony) Skutečný počet obyvatelstva: Asie od 1. července uvedeného roku. Zdroj: Populační divize OSN [1] , [2] Seznam států seřazený podle počtu obyvatel obsahuje a řadí největší státy a autonomní závislá území. Čísla jsou založená na oficiálních odhadech, výsledcích sčítání lidu nebo na odhadech populačního oddělení Odboru pro ekonomické a sociální otázky Organizace spojených národů (Department of Economic and Social Affairs - DESA) z roku 2019

Asie: Populace 202

 1. 100,26 obyvatel na km2(rok 2013) Počet států. 50 států - seznam států kontinentu Asie. 10 největších států kontinentu Asie. Vlajka. Stát. Hlavní město. Rozloha. Populace
 2. Asie je nelidnatější světadíl, žije zde 3,5 miliardy obyvatel (60 % lidstva). Počet obyvatel se neustále zvyšuje. Obyvatelstvo není rozmístěno rovnoměrně. Průměrná hustota zalidnění na 1 km2 činí 80 lidí
 3. Počet obyvatel Asie překročil v březnu 2007 4 miliardy a stále stoupá. Polovinu tvoří obyvatelstvo do 20-ti let. V Asii žijí přibližně dvě třetiny obyvatelstva světa. Nejvíce obyvatel má Čína, kterou dohání Indie. REGIONY A STÁTY. Název regionu [1] a území, s vlajkou Rozloha (km²

Asie - obyvatelstvo. Asie - obyvatelstvo Světadíl s největším počtem obyvatel na světě (asi 4 mld. lidí). Na třetině světové souše tak žije více než polovina obyvatel naší planety Státy s největšími počty obyvatel: Čína - 1,3 mld. Indie - 1,1 mld. Počet obyv. na světě Počet obyvatel (miliony) Podíl na populaci světa (%) 1950 2000 1950 2000 Afrika. Obyvatelstvo Asie. cca 4 miliardy obyvatel - 60% celkové populace světa. nerovnoměrné osídlení - většina obyvatel na pobřeží a v úrodných nížinách, opak jsou hory a pouště. většina obyvatel žije na venkově, v chudobě a živí se zemědělstvím Asie: 43 820 000 km 2: 4 393 296 000: 100,26 obyvatel na km 2: Evropa: 10 180 000 km 2: 738 442 000: 72,54 obyvatel na km 2: Afrika: 30 370 000 km 2: 1 186 178 000: 39,06 obyvatel na km 2: Jižní Amerika: 17 840 000 km 2: 418 447 000: 23,46 obyvatel na km 2: Severní Amerika: 24 490 000 km 2: 573 777 000: 23,43 obyvatel na km 2: Austrálie a.

Seznam států světa podle počtu obyvatel - Wikipedi

 1. Svět: Populace 1800..2020..2100, Aktuální počet obyvatelstva Svět , Milníky, Mapa světové populace, Demografie.
 2. Jihovýchodní Asie Státy podle počtu obyvatel. 1.- 231 369 500 Indonásie (4. na světě, 2009) 2.- 98 313 622 Filipiny (12. na světě,2009) 3.- 90 549 390 Vietman (14. na světě,2011) 4.- 67 000 000 Thajsko (19. na světě,2005) 5.- 53 719 000 Myanmar či Barma (24. na světě, 2014) - 6.- 28 859 154 Malajsie (46. na světě, 2011
 3. Počet obyvatel Asie překročil v březnu 2007 4 miliardy a stále stoupá. V Asii žijí přibližně dvě třetiny obyvatelstva světa. Nejvíce obyvatel má Čína, kterou dohání Indie. A vic nikde jinde neni abych obsal(a) Regiony a stát
 4. Asie je největší a nejlidnatější kontinent s rozlohou 44 603 853 km² a více než 4 miliardami obyvatel. Rozkládá se především na východní a severní polokouli. Pokrývá 8,6 % povrchu Země (29,9 % souše) a její obyvatelstvo představuje 60 % světové populace. Během 20. století se počet lidí žijících v Asii téměř zčtyřnásobil

Kliknutím na fotografii ji zvětšíš a získáš nápovědu. 4. Sídla Procvičování Hustota Rasy Náboženství Počet Jazyky Procvičování Doplň správně text: 1. Asie je podle lidnatosti mezi světadíly na místě. Počet obyvatel přesahuje miliardy - Kolem roku 1900 žilo v Asii 947 milionu lidí. Od té doby počet obyvatel Asie vzrostl čtyřnásobně. V roce 2012 dosáhl 4 175 038 363 a stále stoupá. Polovinu tvoří obyvatelstvo do 20 let. V Asii žijí přibližně dvě třetiny obyvatelstva světa. Nejvíce obyvatel má Čína s 1,3 miliardami V listopadu 2013 počet obyvatel ve světě dosáhnul 7,191 mld. V Asii ve stejné době stoupl počet obyvatel na 4,3 mld. Podíl počtu Asiatů na celkovém počtu obyvatel ve světě je zhruba 60%.Průměrnou hustotou 161 ob./k Tab. 1 Počet obyvatel v regionech soudržnosti, krajích a okresech České republiky k 1.1.2019 Excel PDF Tab. 2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností k 1.1.2019. Asie je se svou rozlohou 43 540 000 km2 největším světadílem na světě a zabírá téměř třetinu veškeré světové pevniny. Je však také nejlidnatějším kontinentem, počet obyvatel zde již překročil hranici 4 miliard a stále stoupá

Asie Zeměpis 2

 1. Světadíl: Asie Počet obyvatel: 3, 05 mil. Hlavním zdrojem obživy obyvatel je kočovné pastevectví. Mongolská ekonomika se zhroutila po rozpadu SSSR. Pro hospodářství země a její vývoz jsou důležité výrobky z vlny, například látky a další výrobky z kašmíru, a výrobky z kůže..
 2. Počet obyvatel (v milionech) - kontinenty (2010) 1.Asie 4157 2.Afrika 1030 3.Amerika 929 4.Evropa 739 5.Austrálie a Oceánie 37 Svět 6892. Počet obyvatel Evropy v poslední době nepatrně stoupá hlavně díky migraci. Přirozený přírůstek se pohybuje kolem nuly, některé roky byl.
 3. Rekordy Asie Rozloha: 44,4 mil. km2 Počet obyvatel: 3 913,9 mil. (2005) Hustota obyvatelstva: 88,2 obyvatel na 1 km2 Největší stát (podle rozlohy):Rusko (evroá část)-13 076 10
 4. počet hodnocení: 2. Hodnotit materiály mohou pouze registrovaní uživatelé. Asie - přírodní podmínky (Mgr. Jan Zicha) V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko Napište nám. Napište nám.

Data o počtu obyvatel, narozených, sňatcích i rozvodech, věkové struktuře atp. Demografické ročenky, dlouhé časové řady od roku 1785, demografické údaje za obce a vybraná města ČR NEJNOVĚJŠÍ Počet obyvatel v obcích ČR Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR Aktuální CoVid omezení ASTRONOMIE Sluneční soustava Planeta Merkur Planeta Venuše Planeta Země Zemské sféry, obaly Planeta Mars Planeta Jupiter Planeta Saturn Planeta Uran Planeta Neptun Trpasličí planeta Pluto ČESKÝ JAZYK Pády podstatných. Obyvatelstvo •Na území Asie žije v současnosti okolo 4,5 miliardy obyvatel Země (cca 60 %) •Z lidských ras převažuje rasa žlutá, ale najdeme zde i bílou rasu a míšence •Průměrná hustota zalidnění činí okolo 100 obyvatel/km2 •Obyvatelstvo je rozmístěno velmi nerovnoměrně (nejmén Alexander von Humboldt definoval Střední Asii jako oblast o zeměpisné šířce 10° (od 39,5° s. š. do 49,5° s. š.), přičemž západní hranice je daná pobřežím Kaspického moře a východní hranice je mnohem méně výrazná. Cestovatel Nikolaj Michajlovič Prževalskij uvádí pojmy Střední a Centrální Asie.Podle něj Střední Asie zahrnuje dnešní Kyrgyzstán. V hlavním městě byl nejvyšší počet sebevražd. V posledních letech sice začal počet případů sebevražd klesat, za což mohly hlavně výsledky z prvních měsíců roku, ale od července statistiky uvádějí nárůst počtu lidí, kteří si vezmou život. Podle zprávy tak došlo k 2153 sebevraždám

Počet obyvatel v této republice je 950 000. Rusko vlastní jezero Bajkal, které je hluboké 1637 m a představuje největší zásobárnu sladké vody na světě. Největší počet turistů do Ruska zavítá z Německa, Číny, USA, Finska a Velké Británie Počet obyvatel v Austrálii se v posledním měřeném roce zvýšil o 388 000 lidí. Většinu z nich tvořili migranti - celkem 62 procent, zbylých 38 procent činil přirozený přírůstek. Mezi přistěhovalci dominují lidé původem z Asie, především z Indie a Číny nebo Filipín Asie - Rusko (asijská část) rozloha přes 13 mil. km² (3/4 celého Ruska) počet obyvatel: 39 mil. (1/4 celého Ruska

 1. Zajímavost: V Tokyu (Japonsko) žije 33,6 miliónů obyvatel. V Mumbai (Indie) žije 21,6 miliónů obyvatel. V Shanghai (Čína) žije 17,5 miliónů obyvatel
 2. Počet obyvatel Asie překročil v březnu 2007 4 miliardy a stále stoupá. Polovinu tvoří obyvatelstvo do 20-ti let. V Asii žijí přibližně dvě třetiny obyvatelstva světa. Nejvíce obyvatel má Čína, kterou dohání Indie. Regiony a stát
 3. Počet obyvatel: 4.140.000.000 Rozloha: 44.603.853 km² Asie tvoří východní součást kontinentu Eurasie a je díky své rozloze největším světadílem světa
 4. Počet obyvatel Asie. červen 2010 . 3 879 000 . 000. k poč. roku 2020. asi 4,5 mld. v Asii žijí přibližně . 2/3 obyvatelstva světa. nejvíce obyvatel . má . Čína 1,3 mld. Počet obyvatel (r. 1999) Evropa Asie Afrika Severní Amerika Jižní Amerika Austrálie a Oceánie Antarktida 713000000 3312000000 682000000 436000000 308000000.
 5. Počet obyvatel: 3 796 000 000 (2002) Počet států: 47. Největší stát (km 2): Čína 9 574 479 km 2. Stát s největším počtem obyvatel: Čína 1 306 668 480 (2002) Nejlidnatější stát (obyv./km 2): Singapur 6 432 obyv./km 2. Nejbohatší stát: Japonsko 33 550 USD/ obyv./rok. Nejchudší stát: Tádžikistán 170 USD/ obyv./ro
 6. Asie-Rozloha: 44 380 400 km čtverečních-Počet obyvatel: 3,5 miliardy lidí-Počet zemí: 49-Nejdelší řeka: Jang c'-t'iang - 6300 km-Největší jezero: Kaspické moře 438 695 km čtverečních-Největší hora: Mt. Everest - 8848 nad mořem-Největší země: Rusko (zčásti v Evropě)-Země s největším počtem obyvatel: Čín
 7. Asie je nejvíce zalidněný světadíl (cca 73 obyvatel na km2). Počet obyvatel se rychle zvyšuje. Osídlení je značně nerovnoměrné (nejhustěji osídlené oblasti - východní Čína, ostrov Jáva, delta řeky Gangy, nejmenší hustota - Mongolsko

Informace o Asi

Počet obyvatel: 18 419 000. Hlavní město Egypta a nejlednatější město afrického kontinentu, které leží na severovýchodě Afriky a protéká jí nejdelší řeka na světě - Nil. Káhira se nachází na pomezí subtropického a tropického pásu a denní teploty se zde v létě pohybují průměrně okolo 40°C POČET OBYVATEL - dnes počet obv. pře 6 mld. - V historii lidstva bylo několik momentů, které připravily podmínky pro nárust obyvatelstva. Prvním z nich byla na konci pravěku neolitická revoluce, tedy počátky zemědělství, druhým pak průmyslová revoluce od 19. století Počet obyvatel: 1.2 milionu (CIA 2014 - z toho je 77% Řeků, 18% Turků a 5 % ostatních) Hlavní město: Nicosia (též Lefkosia) Další město: Limassol; Kypr je ostrov ve východním Středomoří, který se geograficky řadí do Asie, avšak politicky je spíše součástí Evropy Asie je světadíl s největším počtem obyvatel na světě - žije zde cca 4 miliardy obyvatel, počet stále stoupá. Přes první miliardu se počet obyvatel zeměkoule přehoupl v roce 1804. K dalším miliardám to lidstvu trvalo 123 a 32 let, poté 15 a 13 let. Nejvíce lidí bude na planetě podle OSN žít v roce 2100

•Počet obyvatel rychle roste, nejvíce v arabských zemích a Indii •Asii trápí spousta problémů (zajištění potravy, nízká gramotnost, porušování lidských práv, vojenské konflikty) •Najdeme zde jeden z nejvyspělejších států světa (Japonsko), ale i státy velice chudé (např. Bangladéš, Pákistán Asie má v počtu obyvatel naprosto dominantní postavení mezi všemi ostatními kontinenty. Má víc než 4 miliardy obyvatel a na jejím území se nachází šest nejlidnatějších států světa (6 z 10 nejlidnatějších zemí světa). Pro Asii je typické dost nerovnoměrné rozmístění obyvatel, které je přirozeně dáno. ASIE Asie Rozloha: 44 603 853 km² Počet obyvatel: více jak 4 miliardy Hranice: Pohoří Ural, řeka Emba, Kaspické moře, Azovské moře, Černé moře, průliv Bospor, Marmarské moře, průliv Dardanely, Egejské moře Suezský průplav (odděluje od Afriky) ASIJSKÉ REKORDY: Nejvyšší hora: Mount Everest 8 848 m n. m. (světa) Největší stát: Rusko 13 200 000 km 2 (světa. Počet obyvatel - přes 4 miliardy, počet roste. Asie je nejldinatějším světadílem (3/5 obyvatel Země). Život většiny lidí významně ovlivňuje víra. Na území Asie vznikla největší náboženství - hinduismus, buddhismus, křesťanství, islám a židovské náboženství

- počet obyvatel roste v Indii a v Arabské části Asie. Zemědělství- úzký vztah s podnebím- monzunové zemědělství- někde i několik sklizní- subtropické a tropické podnebí- rýže, pšenice, bavlna. Průmysl- tradiční x modern Počet obyvatel: 3 796 000 000 (2002) Počet států: 47. Největší stát (km2): Čína 9 574 479 km2. Stát s největším počtem obyvatel: Čína 1 306 668 480 (2002) Mluví se zde ázerbájdžánsky. Ázerbájdžán má 7,4 mil. obyvatel. STŘEDNÍ ASIE. Ve střední Asii je vnitrozemské podnebí. Najdeme zde pohoří Pamír, Ťan. Rozloha je 779 452 km čtverečných,počet obyvatel je 60 750 000,úřední jazyk je turečtina,hlavním městem je Ankara a další města jsou např.Istambul,Izmir a Adana.Turecko je největším státem oblasti a zabírá celý poloostrov Malá Asie.Část jeho území zasahuje i do Evropy,od které je oddělen průlivy Bospor a Dardanely. kontinent s největším počtem obyvatel na světě 4,4 miliard (2016) 60 % obyvatel na světě tvoří ASIATÉ. 70 % obyvatel žije na 10 % plochy = většina území Asie je NEOBYDLENÁ. nejhustěji zalidnění kontinent. nejvíce zalidněné státy - Čína a Indie (dohledej v textu počet obyvatel a doplň - str. 12 Ale předpokládáme, že vzhledem k tomu, že byla kniha vydána v roce 2000, mohli by tyto informace poměrně odpovídat výsledkům z roku 2000. Podle těchto tabulek je 10 nejlidnatějších států Asie: Stát Počet obyvatel. 1

Stát s největším počtem obyvatel: Čína 1 307 000 000 (rok 2002) Stát s největší hustotou zalidnění: Singapur 6 432 obyvatel na kilometr čtvereční Nejbohatší stát (2002): Japonsko 33 550 USD/obyv./rok Nejchudší stát (2002): Tádžikistán 170 USD/obyv./rok STÁTY ASIE: Interaktivní mapa Asie Asie - Jemen 27‰, Irák - 24‰-nejmenší PP mají bývalé socialistické země - Ukrajina - 6‰, Rusko - 5‰-ČR má kladný PP ale velmi malý - vracíme se k zápornému . celkový přírůstek (zahrnuje PP i migraci) porodnost (počet narozených na 1000 obyvatel) úmrtnost (počet zemřelých na 1000 obyvatel

Video: Seznam kontinentů podle hustoty zalidnění Zeměpis 2

Svět: Populace 202

Světadíly a státy - Asie

obyvatel asie. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu obyvatel asie.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během. Asie - obyvatelstvo Doplň věty, odpověz na otázky: 1. Rozmístění obyvatelstva na území Asie je velmi.. . 2. Osídlování světadílu ovlivnily rozhodující měrou příznivé.. . podmínky. 3. Přibližný počet obyvatel Asie je.. . 4 Počet obyvatel: 127.433.494. Měna: 1 jen (JPY) = 100 senů. Aktuální kurs: 100 JPY = 15,44 Kč (29.8.2008 - ČNB) Počasí: historie počasí. Časové pásmo (zimní čas) :+8 hod. Jazyk: japonština. Národnostní složení: Japonci (99 %) Víry: šintoisté (51 %), buddhisté (38 %) Víza a zastoupení: mise státu v ČR, mise ČR.

www.zemepis.estranky.cz - Asie - Informace o Asi

3D model starověkého Říma a současné centrum Říma Vývoj obyvatel Říma v tisících Začátkem letopočtu byl počet obyvatel Evropy asi 35 milionů, svět zhruba 250 mil. obyvatel Odhady pro ostatní světadíly jsou podstatně složitější: v Africe jsou k dispozici určité údaje z jejich severních oblastí, avšak rozsáhlá. 10 největších měst Evropy 2018 - Vymezení dle aglomerace Pořadí Město Stát Počet obyvatel 2018 1 Istanbul Turecko 14 804 116 2 Moskva Rusko 10 381 222 3 Londýn Spojené království 7 556 900 4 Saint Petersburg Rusko 5 028 000 5 Ankara Turecko 3 517 182 6 Berlín Německo 3 426 354 7 Madri Pokud jde o počet obyvatel, jsou velkými zeměmi také Etiopie či Vietnam, které mají přes 90 milionů lidí. Filipíny jich mají dokonce přes 101 milionů. Česká republika je se svými více než 10,5 miliony obyvatel na 84. místě na světě, pokud jde o nejlidnatější státy. Wádí as-Salám - největší hřbitov na světě

Asie

Příklad věty s obyvatelé Asie, překlad paměť cs Ve srovnání s jinými městy je počet obyvatel Káthmándú, asi 235 000, poměrně malý. jw2019. en As big cities go, Kathmandu's population of some 235,000 is moderate. cs. Počet obyvatel, hustota na km 2, podíl ekonomicky činného obyvatelstva: (údaje k 1. 1. 2000) Vlastní Dánsko: 5,330.020: Faerské ostrovy: 44.81 obyvatel Asie Asian, Asiatic. stemming. Příklad věty s obyvatelé Asie, překlad paměť. add example. cs Počet obyvatel: asi 20 milionů. jw2019. en Population: Approximately 20 million. cs Počet obyvatel: asi 4,5 milionu v Irsku; asi 1,8 milionu v Severním Irsku. jw2019

Obyvatelstvo :: Asie

obyvatel Asie Asian, Asiatic. stemming. Example sentences with obyvatelé Asie, translation memory. add example. cs Počet obyvatel: asi 20 milion. Natalita-prordnost,počet narozených za určité časové období,uvádí se v přepočtu na 1000 obyvatel.Je ovlivněna počtem žen ve fertilním věku,společensko hospod. poměry. Mortalita-úmrtnost-počet zemřelých souvisí s kvalitou lékařské péče a životní úrovn Počet obyvatel v mil. (střední varianta) Předpokládaný vývoj ve světových regionech Zdroj: Population Reference Bureau 2004 svět 100 100 100 Evropa 12 9 7 Asie 61 60 57 Lat. Amerika a Karibik 9 9 9 Sev. Amerika 5 5 5 Afrika 13 17 22 Podíl obyvatel v regionech světa v roce 2007 (v %) Zdroj: 2007 World Population Data Sheet obyvatel střední asie. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu obyvatel střední asie.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých. Jede se do Asie! Z nádraží Haydarpaša lze docestovat do Ankary, Adany či Karsu Z asijského turné. Uprostřed vidíme hostujícího houslistu, Azera Mechmeta Šišmanoglu (foto Ivan Kiša Menčík). Počet obyvatel: 2 770 00

Počet obyvatel v obcích - k 1

Maďarsko hlásí 193 úmrtí kvůli covidu, rekord třetí den v řadě. 5. prosince 2020, 18:39 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK . V Maďarsku za posledních 24 hodin přibylo 193 úmrtí pacientů nakažených koronavirem, píše agentura MTI Jižní a JV Asie, Indie. Z - Zeměpis. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. řeva Indie Indie se rozkládá na poloostrově Přední Indie rozloha: 3 mil.km2 počet obyvatel: 1 027 000 000 obyvatel (2.) ostrovy: Andamany, Nikobary Města hl.město: Nové Dillí. Asie: Obyvatelstvo Z historie • Vyspělé kultury už od starověku - Mezopotámci, Číňané, Indové, ve středověku Arabové • Asie byla cílem obchodních i vojenských výprav Evropanů (např. Alexandr Makedonský) Počet a hustota obyvatelstva • Světadíl s nejvyšším počtem obyvatel na světě, který stále rost Buenos Aires, 12 988 000 obyvatel. Nejvyšší bod: Cerro Aconcagua, 6 960 m n. m

Počet obyvatel Asie překročil v březnu 2007 4 miliardy a stále stoupá. Polovinu tvoří obyvatelstvo do 20-ti let. V Asii žijí přibližně dvě třetiny obyvatelstva světa. Nejvíce obyvatel má Čína s 1,3mld., kterou dohání Indie s 1,1mld. počet obyvatel: 3 796 000 000 (2002) počet států: 47 největší stát (km2): Rusko 13 200 000 km2 stát s největším počtem obyvatel: Čína 1 306 668 480 (2002) Asie je nejrozlehlejší a nejlidnatější světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie. Od Afriky je Asie oddělena Suezskou šíjí. Vše směrem na.

12. Jaká je rozloha a počet obyvatel Asie? Porovnej s počtem obyvatel světa. 13. Které asijské státy mají největší počet obyvatel? Porovnej tyto počty s celkovým počtem obyvatel Evropy. 14. Asi 40% plochy Asie patří do bezodtoké oblasti. Co to znamená. 15. Které vyspělé kultury vznikly na území Asie? 16 Počet obyvatel: 271 milionů Indonésie je uskupením více než sedmnácti tisíc ostrovů, z nichž osídleno je jich něco přes šest tisíc. Ostrovy se rozkládají na území jihovýchodní Asie a Oceánie a žije na nich obyvatelstvo různých etnik i náboženství Přes první miliardu se počet obyvatel zeměkoule přehoupl v roce 1804. K dalším miliardám to lidstvu trvalo 123 a 32 let, poté 15 a 13 let. Od pěti miliard (červenec 1987) k šesti (říjen 1999) to bylo 12 let, od šesti k sedmi miliardám (říjen 2011) o rok více (13 let)

Oblasti Asie 1. Přečti str. 14 - 16 - Hospodářství Asie 2. Zápis - nalep nebo opiš 3. Přečíst str. 18 - Oblasti Asie Hospodářství Asie Zemědělství - Asie rostlinná výroba - obhospodařují asi 30% orné půdy(vysoký počet obyvatel- nutno zdvojnásobit) plodiny : - rýže - monzunová Asie - největší vývozci . Dvakrát bronzová příčka. Z hlediska statistiky jsou USA dvakrát na třetím místě. Naše fiktivní bronzová medaile jim totiž nepatří pouze za rozlohu (jsou před nimi Rusko a Kanada), ale též za počet obyvatel.V demografickém údaji je však mezi třetím a druhým místem propastný rozdíl Vývoj počtu obyvatel Během dvacátého století vzrostla průměrná tělesná výška Evropana o 18 cm na nynějších 180 cm. Ve středověku se pohyboval průměrný vzrůst rytíře okolo 150 cm. • V historii se počet obyvatel zvyšoval jen velmi pomalu - průměrná plodnost 5 - 6 dětí byla spojena s vysokou úmrtností - epidemie, války,

3. Obyvatelstvo světa (rozmístění, růst počtu obyvatel a důsledky, migrace, lidské rasy, národnostní složení, náboženství) Rozmístění obyvatelstva. v současnosti žije na Zemi více než 6,0 miliard obyvatel: Asie - asi 3 600 mil. Amerika - asi 870 mil. Afrika - asi 850 mil. Evropa - asi 700 mil Asie Rozloha: 44 410 000 km 2 Počet obyvatel: 3 600 000 000 Hustota zalidnění: 80 obyvatel/km 2 Počet států: 48 Podíl rozlohy souše: 30 % Podíl rozlohy celého povrchu Země: 9 % Nejvyšší hora: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) Nejdelší řeka: Chang Jiang - 6 300 km (Čína) Největší ostrov: Borneo - 746 546 km 2 Největší jezero: Kaspické moře - 371 000 km Státy USA podle počtu obyvatel. Statistika udává počet obyvatel jednotlivých států USA řazených od nejlidnatějších ke státům s nejmenším počtem obyvatel. Počet obyvatel # Stát: 2013: 2010: 2000: 1990: 1980: 1: Kalifornie: 38 332 520 : 37 253 956 : 33 871 648 : 29 760 020 : 23 667 902 : 2: Texas: 26 448 192 : 25 145 560 : 20.

Jan Beránek - Názory AktuálněKupa zábavy aneb od všeho něco - Česká republika,Svět,EvropaVY_32_INOVACE_13 Asie - Jižní Asie - pracovní list - pptMapa světa a všechny státy - BlogcestnikMapa světa 🗺️: ke stažení, podrobná, slepá, politická, onlineVýchodní Asie – nejlidnatější region světa v obrazuZákladní informace o Malajsii | Malajsie | MAHALOPPT - ASIE PowerPoint Presentation, free download - ID:3954698

Asie. Rozloha: 44 410 000 km 2: Počet obyvatel: 3 600 000 000: Hustota zalidnění:. Počet obyvatel, rozloha Francie Čtvrtou největší zemí Evropy a první co do velikosti v Evroé unii je Francie. Její rozloha na pevnině (tak zvaná metropolitní Francie) je 547 030 km² Hlavní město: Tokio (8 039 500 obyv.) Počet obyvatel: 127 389 400. Rozloha (km2): 377 835. Hustota osob/km2: 337,2. Umístění: nejvýchodnější část Asie. Úřední jazyk: japonština. Gramotnost: 99 %. Náboženství: šintoisté (52%), buddhisté (38,5%), křesťané. Národnostní složení: Japonci (99%), Korejci 11. 9. 2020 Počet obyvatel Olomouckého kraje se za prvních 6 měsíců roku 2020 snížil o 208 osob, a to díky přirozenému úbytku. Proti stejnému období minulého roku vzrostl počet živě narozených i počet zemřelých, klesl.. Japonsko Oficiální název státu: Japonský stát (Nippon (Nihon) Koku) Kontinent: Asie Rozloha: 372769 km2 Počet obyvatel: 126398 tis. (1998) Hustota zalidnění: 339 obyv./km2 Státní zřízení (r. Východní Asie. Jihovýchodní Asie. Jižní Asie. Střední Asie. Západní Asie. Na východě . Čína je nejlidnatější zemí na světě. Na konci minulého roku byl počet obyvatel v zemi o něco méně než 1,4 milionu lidí. Čína vždy trpí přeplněním, jako mnoho zemí v Asii v zahraničí. Hustota obyvatelstva je 145 osob na km.

 • Stehy na hlavě.
 • Mapy sk.
 • Dámské zimní kabáty výprodej.
 • Vývoj úmrtnosti v čr.
 • Asonance členové.
 • To make gif.
 • Dow jones index wikipedia.
 • Měsíční sonáta.
 • Vypouklé spodní břicho.
 • Účetní závěrka pdf.
 • Nergal vegan.
 • Návrh japonské zahrady.
 • Co tim chce pes rict.
 • Citáty o šíleném přátelství.
 • Fungicidní nátěr.
 • Cs go ibuypower.
 • Aspergillus flavus.
 • Fitness bazén varnsdorf.
 • Queenstown irsko.
 • Vřetenové sekačky.
 • Antikvariát motýl.
 • Meč samurajů.
 • Irska whisky kilbeggan.
 • Krizové centrum hradec králové.
 • Angry ip scanner pc.
 • Golgiho tělísko.
 • Puerto de la cruz počasí.
 • Profi plavky.
 • Boeing dreamliner best seats.
 • Deformace při střihu.
 • Tetování srdíčko na zápěstí.
 • Home monitoring aréna.
 • Nemocnice tábor recenze.
 • Nystatin tablety.
 • Golgiho tělísko.
 • Černokostelecký pivovar.
 • Rozmery 10x15.
 • Ženský lakros počet hráčů.
 • Beslan film.
 • Ušní poliklinika hradec králové.
 • Hsl wikipedia.